Saltar al contingut principal

Cinema. Pel·lícules, sessions, espectadors i recaptació. Per nacionalitat de la pel·lícula

Cinema. Pel·lícules, sessions, espectadors i recaptació. Per nacionalitat de la pel·lícula
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Pel·lícules 991 1.246 1.182 1.182 1.189 1.214 1.007 915 868 915 838 930 928 1.034 986 940 897 1.003 1.032 970 1.024 1.043
Catalunya 79 129 126 126 138 135 134 121 98 123 141 136 137 121 98 85 74 69 60 51 40 43
Estat espanyol (1) 107 143 142 142 123 107 125 96 97 94 88 102 104 109 128 159 135 146 148 131 123 118
Unió Europea (2) 346 473 452 452 403 422 296 262 259 281 198 250 240 316 294 275 228 269 314 306 319 356
Estats Units 338 344 319 319 390 423 361 349 346 336 341 362 359 385 369 321 384 432 425 420 493 481
Resta del món 121 157 143 143 135 127 91 87 68 81 70 80 88 103 97 100 76 87 85 62 49 45
Sessions 279.322 706.536 731.198 731.198 739.340 743.698 752.459 770.206 826.037 862.350 839.383 842.618 861.896 859.803 866.271 871.032 879.287 885.706 830.718 759.877 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Catalunya 33.204 25.579 45.919 45.919 64.476 61.883 43.644 58.835 71.112 79.944 79.127 45.460 71.354 60.339 60.573 51.428 42.950 34.550 36.241 19.780 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Estat espanyol (1) 36.264 89.220 82.386 82.386 69.889 68.183 91.252 57.294 67.907 66.473 48.443 88.876 54.092 60.019 81.406 105.186 90.721 109.659 98.054 105.967 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unió Europea (2) 58.116 132.412 161.229 161.229 134.513 163.690 152.240 107.679 168.130 142.268 153.412 128.862 128.767 165.969 151.139 184.940 124.410 115.370 91.101 123.630 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Estats Units 134.131 443.228 418.479 418.479 450.857 413.985 422.517 506.086 479.739 550.311 547.673 560.921 579.538 535.967 543.716 488.664 587.409 582.239 561.730 468.818 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Resta del món 17.607 16.097 23.185 23.185 19.605 35.957 42.806 40.312 39.149 23.354 10.728 18.499 28.145 37.509 29.437 40.814 33.797 43.888 43.592 41.682 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Espectadors 4.982.077 19.268.873 18.705 19.349.073 19.436.049 18.984.036 17.540.570 16.296.702 19.116.180 20.099.823 20.432.597 22.584.807 22.540.912 23.927.465 25.456.933 25.908.952 29.034.898 29.302.166 30.579.563 31.860.415 29.616.122 28.371.110
Catalunya 501.321 398.813 993.568 1.215.370 1.789.295 1.453.462 909.532 1.041.919 1.738.989 1.489.431 1.821.658 1.196.263 1.842.210 2.073.789 1.792.535 1.386.453 990.319 858.903 1.113.305 414.208 233.775 336.618
Estat espanyol (1) 604 1.950 1.742 1.630.614 1.386.574 2.026.510 2.901.366 1.081.247 1.782.697 1.476.184 788.977 2.331.723 1.213.347 1.091.498 2.147.514 2.853.229 2.671.011 3.468.246 2.782.520 4.531.829 2.387.938 3.045.024
Unió Europea (2) 889 2.357 3.265 3.012.708 2.713.774 3.113.548 2.931.219 1.966.078 3.790.616 2.987.599 3.631.082 3.070.306 3.074.076 4.338.542 3.728.581 5.353.030 4.253.285 3.184.685 3.220.317 4.541.951 2.307.972 5.407.707
Estats Units 2.639 14.224 12.103 13.109.198 13.180.579 11.745.026 9.868.615 11.186.242 10.646.928 13.727.114 14.026.441 15.620.135 15.885.162 15.648.888 17.222.204 15.431.246 20.119.793 19.730.462 21.216.911 20.213.645 24.182.786 18.740.266
Resta del món 348.911 339.076 601.799 381.183 365.827 645.490 929.838 1.021.216 1.156.950 419.495 164.439 366.380 526.117 774.748 566.099 884.994 1.000.490 2.059.870 2.246.510 2.158.782 503.651 841.495
Recaptació (milers d'euros) 32.100,0 121.314,6 118.327,1 122.872,5 122.947,4 121.180,0 109.785,3 111.494,5 131.831,4 136.874,8 141.350,3 148.075,0 140.341,2 143.272,2 144.606,6 140.465,4 151.341,3 148.066,7 147.646,2 145.466,4 129.296,6 118.946,4
Catalunya 3.182,7 2.336,0 6.145,3 7.511,3 11.171,3 9.036,1 5.735,8 7.079,0 11.653,8 10.327,8 11.923,1 7.437,3 11.341,7 12.332,9 10.186,6 7.764,6 5.141,6 4.259,7 5.385,2 1.838,8 1.004,2 1.384,9
Estat espanyol (1) 3.737,3 12.240,6 10.804,2 10.538,4 8.863,7 13.426,5 18.276,9 7.477,5 12.831,8 9.713,4 5.081,1 15.054,6 7.498,6 6.456,4 12.224,1 15.528,5 13.934,0 17.451,8 13.468,2 20.710,2 10.439,9 12.730,3
Unió Europea (2) 5.780,5 14.603,3 20.729,6 19.143,6 17.214,6 19.899,7 18.390,2 13.560,8 25.930,0 20.337,6 24.352,3 19.479,3 19.018,1 25.744,7 21.111,3 29.020,8 21.864,3 16.362,5 15.830,8 21.039,7 10.289,3 22.456,8
Estats Units 17.159,5 89.913,1 76.770,3 83.347,8 83.443,2 74.610,0 61.206,5 75.957,4 73.158,5 93.576,9 98.926,0 103.757,9 99.280,1 94.100,7 97.700,2 83.164,4 105.226,8 99.653,8 102.057,3 91.731,9 105.220,2 78.822,4
Resta del món 2.240,0 2.221,6 3.877,7 2.331,2 2.254,4 4.207,5 6.175,9 7.419,8 8.257,3 2.919,1 1.067,8 2.345,9 3.202,7 4.637,5 3.384,4 4.987,1 5.174,6 10.338,9 10.904,7 10.145,9 2.343,1 3.552,0
Font: Departament de Cultura.
Notes:
- (1) Estat espanyol sense Catalunya.
- (2) Unió Europea sense Catalunya i Estat espanyol.
- Segons la nacionalitat de la productora principal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2022.

Estadística CINE

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades de producció de llargmetratges provenen de l'Institut Català d'Empreses Culturals. Per producció catalana s'entén aquella producció cinematogràfica amb participació d'empresesamb seu social a Catalunya, que es qualifica per la seva exhibició en sales de cinema.

Les dades d'exhibició es refereixen a les sales de cinema en actiu d'una o més pantalles, és a dir, a aquelles que han programat projeccions cinematogràfiques en el decurs de l'any. L'estadísticas'ha elaborat a partir de la base de dades administratives del Departament de Cultura.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".