Saltar al contingut principal

Arxius. Indicadors principals. Per titularitat

Arxius. Indicadors principals. Per titularitat Catalunya. 2017
Superfície (m²) Prestatgeries (1) Sales de consulta Places Documents (1) Consultes
Generalitat 115.659 641.745 82 844 511.185 1.278.084
Administració local 53.310 287.817 152 1.181 235.763 1.667.097
Estat (2) 4.385 12.035 3 21 9.648 37.421
Església 12.145 32.019 31 322 18.757 43.456
Altres 19.630 56.028 43 436 51.379 319.720
Total 205.129 1.029.644 311 2.804 826.732 3.345.778
Font: Departament de Cultura.
Notes:
- (1) Metres lineals.
- (2) No inclou les dades de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Darrera actualització: 20 de setembre de 2019.

Estadística ARX

Nota metodològica

Definició de conceptes

Arxiu
Centre que disposa d'un fons històric, un responsable efectiu i que té ordenat i reglamentat l'accés i la consulta dels seus fons al servei dels investigadors, sigui quina en sigui la dependència administrativa.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".