Saltar al contingut principal

Educació secundària. Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Educació secundària. Centres i professors. Per titularitat del centre. Comarques i Aran 2020
Centres Professors
Públics Privats Total Públics Privats Total
Alt Camp 4 2 6 261 33 294
Alt Empordà 14 4 18 784 92 876
Alt Penedès 10 6 16 586 118 704
Alt Urgell 3 1 4 118 34 152
Alta Ribagorça 1 0 1 45 0 45
Anoia 11 8 19 683 166 849
Aran 1 0 1 70 0 70
Bages 20 13 33 935 387 1.322
Baix Camp 17 10 27 1.073 249 1.322
Baix Ebre 8 3 11 562 64 626
Baix Empordà 10 6 16 684 109 793
Baix Llobregat 65 50 115 3.906 1.197 5.103
Baix Penedès 9 3 12 595 71 666
Barcelonès 113 199 312 6.329 7.228 13.557
Berguedà 5 3 8 189 78 267
Cerdanya 1 1 2 80 10 90
Conca de Barberà 3 1 4 104 12 116
Garraf 14 6 20 794 143 937
Garrigues 2 1 3 85 16 101
Garrotxa 4 3 7 283 67 350
Gironès 17 13 30 1.185 524 1.709
Maresme 40 35 75 2.030 828 2.858
Moianès 2 0 2 61 0 61
Montsià 8 2 10 486 28 514
Noguera 5 2 7 207 37 244
Osona 16 13 29 806 367 1.173
Pallars Jussà 2 1 3 90 10 100
Pallars Sobirà 2 0 2 50 0 50
Pla d'Urgell 3 1 4 116 63 179
Pla de l'Estany 3 1 4 223 12 235
Priorat 2 0 2 61 0 61
Ribera d'Ebre 3 1 4 121 9 130
Ripollès 4 1 5 124 33 157
Segarra 3 1 4 172 10 182
Segrià 20 12 32 1.212 416 1.628
Selva 19 5 24 982 86 1.068
Solsonès 2 1 3 71 35 106
Tarragonès 21 14 35 1.574 350 1.924
Terra Alta 2 0 2 67 0 67
Urgell 4 2 6 241 34 275
Vallès Occidental 76 73 149 4.404 2.102 6.506
Vallès Oriental 43 21 64 2.291 585 2.876
Catalunya 612 519 1.131 34.740 15.603 50.343
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.

Darrera actualització: 20 de gener de 2022.

Estadística ENS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Educació secundària
Ensenyament que comprèn: educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i ensenyaments professionals específics de grau mitjà i de grau superior.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Les dades són provisionales.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".