Saltar al contingut principal

Educació especial. Unitats escolars i alumnes. Per titularitat del centre. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Educació especial. Alumnes. Per titularitat del centre. Comarques i Aran Curs 2019/2020
Alumnes
Públics Privats Total
Alt Camp 0 0 0
Alt Empordà 111 0 111
Alt Penedès 0 42 42
Alt Urgell 0 0 0
Alta Ribagorça 0 0 0
Anoia 0 109 109
Aran 0 0 0
Bages 0 245 245
Baix Camp 126 48 174
Baix Ebre 38 58 96
Baix Empordà 76 0 76
Baix Llobregat 288 443 731
Baix Penedès 43 0 43
Barcelonès 853 1.835 2.688
Berguedà 0 35 35
Cerdanya 0 0 0
Conca de Barberà 0 24 24
Garraf 43 0 43
Garrigues 0 7 7
Garrotxa 0 75 75
Gironès 235 130 365
Maresme 262 44 306
Moianès 0 0 0
Montsià 27 46 73
Noguera 0 22 22
Osona 0 86 86
Pallars Jussà 0 0 0
Pallars Sobirà 0 0 0
Pla d'Urgell 45 0 45
Pla de l'Estany 0 0 0
Priorat 0 0 0
Ribera d'Ebre 0 21 21
Ripollès 15 0 15
Segarra 0 0 0
Segrià 138 47 185
Selva 115 0 115
Solsonès 0 0 0
Tarragonès 106 150 256
Terra Alta 0 0 0
Urgell 0 46 46
Vallès Occidental 480 625 1.105
Vallès Oriental 317 0 317
Catalunya 3.318 4.138 7.456
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Nota: Educació especial en centres específics.

Darrera actualització: 20 de gener de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Educació especial
Ensenyament que es concreta en atencions i adaptacions curriculars encaminades a aconseguir que els alumnes discapacitats portin a terme el seu procés educatiu integrats en centres ordinaris o en centres específics quan ho aconsellin la gravetat o les circumstàncies de la discapacitat.

Aspectes metodològics

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades d'educació especial presentades corresponen als centres específics d'educació especial i als grups específics d'educació especial ubicats en els centres ordinaris. Se n'exclouen els alumnes integrats.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".