Saltar al contingut principal

Producció editorial en català. Títols registrats. Províncies

Producció editorial en català. Títols registrats. Províncies
Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Balears Comunitat Valenciana Madrid Resta de l'Estat Total
2020 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.878
2019 5.573 4.511 369 406 287 256 394 443 312 6.978
2018 4.724 3.910 340 187 287 264 584 773 331 6.676
2017 8.062 7.260 331 162 309 322 650 524 144 9.702
2016 6.225 5.364 233 194 434 192 1.024 251 181 7.873
2015 5.601 4.888 190 202 321 175 750 617 203 7.346
2014 4.820 4.225 200 200 195 217 522 794 132 6.485
2013 5.107 4.550 157 195 205 209 275 472 119 6.182
2012 5.632 4.965 204 159 304 201 367 912 125 7.237
2011 7.759 6.568 250 231 710 263 943 762 199 9.926
2010 8.108 7.052 278 318 460 385 665 1.373 217 10.748
2009 8.286 7.551 275 227 233 390 720 907 223 10.526
2008 8.553 7.906 235 235 177 349 631 1.091 126 10.750
2007 7.480 6.748 240 179 313 413 715 789 218 9.615
2006 7.425 6.717 229 207 272 436 645 664 165 9.335
2005 7.085 6.506 244 195 140 366 688 638 137 8.914
2004 6.205 5.584 188 199 234 304 673 569 175 7.926
2003 6.360 5.753 182 203 222 414 1.423 732 297 9.226
2002 6.216 5.646 149 184 237 352 926 525 49 8.068
2001 5.895 5.358 115 236 186 362 849 522 54 7.682
2000 5.668 5.263 123 162 120 310 795 488 111 7.372
1999 5.949 5.561 66 168 154 317 799 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 427 7.492
1998 5.686 5.316 90 133 147 260 854 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 518 7.318
1997 5.466 5.147 78 147 94 199 671 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 520 6.856
Font: Departament de Cultura.
Nota: A partir de l'any 2011, no s'inclouen les reimpressions.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 16 de maig de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La dades sobre producció editorial en català, facilitades pel Departament de Cultura, provenen de l'explotació de les dades de què disposa l'Agència Espanyola de L'ISBN (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport), sobr la base de les publicacions editades pels agents editors espanyols que sol·liciten l'assignació d'ISBN (International Standard Book Number). L'ISBN és un sistema numèric que permet identificar el títol i l'edició d'una obra publicada per una determinada editorial, mitjançant l'adjudicació d'un número exclusiu.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".