Saltar al contingut principal

Formació d'adults. Centres, personal docent i alumnes per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran

Formació d'adults. Centres, personal docent i alumnes per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran Curs 2019/2020
Alumnes (homes) Alumnes (dones) Alumnes (total)
Centres Personal docent 16-24 25-64 65 i més Total 16-24 25-64 65 i més Total 16-24 25-64 65 i més Total
Alt Camp 1 7 24 45 11 80 20 125 38 183 44 170 49 263
Alt Empordà 4 33 183 557 18 758 84 288 26 398 267 845 44 1.156
Alt Penedès 3 16 58 62 16 136 36 103 29 168 94 165 45 304
Alt Urgell 1 6 23 80 27 130 24 188 30 242 47 268 57 372
Alta Ribagorça 1 1 1 2 0 3 5 13 0 18 6 15 0 21
Anoia 1 4 34 42 4 80 21 35 1 57 55 77 5 137
Aran 1 3 7 57 3 67 6 129 8 143 13 186 11 210
Bages 3 34 95 427 33 555 64 362 61 487 159 789 94 1.042
Baix Camp 4 39 207 344 52 603 174 645 62 881 381 989 114 1.484
Baix Ebre 2 13 61 75 25 161 52 222 42 316 113 297 67 477
Baix Empordà 5 34 151 453 80 684 114 626 133 873 265 1.079 213 1.557
Baix Llobregat 19 193 1.042 3.788 374 5.204 711 3.478 700 4.889 1.753 7.266 1.074 10.093
Baix Penedès 2 13 67 62 9 138 64 167 20 251 131 229 29 389
Barcelonès 49 488 2.267 3.799 1.135 7.201 1.903 8.044 2.352 12.299 4.170 11.843 3.487 19.500
Berguedà 1 5 31 46 4 81 15 65 5 85 46 111 9 166
Cerdanya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conca de Barberà 1 4 13 22 6 41 11 63 10 84 24 85 16 125
Garraf 3 28 147 218 32 397 105 472 57 634 252 690 89 1.031
Garrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garrotxa 1 12 138 202 18 358 64 270 38 372 202 472 56 730
Gironès 4 52 513 544 27 1.084 301 975 51 1.327 814 1.519 78 2.411
Maresme 14 94 467 1.123 120 1.710 351 1.730 251 2.332 818 2.853 371 4.042
Moianès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montsià 1 6 49 59 20 128 23 198 24 245 72 257 44 373
Noguera 1 4 35 95 11 141 18 170 39 227 53 265 50 368
Osona 6 44 167 380 36 583 113 480 74 667 280 860 110 1.250
Pallars Jussà 1 3 8 42 18 68 11 105 13 129 19 147 31 197
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 1 9 43 92 52 187 38 327 92 457 81 419 144 644
Pla de l'Estany 1 8 82 109 15 206 44 211 16 271 126 320 31 477
Priorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 1 7 41 121 16 178 12 140 14 166 53 261 30 344
Ripollès 1 3 8 45 9 62 7 66 6 79 15 111 15 141
Segarra 1 4 27 72 9 108 13 115 15 143 40 187 24 251
Segrià 4 43 200 995 104 1.299 82 522 175 779 282 1.517 279 2.078
Selva 5 40 228 336 31 595 157 636 49 842 385 972 80 1.437
Solsonès 1 7 22 73 12 107 20 135 27 182 42 208 39 289
Tarragonès 7 74 341 737 120 1.198 267 824 137 1.228 608 1.561 257 2.426
Terra Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urgell 1 6 25 87 30 142 29 189 57 275 54 276 87 417
Vallès Occidental 19 169 945 1.602 428 2.975 743 3.442 920 5.105 1.688 5.044 1.348 8.080
Vallès Oriental 16 134 1.001 1.831 170 3.002 370 1.741 276 2.387 1.371 3.572 446 5.389
Catalunya 187 1.640 8.751 18.624 3.075 30.450 6.072 27.301 5.848 39.221 14.823 45.925 8.923 69.671
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.

Darrera actualització: 27 de gener de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Formació d'adults
Educació permanent que tendeix al perfeccionament de la persona adulta en els àmbits següents: formació instrumental i bàsica, formació per al món laboral i formació per al lleure i la cultura.

Aspectes metodològics

Les xifres corresponents a la formació d'adults es refereixen als alumnes dels centres i aules públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Les dades són provisionals.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".