Saltar al contingut principal

Formació d'adults. Alumnes. Per programes de formació i sexe

Formació d'adults. Alumnes. Per programes de formació i sexe Catalunya Total alumnes
Homes Dones Total
Curs 2019/20 30.450 39.221 69.671
Curs 2018/19 27.812 38.926 66.738
Curs 2017/18 26.571 35.288 61.859
Curs 2016/17 26.955 37.377 64.332
Font:
Curs 2016/17-Curs 2018/19: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
Curs 2019/20: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
- CFGS: Cicles formatius de grau superior.

Darrera actualització: 27 de gener de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Formació d'adults
Educació permanent que tendeix al perfeccionament de la persona adulta en els àmbits següents: formació instrumental i bàsica, formació per al món laboral i formació per al lleure i la cultura.

Aspectes metodològics

Les xifres corresponents a la formació d'adults es refereixen als alumnes dels centres i aules públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".