Saltar al contingut principal

Educació primària. Unitats escolars i alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Educació primària. Alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Total. Comarques i Aran Curs 2019/2020
Alumnes
Nens Nenes Total
Alt Camp 1.492 1.461 2.953
Alt Empordà 4.717 4.604 9.321
Alt Penedès 3.925 3.878 7.803
Alt Urgell 555 540 1.095
Alta Ribagorça 111 103 214
Anoia 4.350 4.095 8.445
Aran 244 256 500
Bages 6.124 5.663 11.787
Baix Camp 7.026 6.633 13.659
Baix Ebre 2.446 2.168 4.614
Baix Empordà 4.449 4.053 8.502
Baix Llobregat 27.020 25.910 52.930
Baix Penedès 3.639 3.564 7.203
Barcelonès 61.588 58.781 120.369
Berguedà 1.090 1.036 2.126
Cerdanya 464 434 898
Conca de Barberà 583 587 1.170
Garraf 4.578 4.267 8.845
Garrigues 527 479 1.006
Garrotxa 1.790 1.787 3.577
Gironès 7.693 7.192 14.885
Maresme 15.272 14.615 29.887
Moianès 448 419 867
Montsià 2.107 1.969 4.076
Noguera 1.260 1.178 2.438
Osona 5.737 5.345 11.082
Pallars Jussà 372 345 717
Pallars Sobirà 201 179 380
Pla d'Urgell 1.293 1.222 2.515
Pla de l'Estany 1.215 1.138 2.353
Priorat 230 222 452
Ribera d'Ebre 641 559 1.200
Ripollès 729 688 1.417
Segarra 784 728 1.512
Segrià 7.131 6.807 13.938
Selva 5.255 5.134 10.389
Solsonès 420 396 816
Tarragonès 9.022 8.325 17.347
Terra Alta 294 296 590
Urgell 1.255 1.223 2.478
Vallès Occidental 33.699 31.686 65.385
Vallès Oriental 14.637 13.580 28.217
Catalunya 246.413 233.545 479.958
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Educació primària. Alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Sector públic. Comarques i Aran Curs 2019/2020
Alumnes
Nens Nenes Total
Alt Camp 1.100 1.020 2.120
Alt Empordà 4.130 4.030 8.160
Alt Penedès 3.069 2.955 6.024
Alt Urgell 421 418 839
Alta Ribagorça 111 103 214
Anoia 3.091 2.868 5.959
Aran 244 256 500
Bages 4.324 4.079 8.403
Baix Camp 5.101 4.684 9.785
Baix Ebre 2.113 1.889 4.002
Baix Empordà 3.529 3.155 6.684
Baix Llobregat 19.725 18.815 38.540
Baix Penedès 3.092 2.956 6.048
Barcelonès 31.054 29.096 60.150
Berguedà 796 760 1.556
Cerdanya 389 360 749
Conca de Barberà 410 425 835
Garraf 3.658 3.405 7.063
Garrigues 450 405 855
Garrotxa 1.419 1.453 2.872
Gironès 5.499 5.084 10.583
Maresme 10.497 9.718 741
Moianès 377 364 20.215
Montsià 1.903 1.744 3.647
Noguera 1.008 923 1.931
Osona 3.907 3.558 7.465
Pallars Jussà 303 274 577
Pallars Sobirà 201 179 380
Pla d'Urgell 1.087 982 2.069
Pla de l'Estany 1.142 1.065 2.207
Priorat 230 222 452
Ribera d'Ebre 557 491 1.048
Ripollès 561 535 1.096
Segarra 718 667 1.385
Segrià 5.190 4.873 10.063
Selva 4.466 4.312 8.778
Solsonès 279 272 551
Tarragonès 6.542 6.009 12.551
Terra Alta 294 296 590
Urgell 882 881 1.763
Vallès Occidental 22.393 21.015 43.408
Vallès Oriental 11.711 10.745 22.456
Catalunya 167.973 157.341 325.314
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Educació primària. Alumnes. Per titularitat del centre i sexe. Sector privat. Comarques i Aran Curs 2019/2020
Alumnes
Nens Nenes Total
Alt Camp 392 441 833
Alt Empordà 587 574 1.161
Alt Penedès 856 923 1.779
Alt Urgell 134 122 256
Alta Ribagorça z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Anoia 1.259 1.227 2.486
Aran z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Bages 1.800 1.584 3.384
Baix Camp 1.925 1.949 3.874
Baix Ebre 333 279 612
Baix Empordà 920 898 1.818
Baix Llobregat 7.295 7.095 14.390
Baix Penedès 547 608 1.155
Barcelonès 30.534 29.685 60.219
Berguedà 294 276 570
Cerdanya 75 74 149
Conca de Barberà 173 162 335
Garraf 920 862 1.782
Garrigues 77 74 151
Garrotxa 371 334 705
Gironès 2.194 2.108 4.302
Maresme 4.775 4.897 9.672
Moianès 71 55 126
Montsià 204 225 429
Noguera 252 255 507
Osona 1.830 1.787 3.617
Pallars Jussà 69 71 140
Pallars Sobirà z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Pla d'Urgell 206 240 446
Pla de l'Estany 73 73 146
Priorat z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Ribera d'Ebre 84 68 152
Ripollès 168 153 321
Segarra 66 61 127
Segrià 1.941 1.934 3.875
Selva 789 822 1.611
Solsonès 141 124 265
Tarragonès 2.480 2.316 4.796
Terra Alta z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Urgell 373 342 715
Vallès Occidental 11.306 10.671 21.977
Vallès Oriental 2.926 2.835 5.761
Catalunya 78.440 76.204 154.644
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 13 de gener de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Educació primària
Ensenyament que comprèn sis cursos, des dels sis anys fins als dotze, i té caràcter obligatori. S'estructura en tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".