Saltar al contingut principal

Producció editorial en català. Títols registrats. Per matèries

Producció editorial en català. Títols registrats. Per matèries Catalunya
Literatura Literatura infantil i juvenil Ciència i tècnica Ciències socials i humanes Ensenyament Temps lliure Altres Total
2019 1.528 1.538 344 2.188 916 355 109 6.978
2018 1.380 1.563 245 2.020 967 389 112 6.676
2017 2.132 2.723 341 2.170 1.658 494 184 9.702
2016 1.555 1.581 355 1.983 1.765 375 259 7.873
2015 1.277 1.807 329 1.712 1.706 434 81 7.346
2014 1.221 1.294 267 1.794 1.464 343 102 6.485
2013 1.525 1.388 338 1.532 928 333 138 6.182
2012 1.703 1.744 266 1.635 1.368 386 135 7.237
2011 2.242 1.924 451 3.028 1.525 565 191 9.926
2010 2.090 2.708 523 2.050 2.785 : 592 10.748
2009 1.818 2.577 545 2.056 3.027 : 503 10.526
2008 1.918 2.597 606 2.229 3.112 : 288 10.750
2007 1.397 1.714 571 2.303 2.569 : 1.061 9.615
2006 1.438 2.258 448 1.687 2.767 : 737 9.335
2005 1.524 2.150 507 1.634 2.551 : 548 8.914
2004 1.326 1.834 426 1.436 2.572 : 332 7.926
2003 1.300 1.850 448 1.936 3.423 : 269 9.226
2002 1.362 1.516 554 1.943 2.531 : 162 8.068
2001 1.362 1.575 470 1.724 2.426 : 125 7.682
2000 1.115 1.340 423 1.559 2.822 : 113 7.372
1999 1.162 1.399 469 1.484 2.477 : 501 7.492
1998 1.096 1.093 536 1.469 2.652 : 472 7.318
1997 978 1.171 456 1.431 2.444 : 376 6.856
Font: Departament de Cultura.
Nota: A partir de l'any 2011, no s'inclouen les reimpressions.

Darrera actualització: 28 d'octubre de 2021.

Estadística EDIC

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La dades sobre producció editorial en català, facilitades pel Departament de Cultura, provenen de l'explotació de les dades de què disposa l'Agència Espanyola de L'ISBN (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport), sobr la base de les publicacions editades pels agents editors espanyols que sol·liciten l'assignació d'ISBN (International Standard Book Number). L'ISBN és un sistema numèric que permet identificar el títol i l'edició d'una obra publicada per una determinada editorial, mitjançant l'adjudicació d'un número exclusiu.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".