Saltar al contingut principal

Educació especial. Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Educació especial. Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran 2020
Centres Professors
Públics específics Privats Total Públics Privats Total
Alt Camp 0 0 0 0 0 0
Alt Empordà 1 0 1 30 0 30
Alt Penedès 0 1 1 0 17 17
Alt Urgell 0 0 0 0 0 0
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0
Anoia 0 1 1 0 18 18
Aran 0 0 0 0 0 0
Bages 0 1 1 0 35 35
Baix Camp 3 1 4 29 9 38
Baix Ebre 1 1 2 8 13 21
Baix Empordà 1 0 1 18 0 18
Baix Llobregat 6 7 13 68 96 164
Baix Penedès 1 0 1 16 0 16
Barcelonès 13 27 40 223 432 655
Berguedà 0 1 1 0 7 7
Cerdanya 0 0 0 0 0 0
Conca de Barberà 0 1 1 0 8 8
Garraf 1 0 1 0 0 0
Garrigues 0 1 1 0 1 1
Garrotxa 0 1 1 0 18 18
Gironès 4 2 6 72 23 95
Maresme 2 1 3 77 14 91
Moianès 0 0 0 0 0 0
Montsià 1 1 2 13 17 30
Noguera 0 1 1 0 6 6
Osona 0 1 1 0 33 33
Pallars Jussà 0 0 0 0 0 0
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 2 0 2 10 0 10
Pla de l'Estany 0 0 0 0 0 0
Priorat 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 0 1 1 0 7 7
Ripollès 1 0 1 0 0 0
Segarra 0 0 0 0 0 0
Segrià 6 2 8 20 19 39
Selva 2 0 2 26 0 26
Solsonès 0 0 0 0 0 0
Tarragonès 1 3 4 22 38 60
Terra Alta 0 0 0 0 0 0
Urgell 0 1 1 0 8 8
Vallès Occidental 6 6 12 119 120 239
Vallès Oriental 4 0 4 69 0 69
Catalunya 56 62 118 820 939 1.759
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Nota: Educació especial en centres específics.

Darrera actualització: 20 de gener de 2022.

Estadística ENS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Educació especial
Ensenyament que es concreta en atencions i adaptacions curriculars encaminades a aconseguir que els alumnes discapacitats portin a terme el seu procés educatiu integrats en centres ordinaris o en centres específics quan ho aconsellin la gravetat o les circumstàncies de la discapacitat.

Aspectes metodològics

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades d'educació especial presentades corresponen als centres específics d'educació especial i als grups específics d'educació especial ubicats en els centres ordinaris. Se n'exclouen els alumnes integrats.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".