Saltar al contingut principal

Arxius. Per titularitat. Comarques i Aran

Arxius. Per titularitat. Comarques i Aran 2017
Generalitat de Catalunya Administració local Estat Església Altres (1) Total
Alt Camp 1 - 1 - - 2
Alt Empordà 2 - 5 - 1 8
Alt Penedès 1 - 2 - - 3
Alt Urgell 1 - - 2 - 3
Alta Ribagorça - - - - - 0
Anoia 1 - 1 - - 2
Aran - - - - - 0
Bages 2 - 6 2 - 10
Baix Camp 2 - 5 - - 7
Baix Ebre 2 - - 2 - 4
Baix Empordà 1 - 8 - - 9
Baix Llobregat 4 - 17 - - 21
Baix Penedès 2 - 2 - 1 5
Barcelonès 37 2 19 8 25 91
Berguedà 1 - - - - 1
Cerdanya 1 - - - - 1
Conca de Barberà 1 - - 2 - 3
Garraf 2 - 3 - - 5
Garrigues - - - - - 0
Garrotxa 1 - - - - 1
Gironès 5 - 6 2 2 15
Maresme 3 - 11 2 - 16
Moianès - - 1 - - 1
Montsià 2 - 2 - - 4
Noguera 1 - - - 1 2
Osona 1 - 4 1 1 7
Pallars Jussà 1 - - - - 1
Pallars Sobirà 1 - 1 - - 2
Pla d'Urgell 1 - - - - 1
Pla de l'Estany 1 - 1 - - 2
Priorat 1 - - - - 1
Ribera d'Ebre 1 - 1 - - 2
Ripollès 1 - 1 - - 2
Segarra 2 - - - - 2
Segrià 3 - 2 2 1 8
Selva 1 - 8 - - 9
Solsonès 1 - - 1 - 2
Tarragonès 4 1 9 2 4 20
Terra Alta 1 - - - - 1
Urgell 1 - - - - 1
Vallès Occidental 5 - 14 - 3 22
Vallès Oriental 2 - 14 - 1 17
Catalunya 101 3 144 26 40 314
Font: Departament de Cultura.
Notes:
- (1) Inclou els arxius d'entitats i els arxius privats.
- Inclou l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Aquest arxiu no ha respost el qüestionari i per tant les seves dades no s'inclouen a la resta de taules.

Darrera actualització: 20 de setembre de 2019.

Estadística ARX

Nota metodològica

Definició de conceptes

Arxiu
Centre que disposa d'un fons històric, un responsable efectiu i que té ordenat i reglamentat l'accés i la consulta dels seus fons al servei dels investigadors, sigui quina en sigui la dependència administrativa.

Aspectes metodològics

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".