Saltar al contingut principal

Educació secundària. Alumnes. Per titularitat del centre i nivells. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Educació secundària. Alumnes. Total. Per nivells. Comarques i Aran 2020
ESO Batxillerat (1) CFGM CFGS PFI Total
Alt Camp 1.887 544 409 360 48 3.248
Alt Empordà 6.164 1.499 908 375 85 9.031
Alt Penedès 5.286 1.340 526 490 84 7.726
Alt Urgell 829 203 318 166 14 1.530
Alta Ribagorça 187 33 81 84 0 385
Anoia 5.961 1.652 827 727 127 9.294
Aran 335 97 115 60 7 614
Bages 8.068 2.224 1.907 1.531 132 13.862
Baix Camp 9.595 2.645 1.729 1.198 187 15.354
Baix Ebre 3.268 894 1.012 769 95 6.038
Baix Empordà 5.522 1.429 915 353 99 8.318
Baix Llobregat 37.404 9.318 6.111 4.683 786 58.302
Baix Penedès 5.098 1.081 664 394 89 7.326
Barcelonès 83.259 29.590 18.185 27.637 2.106 160.777
Berguedà 1.424 427 229 64 31 2.175
Cerdanya 602 116 163 0 17 898
Conca de Barberà 815 118 110 0 0 1.043
Garraf 6.362 1.925 1.074 647 124 10.132
Garrigues 679 129 77 16 0 901
Garrotxa 2.254 468 461 546 86 3.815
Gironès 10.091 2.855 2.374 2.519 268 18.107
Maresme 20.644 5.481 2.756 1.941 320 31.142
Moianès 426 104 23 0 0 553
Montsià 2.868 561 781 589 98 4.897
Noguera 1.515 338 151 116 18 2.138
Osona 7.424 2.052 1.586 1.274 130 12.466
Pallars Jussà 465 137 153 31 0 786
Pallars Sobirà 227 60 36 72 0 395
Pla d'Urgell 1.286 260 656 477 46 2.725
Pla de l'Estany 1.511 422 251 186 12 2.382
Priorat 332 56 110 32 0 530
Ribera d'Ebre 696 162 112 59 36 1.065
Ripollès 932 178 138 123 16 1.387
Segarra 1.007 217 262 84 32 1.602
Segrià 9.340 2.856 2.126 2.494 311 17.127
Selva 7.286 1.721 1.035 779 112 10.933
Solsonès 570 139 164 125 16 1.014
Tarragonès 11.997 3.291 2.757 3.180 307 21.532
Terra Alta 385 76 52 0 0 513
Urgell 1.665 505 259 173 23 2.625
Vallès Occidental 45.920 12.216 7.097 6.612 878 72.723
Vallès Oriental 20.095 5.018 3.325 2.657 449 31.544
Catalunya 331.681 94.437 62.025 63.623 7.189 558.955
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- (1) No inclou el centre de batxillerat a distància del sector públic.
- CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
- CFGS: Cicles formatius de grau superior.
- PFI: Programes de formació i inserció.
Educació secundària. Alumnes. Sector públic. Per nivells. Comarques i Aran 2020
ESO Batxillerat (1) CFGM CFGS PFI Total
Alt Camp 1.486 544 409 360 48 2.847
Alt Empordà 5.299 1.398 810 361 69 7.937
Alt Penedès 3.993 1.140 526 490 84 6.233
Alt Urgell 611 202 233 77 14 1.137
Alta Ribagorça 187 33 81 84 0 385
Anoia 4.125 1.340 770 624 92 6.951
Aran 335 97 115 60 7 614
Bages 5.694 1.899 1.111 788 109 9.601
Baix Camp 6.826 2.135 1.609 1.198 161 11.929
Baix Ebre 2.745 782 981 769 56 5.333
Baix Empordà 4.255 1.255 915 353 99 6.877
Baix Llobregat 26.663 6.989 5.126 3.993 645 43.416
Baix Penedès 4.259 968 664 394 73 6.358
Barcelonès 36.127 12.101 8.917 12.658 1.017 70.820
Berguedà 1.170 379 121 24 31 1.725
Cerdanya 476 116 163 0 17 772
Conca de Barberà 689 118 110 0 0 917
Garraf 5.041 1.746 920 570 124 8.401
Garrigues 488 129 77 16 0 710
Garrotxa 1.695 468 448 480 52 3.143
Gironès 6.713 1.941 1.857 1.699 125 12.335
Maresme 13.537 3.908 2.122 1.273 303 21.143
Moianès 426 104 23 0 0 553
Montsià 2.547 561 781 589 64 4.542
Noguera 1.168 277 151 116 12 1.724
Osona 4.753 1.433 1.219 770 114 8.289
Pallars Jussà 376 137 153 31 0 697
Pallars Sobirà 227 60 36 72 0 395
Pla d'Urgell 927 177 389 226 46 1.765
Pla de l'Estany 1.413 422 251 186 12 2.284
Priorat 332 56 110 32 0 530
Ribera d'Ebre 604 162 112 59 36 973
Ripollès 713 178 138 21 16 1.066
Segarra 920 217 262 84 32 1.515
Segrià 6.422 2.026 1.785 1.735 205 12.173
Selva 6.278 1.655 1.035 779 93 9.840
Solsonès 380 87 69 101 16 653
Tarragonès 8.474 2.599 2.376 2.771 290 16.510
Terra Alta 385 76 52 0 0 513
Urgell 1.361 471 241 173 15 2.261
Vallès Occidental 28.673 8.619 5.455 5.043 626 48.416
Vallès Oriental 15.586 4.107 2.695 2.086 306 24.780
Catalunya 214.379 63.112 45.418 41.145 5.009 369.063
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- (1) No inclou el centre de batxillerat a distància.
- CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
- CFGS: Cicles formatius de grau superior.
- PFI: Programes de formació i inserció.
Educació secundària. Alumnes. Sector privat. Per nivells. Comarques i Aran 2020
ESO Batxillerat CFGM CFGS PFI Total
Alt Camp 401 0 0 0 0 401
Alt Empordà 865 101 98 14 16 1.094
Alt Penedès 1.293 200 0 0 0 1.493
Alt Urgell 218 1 85 89 0 393
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0
Anoia 1.836 312 57 103 35 2.343
Aran 0 0 0 0 0 0
Bages 2.374 325 796 743 23 4.261
Baix Camp 2.769 510 120 0 26 3.425
Baix Ebre 523 112 31 0 39 705
Baix Empordà 1.267 174 0 0 0 1.441
Baix Llobregat 10.741 2.329 985 690 141 14.886
Baix Penedès 839 113 0 0 16 968
Barcelonès 47.132 17.489 9.268 14.979 1.089 89.957
Berguedà 254 48 108 40 0 450
Cerdanya 126 0 0 0 0 126
Conca de Barberà 126 0 0 0 0 126
Garraf 1.321 179 154 77 0 1.731
Garrigues 191 0 0 0 0 191
Garrotxa 559 0 13 66 34 672
Gironès 3.378 914 517 820 143 5.772
Maresme 7.107 1.573 634 668 17 9.999
Moianès 0 0 0 0 0 0
Montsià 321 0 0 0 34 355
Noguera 347 61 0 0 6 414
Osona 2.671 619 367 504 16 4.177
Pallars Jussà 89 0 0 0 0 89
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 359 83 267 251 0 960
Pla de l'Estany 98 0 0 0 0 98
Priorat 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 92 0 0 0 0 92
Ripollès 219 0 0 102 0 321
Segarra 87 0 0 0 0 87
Segrià 2.918 830 341 759 106 4.954
Selva 1.008 66 0 0 19 1.093
Solsonès 190 52 95 24 0 361
Tarragonès 3.523 692 381 409 17 5.022
Terra Alta 0 0 0 0 0 0
Urgell 304 34 18 0 8 364
Vallès Occidental 17.247 3.597 1.642 1.569 252 24.307
Vallès Oriental 4.509 911 630 571 143 6.764
Catalunya 117.302 31.325 16.607 22.478 2.180 189.892
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
- CFGS: Cicles formatius de grau superior.
- PFI: Programes de formació i inserció.

Darrera actualització: 20 de gener de 2022.

Estadística ENS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Batxillerat
Ensenyament de dos cursos acadèmics, dels setze anys als divuit. Per accedir-hi s'ha de tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria. En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament en qualsevol de les seves modalitats, reben el títol de batxiller amb accés a l'educació superior.
Educació secundària
Ensenyament que comprèn: educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i ensenyaments professionals específics de grau mitjà i de grau superior.
Educació secundària obligatòria (ESO)
Ensenyament que comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16. Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d'ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d'arts plàstiques i disseny.
Ensenyament professional de grau mitjà
Estudi que comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten per al desenvolupament de diverses professions. Té una durada variable d'acord amb la professió. Per accedir-hi cal tenir el títol de graduat en educació secundària o equivalent. Els alumnes que superen aquests ensenyaments reben el títol de tècnic en la professió corresponent.
Ensenyament professional de grau superior
Estudi que capacita per al desenvolupament de diverses professions. Té una durada variable d'acord amb la professió. Per accedir-hi cal tenir el títol de batxiller o equivalent. Els alumnes que superen aquests ensenyaments reben el títol de tècnic superior, que habilita per a l'exercici de la professió. També permet l'accés als estudis universitaris de primer cicle del corresponent sector professional.
Programes de qualificació professional inicial (PQPI)
Es dirigeixen a alumnes més grans de 16 anys que no han obtingut el títol de GESO (graduat/ada en ESO). Incorporen tres tipus de mòduls, que proporcionen: competències professionals (mòduls A), formació de caràcter general (mòduls B), el títol de GESO (mòduls voluntaris C). Les proves d'accés amb exempcions se suprimiran a partir del curs 2012-2013.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".