Saltar al contingut principal

Producció editorial en català. Títols registrats. Per matèries

Producció editorial en català. Títols registrats. Per matèries Catalunya
Literatura Literatura infantil i juvenil Ciència i tècnica Ciències socials i humanes Ensenyament Temps lliure Altres Total
2020 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.878
2019 1.528 1.538 344 2.188 916 355 109 6.978
2018 1.380 1.563 245 2.020 967 389 112 6.676
2017 2.132 2.723 341 2.170 1.658 494 184 9.702
2016 1.555 1.581 355 1.983 1.765 375 259 7.873
2015 1.277 1.807 329 1.712 1.706 434 81 7.346
2014 1.221 1.294 267 1.794 1.464 343 102 6.485
2013 1.525 1.388 338 1.532 928 333 138 6.182
2012 1.703 1.744 266 1.635 1.368 386 135 7.237
2011 2.242 1.924 451 3.028 1.525 565 191 9.926
2010 2.090 2.708 523 2.050 2.785 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 592 10.748
2009 1.818 2.577 545 2.056 3.027 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 503 10.526
2008 1.918 2.597 606 2.229 3.112 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 288 10.750
2007 1.397 1.714 571 2.303 2.569 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.061 9.615
2006 1.438 2.258 448 1.687 2.767 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 737 9.335
2005 1.524 2.150 507 1.634 2.551 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 548 8.914
2004 1.326 1.834 426 1.436 2.572 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 332 7.926
2003 1.300 1.850 448 1.936 3.423 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 269 9.226
2002 1.362 1.516 554 1.943 2.531 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 162 8.068
2001 1.362 1.575 470 1.724 2.426 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 125 7.682
2000 1.115 1.340 423 1.559 2.822 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 113 7.372
1999 1.162 1.399 469 1.484 2.477 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 501 7.492
1998 1.096 1.093 536 1.469 2.652 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 472 7.318
1997 978 1.171 456 1.431 2.444 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 376 6.856
Font: Departament de Cultura.
Nota: A partir de l'any 2011, no s'inclouen les reimpressions.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 16 de maig de 2023.

EDIC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística del llibre (EDIC).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La dades sobre producció editorial en català, facilitades pel Departament de Cultura, provenen de l'explotació de les dades de què disposa l'Agència Espanyola de L'ISBN (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport), sobr la base de les publicacions editades pels agents editors espanyols que sol·liciten l'assignació d'ISBN (International Standard Book Number). L'ISBN és un sistema numèric que permet identificar el títol i l'edició d'una obra publicada per una determinada editorial, mitjançant l'adjudicació d'un número exclusiu.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".