Saltar al contingut principal

Cinema en català. Pel·lícules, sessions, espectadors i recaptació. Per tipus de versió

Cinema en català. Pel·lícules, sessions, espectadors i recaptació. Per tipus de versió Catalunya
Pel·lícules Originals en català Doblades al català Subtitulades en català Sessions Originals en català Doblades al català Subtitulades en català Espectadors Originals en català Doblades al català Subtitulades en català Recaptació (milers d'euros) Originals en català Doblades al català Subtitulades en català
2021 191 27 115 49 11.547 1.837 9.094 616 155.623 23.865 124.626 7.132 908,0 146,7 724,6 36,7
2020 162 31 88 43 7.406 2.035 4.536 835 99.691 28.507 56.407 14.777 538,8 159,7 318,6 60,5
2019 277 44 125 108 22.272 3.368 15.338 3.566 446.586 57.974 315.578 73.034 2.500,5 335,6 1.888,6 276,4
2018 292 53 118 121 19.498 2.958 12.111 4.429 399.179 46.887 246.569 105.723 2.083,6 277,5 1.413,9 392,2
2017 289 48 110 131 33.233 10.958 17.262 5.013 729.273 213.146 382.355 133.772 4.051,0 1.334,9 2.273,2 442,9
2016 263 39 90 134 25.471 2.936 17.852 4.683 573.288 51.425 388.520 133.343 3.039,0 283,1 2.318,9 437,0
2015 174 33 75 55 27.287 7.009 19.315 963 587.934 126.604 443.721 17.609 3.497,9 785,7 2.645,3 66,9
2014 175 42 91 45 22.816 4.122 16.874 1.820 461.576 77.432 360.021 24.123 2.701,1 451,5 2.125,2 124,4
2013 121 31 61 29 22.642 7.623 14.169 850 488.666 107.139 370.992 10.535 3.043,8 673,6 2.300,3 69,9
2012 120 30 75 20 39.589 11.523 27.675 391 847.495 205.538 635.855 6.102 5.282,2 1.295,6 3.950,3 36,3
2011 129 40 66 31 30.252 12.153 16.251 1.848 785.892 314.009 418.833 53.050 4.966,5 1.937,2 2.662,1 367,2
2010 149 53 68 28 26.429 13.841 10.789 1.799 752.300 419.161 288.928 44.211 4.528,7 2.592,3 1.662,6 273,8
2009 140 51 78 18 21.226 8.580 12.090 556 601.584 197.300 367.901 36.383 3.425,2 1.158,2 2.046,0 221,0
2008 147 26 98 23 25.028 3.578 20.403 1.047 786.029 143.230 612.993 29.806 4.521,8 850,4 3.492,7 178,7
2007 146 32 92 22 26.382 5.238 19.298 1.846 793.266 194.329 565.131 33.806 4.233,8 1.077,5 2.989,2 167,0
2006 108 25 77 6 23.746 4.549 18.457 740 676.154 122.955 537.430 15.769 3.617,9 690,7 2.843,8 83,4
2005 96 14 81 1 28.985 4.254 24.727 4 832.028 108.067 723.763 198 4.452,0 570,5 3.880,8 0,7
2004 89 15 71 3 27.787 2.378 25.180 229 823.064 52.376 763.846 6.842 4.165,9 227,2 3.904,2 34,5
2003 104 23 74 7 32.105 6.497 25.239 369 1.073.898 145.547 918.539 9.812 5.325,5 680,9 4.595,1 49,6
2002 92 25 62 5 23.192 2.751 19.798 643 905.993 83.555 806.938 15.500 4.463,9 407,1 3.981,0 75,8
2001 75 13 60 2 20.265 4.450 15.296 519 779.783 147.207 619.419 13.157 3.558,1 668,5 2.825,3 65,2
2000 72 18 51 3 18.334 3.434 14.840 60 735.294 91.933 642.670 691 3.268,0 388,0 2.877,4 2,6
1999 55 18 34 3 12.765 4.442 8.179 144 606.221 125.630 476.513 4.078 2.530,6 505,8 2.007,7 17,0
Font: Departament de Cultura.
Nota: Pel·lícules: El total de llargmentratges no correspon a la suma aritmètica de les diferents versions. Un mateix llargmetratge pot ser projectat en versions diverses (original, doblada i subtitulada).

Darrera actualització: 2 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades de producció de llargmetratges provenen de l'Institut Català d'Empreses Culturals. Per producció catalana s'entén aquella producció cinematogràfica amb participació d'empresesamb seu social a Catalunya, que es qualifica per la seva exhibició en sales de cinema.

Les dades d'exhibició es refereixen a les sales de cinema en actiu d'una o més pantalles, és a dir, a aquelles que han programat projeccions cinematogràfiques en el decurs de l'any. L'estadísticas'ha elaborat a partir de la base de dades administratives del Departament de Cultura.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".