Saltar al contingut principal

Població de 15 anys o més. Pel nivell més alt d'estudis en curs. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població de 15 anys o més. Pel nivell més alt d'estudis en curs Catalunya. 2022
Educació primària o inferior Primera etapa d’educació secundària i similar Educació secundària obligatòria (4t curs) Ensenyaments de batxillerat i similars Ensenyaments de grau mitjà de formació professional i similars Ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes Ensenyaments professionals de música i dansa i similars Ensenyaments de grau superior de formació professional i similars Graus universitaris de fins a 240 crèdits i similars Graus universitaris de més de 240 crèdits i similars Màsters universitaris i similars Doctorat universitari Estudia, però no consta tipus d'estudi No estudia Total
Alt Camp 9 195 459 513 492 123 3 582 1.050 60 189 63 99 34.800 38.631
Alt Empordà 45 474 1.560 1.812 1.221 501 0 1.140 3.060 162 396 123 192 111.306 121.998
Alt Penedès 15 318 1.215 1.425 1.137 336 3 1.179 2.751 132 375 99 276 83.745 93.006
Alt Urgell 0 66 195 225 177 126 3 168 498 21 99 24 21 16.242 17.868
Alta Ribagorça 0 21 33 66 48 12 0 51 102 6 12 3 3 3.123 3.489
Anoia 51 384 1.464 1.836 1.320 306 6 1.431 2.859 126 384 96 207 94.923 105.405
Aran 0 21 99 111 147 21 0 99 261 18 39 12 18 8.067 8.910
Bages 99 474 2.031 2.478 1.863 540 6 1.929 4.383 231 669 186 195 138.162 153.240
Baix Camp 66 612 2.310 2.889 2.079 663 9 2.268 4.863 303 807 288 270 148.707 166.140
Baix Ebre 24 261 777 801 942 267 3 855 1.779 111 282 96 141 62.349 68.688
Baix Empordà 30 333 1.440 1.656 1.323 369 6 1.170 2.829 156 393 117 213 108.045 118.077
Baix Llobregat 312 2.718 9.501 11.937 8.781 2.853 18 11.229 21.939 1.242 3.033 1.110 1.431 630.474 706.572
Baix Penedès 24 459 1.233 1.344 1.221 303 0 1.293 2.037 96 306 102 168 86.712 95.295
Barcelonès 813 5.691 19.695 28.020 15.513 9.471 48 21.540 58.179 3.777 12.801 7.839 3.621 1.786.047 1.973.055
Berguedà 21 108 360 441 342 195 3 372 921 42 159 57 39 32.019 35.085
Cerdanya 0 60 186 222 234 87 0 192 495 30 72 24 54 15.228 16.884
Conca de Barberà 9 42 207 225 237 33 3 258 447 21 87 27 12 15.903 17.508
Garraf 9 489 1.587 2.238 1.425 474 6 1.683 3.750 210 543 162 354 121.143 134.076
Garrigues 9 42 177 195 186 60 0 174 414 27 81 21 21 15.189 16.596
Garrotxa 27 195 627 585 588 219 0 585 1.248 81 207 54 111 46.575 51.096
Gironès 99 612 2.334 2.700 1.941 1.260 9 1.869 5.262 330 897 393 393 145.827 163.923
Maresme 132 1.488 5.226 6.825 4.395 1.446 15 5.091 12.372 684 1.926 846 567 352.173 393.192
Moianès 6 24 156 183 132 39 3 165 348 24 54 24 9 11.211 12.378
Montsià 30 246 738 744 864 192 9 810 1.536 87 258 132 123 53.694 59.460
Noguera 6 93 339 447 387 87 3 324 912 42 156 45 39 30.717 33.597
Osona 48 339 1.821 2.187 1.614 345 0 1.512 3.972 249 669 246 192 125.652 138.849
Pallars Jussà 0 30 105 147 132 39 3 174 318 18 51 42 12 10.605 11.673
Pallars Sobirà 0 12 54 84 90 36 0 90 195 3 36 12 3 5.703 6.324
Pla d'Urgell 12 129 411 444 390 84 3 426 885 39 132 27 39 28.521 31.551
Pla de l'Estany 15 84 417 438 360 189 3 366 912 54 150 69 42 24.384 27.483
Priorat 3 27 81 93 93 36 0 90 177 9 33 21 9 7.569 8.241
Ribera d'Ebre 6 84 168 201 234 60 0 243 480 30 105 15 18 17.553 19.200
Ripollès 12 72 240 246 231 69 0 216 519 27 81 24 30 20.640 22.401
Segarra 6 96 240 282 276 42 0 258 519 27 84 27 42 18.075 19.980
Segrià 60 756 2.247 2.772 1.899 1.026 6 2.340 5.280 321 954 384 369 161.433 179.847
Selva 63 621 1.971 2.109 1.788 447 9 1.812 3.621 183 528 171 282 137.508 151.113
Solsonès 3 45 144 159 150 33 3 132 360 21 42 15 15 10.563 11.688
Tarragonès 96 936 3.078 3.633 2.697 1.050 15 3.042 6.327 345 1.131 534 465 199.314 222.663
Terra Alta 0 15 111 129 117 21 0 93 267 12 45 12 9 9.276 10.101
Urgell 18 126 399 432 390 111 0 429 903 45 159 39 75 28.530 31.656
Vallès Occidental 423 2.757 11.580 14.406 9.858 3.372 60 11.982 25.419 1.449 3.759 1.398 1.392 701.628 789.483
Vallès Oriental 114 1.083 4.953 5.823 4.803 948 18 5.643 10.446 495 1.485 468 648 316.416 353.340
Catalunya 2.702 22.628 81.972 103.502 72.129 27.894 266 85.304 194.916 11.352 33.667 15.448 12.220 5.975.761 6.639.761
Metropolità 1.794 13.743 51.000 67.062 43.389 18.099 156 55.539 128.472 7.653 23.019 11.661 7.659 3.789.996 4.219.239
Comarques Gironines 285 2.391 8.589 9.540 7.455 3.054 24 7.155 17.457 993 2.649 951 1.260 594.282 656.091
Camp de Tarragona 183 1.809 6.132 7.353 5.604 1.908 30 6.234 12.867 738 2.244 927 858 406.290 453.183
Terres de l'Ebre 63 600 1.791 1.875 2.157 537 9 1.998 4.062 243 693 255 288 142.872 157.452
Ponent 108 1.242 3.813 4.569 3.534 1.410 12 3.951 8.913 504 1.566 546 582 282.465 313.224
Comarques Centrals 174 999 4.515 5.478 4.110 1.149 15 4.101 9.996 567 1.584 534 459 318.480 352.158
Alt Pirineu i Aran 0 207 672 858 828 321 3 774 1.869 96 309 120 111 58.974 65.145
Penedès 96 1.635 5.454 6.771 5.055 1.413 18 5.547 11.277 555 1.593 453 999 382.401 423.270
Barcelona 2.039 15.878 59.597 77.812 51.189 20.325 182 63.764 147.323 8.659 25.849 12.528 8.930 4.393.492 4.887.567
Girona 283 2.440 8.734 9.711 7.643 3.125 23 7.317 17.879 1.017 2.710 980 1.306 606.463 669.631
Lleida 111 1.441 4.483 5.408 4.316 1.695 20 4.694 10.746 597 1.864 658 669 339.929 376.631
Tarragona 269 2.869 9.158 10.571 8.981 2.749 41 9.529 18.968 1.079 3.244 1.282 1.315 635.877 705.932
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Al Cens de 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Darrera actualització: 28 de juny de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Estudis en curs
Aquells que tenen un programa establert, una durada mínima de tres mesos i que estan associats a un centre d'ensenyament oficial o privat, encara que es tracti d'ensenyament lliure, a distància, per correspondència, etc.

Aspectes metodològics

Untitled

Els censos de població incorporen una pregunta relativa als estudis en curs de les persones que en la data de referència es trobessin cursant estudis de qualsevol tipus.

L'Anuari recull informació dels Censos 2001 i 2011. La pregunta s'adreça a les persones de 16 anys i més i és de resposta múltiple: es poden senyalar un màxim de tres categories.


Cens de població 2001

Els estudis en curs comprenen:

 • Ensenyaments inicials per a adults (alfabetització, educació bàsica).
 • Programes de garantia social.
 • ESO, educació secundària per a adults.
 • Batxillerat, BUP, COU.
 • Escola Oficial d'Idiomes.
 • Ensenyaments artístics de grau elemental o mitjà.
 • Formació professional de grau mitjà o equivalent.
 • Formació professional de grau superior, FP II o equivalent.
 • Diplomatura universitària, arquitectura o enginyeria tècnica o equivalent.
 • Llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria o equivalent.
 • Estudis de postgrau, màster, MIR o anàlegs.
 • Doctorat.
 • Altres cursos de formació: Curs de l'INEM, escola taller o un altre curs per a aturats. Curs de formació promogut per l'empresa (només per a ocupats). Altres cursos no esmentats abans (informàtica, preparació d'oposicions, etc.), idiomes en acadèmies, cursos culturals o recreatius, etc.).

Cens de població 2011

Els estudis en curs comprenen:

 • ESO, educació secundària per a adults.
 • Programes de qualificació professional inicial.
 • Batxillerat.
 • Grau mitjà d'FP, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius o equivalent.
 • Ensenyaments d'escoles oficials d'idiomes.
 • Ensenyaments professionals de música i dansa.
 • Grau superior d'FP, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius o equivalent.
 • Diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent.
 • Estudis de graus universitaris i d'ensenyaments artístics o equivalents.
 • Llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.
 • Màster oficial universitari, especialitats mèdiques o anàlegs.
 • Doctorat.
 • Altres cursos d'educació reglada (ensenyaments inicials per a adults).
 • Cursos de formació dels serveis públics d'ocupació.
 • Altres cursos de formació no reglats.

El Cens de població i habitatges 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats s'han arrodonit convenientment i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.


Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.