Saltar al contingut principal

Arxius. Indicadors principals. Per titularitat

Arxius. Indicadors principals. Per titularitat Catalunya. 2019
Superfície (m²) Prestatgeries (m) Sales de consulta Places Documents (m) Consultes
Generalitat 149.940 597.152 107 1.039 522.911 2.809.138
Administració local 50.920 302.550 166 1.331 257.745 2.152.173
Estat 4.191 12.036 3 21 9.734 15.343
Església 10.984 32.019 33 283 19.395 68.666
Altres 17.214 33.577 43 391 54.071 143.258
Total 233.249 977.334 352 3.065 863.856 5.188.578
Font: Departament de Cultura.
Nota: No inclou les dades de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Darrera actualització: 3 de maig de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Arxiu
Centre que disposa d'un fons històric, un responsable efectiu i que té ordenat i reglamentat l'accés i la consulta dels seus fons al servei dels investigadors, sigui quina en sigui la dependència administrativa.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".