Saltar al contingut principal

Estudis en curs de la població de 16 anys i més. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població de 15 anys o més. Pel nivell més alt d'estudis en curs ampliat Catalunya. 2021
Educació primària o inferior Primera etapa d’educació secundària i similar Educació secundària obligatòria (4t curs) Ensenyaments de batxillerat i similars Ensenyaments de grau mitjà de formació professional i similars Ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes Ensenyaments professionals de música i dansa i similars Ensenyaments de grau superior de formació professional i similars Graus universitaris de fins a 240 crèdits i similars Graus universitaris de més de 240 crèdits i similars Màsters universitaris i similars Doctorat universitari Estudia, però no consta tipus d'estudi No estudia Total
Alt Camp 9 198 378 558 501 141 3 516 996 72 177 57 15 34.596 38.208
Alt Empordà 51 696 1.257 1.734 1.248 507 6 990 2.964 147 333 126 93 110.853 121.005
Alt Penedès 18 447 1.140 1.581 1.257 324 3 1.338 2.670 129 306 99 36 82.737 92.097
Alt Urgell 0 66 165 225 189 114 3 174 486 12 87 21 15 16.206 17.766
Alta Ribagorça 0 27 51 33 57 9 0 45 96 9 15 6 0 3.093 3.450
Anoia 39 531 1.320 1.893 1.335 345 9 1.362 2.694 108 312 99 39 94.116 104.202
Aran 3 57 66 96 159 45 0 93 267 18 27 12 9 8.115 8.967
Bages 120 606 1.716 2.505 1.842 552 6 1.815 4.302 222 573 192 45 138.411 152.913
Baix Camp 75 912 1.935 2.871 2.142 693 12 2.214 4.734 291 735 279 87 146.283 163.266
Baix Ebre 18 339 594 837 1.008 276 3 873 1.767 108 261 108 24 61.524 67.740
Baix Empordà 36 447 1.197 1.731 1.314 366 9 1.170 2.790 156 348 117 48 106.911 116.631
Baix Llobregat 345 2.808 8.343 11.976 8.913 2.991 30 10.470 21.345 1.209 2.775 1.017 489 630.558 703.266
Baix Penedès 30 636 996 1.284 1.269 300 6 1.155 1.926 81 246 117 48 85.029 93.117
Barcelonès 930 6.861 16.362 28.482 15.498 9.381 75 20.655 57.024 3.945 12.837 8.169 1.161 1.796.760 1.978.146
Berguedà 24 126 318 426 336 171 6 324 915 48 135 54 9 31.857 34.746
Cerdanya 0 99 141 201 243 84 3 186 468 21 66 24 33 15.006 16.575
Conca de Barberà 9 111 180 225 222 36 0 240 450 18 75 24 3 15.837 17.427
Garraf 18 639 1.359 2.241 1.467 453 9 1.584 3.717 192 486 162 168 119.088 131.586
Garrigues 15 96 117 201 165 63 0 171 432 24 57 24 3 15.246 16.608
Garrotxa 30 189 486 621 597 198 3 603 1.203 81 192 54 36 46.065 50.355
Gironès 108 591 2.007 2.742 2.022 1.251 9 1.788 5.202 321 861 399 93 145.020 162.417
Maresme 168 2.238 4.242 6.795 4.305 1.575 18 4.794 12.207 729 1.719 810 192 350.811 390.600
Moianès 6 45 123 204 141 33 3 162 357 18 48 24 3 11.010 12.180
Montsià 30 297 588 720 942 210 15 753 1.512 78 222 132 21 53.394 58.911
Noguera 15 138 321 414 402 108 0 345 852 36 132 36 15 30.702 33.516
Osona 51 582 1.596 2.154 1.524 351 6 1.503 3.981 231 564 243 51 124.995 137.838
Pallars Jussà 0 57 90 147 144 48 3 165 312 18 48 30 3 10.467 11.529
Pallars Sobirà 0 24 54 78 84 36 0 96 192 6 30 12 6 5.604 6.222
Pla d'Urgell 12 102 321 420 462 93 3 402 831 36 111 30 15 28.515 31.359
Pla de l'Estany 12 69 351 417 381 195 3 348 891 48 141 69 15 24.363 27.303
Priorat 3 45 63 87 105 33 0 102 192 6 33 21 0 7.524 8.211
Ribera d'Ebre 6 90 153 198 255 69 0 252 477 24 78 21 9 17.523 19.152
Ripollès 15 87 210 243 222 66 0 210 519 27 63 27 6 20.544 22.242
Segarra 12 117 219 258 285 42 3 285 537 30 60 24 15 17.916 19.809
Segrià 69 900 1.740 2.838 2.064 981 3 2.259 5.187 297 828 387 81 161.073 178.710
Selva 63 792 1.530 2.169 1.713 453 3 1.716 3.564 177 462 162 90 136.239 149.133
Solsonès 3 42 135 144 153 33 3 144 369 18 36 15 12 10.491 11.595
Tarragonès 87 1.275 2.346 3.612 2.790 1.083 15 3.039 6.288 363 1.050 537 156 198.693 221.334
Terra Alta 0 30 87 120 114 27 0 111 258 15 33 9 3 9.246 10.053
Urgell 21 159 303 468 399 147 3 384 885 42 126 36 12 28.461 31.437
Vallès Occidental 441 3.378 9.723 14.547 9.741 3.411 66 11.244 24.960 1.530 3.336 1.461 345 700.812 784.995
Vallès Oriental 138 1.458 4.224 5.814 4.812 1.059 15 5.169 10.467 504 1.293 465 252 314.592 350.259
Catalunya 3.038 28.410 68.552 104.314 72.824 28.357 340 81.246 191.277 11.453 31.317 15.718 3.761 5.966.279 6.606.886
Metropolità 2.022 16.758 42.930 67.668 43.302 18.426 204 52.374 126.114 7.929 21.975 11.931 2.442 3.796.746 4.210.815
Comarques Gironines 321 2.874 7.041 9.657 7.494 3.039 30 6.822 17.130 957 2.403 951 378 589.989 649.089
Camp de Tarragona 180 2.538 4.899 7.350 5.760 1.989 27 6.114 12.660 747 2.073 918 258 402.930 448.446
Terres de l'Ebre 60 756 1.419 1.875 2.319 579 15 1.986 4.008 225 594 273 57 141.687 155.859
Ponent 144 1.518 3.018 4.602 3.777 1.431 6 3.846 8.718 468 1.308 537 141 281.916 311.436
Comarques Centrals 201 1.410 3.924 5.445 4.002 1.140 21 3.939 9.927 534 1.359 528 123 317.682 350.241
Alt Pirineu i Aran 0 330 567 777 879 339 6 765 1.827 84 273 105 69 58.494 64.518
Penedès 108 2.226 4.755 6.939 5.286 1.416 27 5.400 10.890 504 1.332 471 291 376.830 416.484
Barcelona 2.298 19.720 50.478 78.625 51.177 20.648 243 60.414 144.621 8.872 24.381 12.797 2.797 4.395.612 4.872.683
Girona 320 2.959 7.154 9.813 7.702 3.103 30 6.980 17.523 977 2.452 980 409 602.054 662.456
Lleida 150 1.802 3.604 5.367 4.596 1.737 15 4.598 10.541 550 1.572 633 192 338.965 374.322
Tarragona 270 3.929 7.316 10.509 9.349 2.869 52 9.254 18.592 1.054 2.912 1.308 363 629.648 697.425
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Al Cens de 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Darrera actualització: 26 de juliol de 2023.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Estudis en curs
Aquells que tenen un programa establert, una durada mínima de tres mesos i que estan associats a un centre d'ensenyament oficial o privat, encara que es tracti d'ensenyament lliure, a distància, per correspondència, etc.

Aspectes metodològics

Untitled

Els censos de població incorporen una pregunta relativa als estudis en curs de les persones que en la data de referència es trobessin cursant estudis de qualsevol tipus.

L'Anuari recull informació dels Censos 2001 i 2011. La pregunta s'adreça a les persones de 16 anys i més i és de resposta múltiple: es poden senyalar un màxim de tres categories.


Cens de població 2001

Els estudis en curs comprenen:

 • Ensenyaments inicials per a adults (alfabetització, educació bàsica).
 • Programes de garantia social.
 • ESO, educació secundària per a adults.
 • Batxillerat, BUP, COU.
 • Escola Oficial d'Idiomes.
 • Ensenyaments artístics de grau elemental o mitjà.
 • Formació professional de grau mitjà o equivalent.
 • Formació professional de grau superior, FP II o equivalent.
 • Diplomatura universitària, arquitectura o enginyeria tècnica o equivalent.
 • Llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria o equivalent.
 • Estudis de postgrau, màster, MIR o anàlegs.
 • Doctorat.
 • Altres cursos de formació: Curs de l'INEM, escola taller o un altre curs per a aturats. Curs de formació promogut per l'empresa (només per a ocupats). Altres cursos no esmentats abans (informàtica, preparació d'oposicions, etc.), idiomes en acadèmies, cursos culturals o recreatius, etc.).

Cens de població 2011

Els estudis en curs comprenen:

 • ESO, educació secundària per a adults.
 • Programes de qualificació professional inicial.
 • Batxillerat.
 • Grau mitjà d'FP, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius o equivalent.
 • Ensenyaments d'escoles oficials d'idiomes.
 • Ensenyaments professionals de música i dansa.
 • Grau superior d'FP, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius o equivalent.
 • Diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent.
 • Estudis de graus universitaris i d'ensenyaments artístics o equivalents.
 • Llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.
 • Màster oficial universitari, especialitats mèdiques o anàlegs.
 • Doctorat.
 • Altres cursos d'educació reglada (ensenyaments inicials per a adults…).
 • Cursos de formació dels serveis públics d'ocupació.
 • Altres cursos de formació no reglats.

El Cens de població i habitatges 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats s'han arrodonit convenientment i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.


La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".