Saltar al contingut principal

Formació d'adults. Alumnes. Per programes de formació i sexe

Formació d'adults. Alumnes. Per programes de formació i sexe Catalunya. Curs 2022/2023
Homes Dones Total
Total alumnes 26.826 41.082 67.908
Grup de llengües 14.020 21.711 35.731
Llengua catalana 4.356 5.178 9.534
Llengua castellana 5.096 7.380 12.476
Llengua estrangera Anglès 4.107 8.410 12.517
Llengua estrangera Francès 461 743 1.204
Formació bàsica 7.273 8.241 15.514
Formació instrumental 3.591 4.980 8.571
Graduat en educació secundària 3.512 3.062 6.574
Curs específic per a l'accés a CFGM 170 199 369
Preparació a les proves d'accés 2.200 2.893 5.093
Preparació de les proves d'accés a CFGM 241 309 550
Preparació de les proves d'accés a CFGS 1.205 1.237 2.442
Preparació de les proves d'accés a la universitat 754 1.347 2.101
Competència digital 3.333 8.237 11.570
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
CFGS: Cicles formatius de grau superior.

Darrera actualització: 3 d'abril de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Formació d'adults
Educació permanent que tendeix al perfeccionament de la persona adulta en els àmbits següents: formació instrumental i bàsica, formació per al món laboral i formació per al lleure i la cultura.

Aspectes metodològics

Les xifres corresponents a la formació d'adults es refereixen als alumnes dels centres i aules públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Les dades són provisionals.