Saltar al contingut principal

Producció editorial. Títols editats. Per idiomes

Producció editorial. Títols editats. Per idiomes 2019
Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Català 5.073 6.420 79,0
Valencià 16 714 2,2
Castellà 12.269 48.545 25,3
Gallec 28 1.048 2,7
Euskera 34 836 4,1
Alemany 34 76 44,7
Francès 209 422 49,5
Anglès 423 1.692 25,0
Italià 38 111 34,2
Portuguès 129 214 60,3
Altres 790 4.076 19,4
Total 19.043 64.154 29,7
Font: INE.
Nota: A partir de 2015, es considera comunitat autònoma d'edició la comunitat autònoma on hi ha la seu central de l'editorial.

Darrera actualització: 16 de febrer de 2022.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'estadística de producció editorial que elabora l'INE inclou les publicacions no periòdiques editades a l'Estat espanyol i posades a disposició del públic, llevat de les publicacions següents:

  • les editades amb fins publicitaris, catàlegs, fullets, etc.
  • les publicacions de caràcter efímer: horaris, tarifes, programes d'espectacles, estatuts, etc.
  • les obres musicals (partitures) i la producció cartogràfica en general, llevat dels atles.

Les unitats d'anàlisi són els llibres i fullets.

Amb l'entrada en vigor de la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal, s'introdueix un canvi d'adaptació del món de les publicacions, que es basa en el nou paper que s'atribueix a l'editor. La presència de l'editor com a subjecte dipositant principal (i no de l'impressor com abans de l'esmentada llei). Això implica una modificació en l'àmbit de l'estadística, que es dirigeix exclusivament a publicacions editades a Espanya independentment d'on hagin estat impreses (en edicions anteriors la investigació se centrava en el conjunt de les publicacions impreses a Espanya, encara que procedissin d'editorials foranes).

El 2012, a causa de l'adaptació als canvis metodològics de l'estadística, no s'inclou informació sobre reimpressions, exemplars impresos i, en conseqüència, tiratge mitjà.

La variable "Altres" inclou els títols editats en dos o més idiomes/dialectes de l'Estat espanyol, així com en d'altres idiomes estrangers.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".