Saltar al contingut principal
Teatre i dansa. Espectadors i recaptació Catalunya
Espectadors Recaptació (M€)
2022 3.159.720 80,10
2021 2.456.778 59,50
2020 1.509.801 37,00
2019 3.421.426 77,30
2018 3.514.277 69,40
2017 3.309.391 70,20
2016 3.257.128 70,00
2015 3.236.530 65,70
2014 3.186.102 65,20
2013 2.987.150 54,90
2012 3.152.522 62,80
2011 3.333.761 67,10
2010 3.024.968 61,00
2009 3.131.876 68,20
2008 3.142.628 68,50
2007 2.839.311 59,10
2006 2.626.758 50,70
2005 2.583.896 46,11
2004 2.478.912 45,10
2003 2.114.024 28,60
2002 2.123.506 27,80
2001 2.224.156 28,00
2000 2.248.428 25,80
1999 2.081.326 22,36
1998 2.155.545 23,31
1997 2.020.009 22,14
Font: Departament de Cultura.
Nota: Des de l'any 2004 s'hi inclouen les representacions d'òpera i música.

Darrera actualització: 30 d'abril de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Teatre
Equipament permanent amb les condicions tècniques necessàries per a la representació d'obres teatrals, que té com a ús principal la programació d'espectacles escènics i que programa anualment un mínim de cinc representacions repartides al llarg de l'any (fins l'any 1999 només formaven part del cens les sales amb deu representacions anuals).

Aspectes metodològics

L'Estadística d'arts escèniques ha estat elaborada a partir dels teatres que compleixen la definició següent: equipament permanent amb les condicions tècniques necessàries per a la representació d'obres escèniques que té com a ús principal la programació d'espectacles escènics i que programa anualment un mínim de cinc representacions repartides en el decurs de l'any.

Per a les companyies de teatre i dansa, els criteris mínims d'estabilitat i professionalitat són: un mínim de tres anys produint i/o representant les seves produccions i un mínim de cinc representacions retribuïdes al llarg de l'any.