Saltar al contingut principal

Biblioteques. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Biblioteques. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2018
Públiques Per a grups específics d'usuaris D'institucions d'ensenyament superior Especialitzades Total Llibres
Alt Camp 4 0 0 5 9 103.304
Alt Empordà 9 1 0 7 17 342.252
Alt Penedès 9 0 0 3 12 161.870
Alt Urgell 2 0 1 3 6 79.360
Alta Ribagorça 1 0 0 1 2 20.846
Anoia 10 0 0 3 13 291.941
Aran 2 0 0 2 4 55.529
Bages 18 1 1 6 26 778.797
Baix Camp 13 0 0 4 17 596.878
Baix Ebre 11 1 1 7 20 254.655
Baix Empordà 11 0 0 5 16 330.074
Baix Llobregat 33 2 1 20 56 1.284.549
Baix Penedès 9 0 0 2 11 178.907
Barcelonès 61 3 30 133 227 11.327.817
Berguedà 5 0 0 3 8 108.926
Cerdanya 2 0 0 2 4 54.736
Conca de Barberà 4 0 0 4 8 224.824
Garraf 7 0 1 4 12 341.225
Garrigues 8 0 0 1 9 82.536
Garrotxa 7 0 0 4 11 156.707
Gironès 14 1 1 12 28 1.151.245
Maresme 29 0 1 5 35 1.185.723
Moianès 1 0 0 0 1 29.803
Montsià 11 0 0 1 12 187.925
Noguera 6 0 0 3 9 113.048
Osona 17 0 2 6 25 618.900
Pallars Jussà 2 0 1 1 4 55.353
Pallars Sobirà 2 0 0 2 4 21.956
Pla d'Urgell 9 0 0 1 10 118.214
Pla de l'Estany 3 0 0 1 4 79.030
Priorat 2 0 0 2 4 32.374
Ribera d'Ebre 8 0 0 2 10 100.808
Ripollès 5 0 0 2 7 112.284
Segarra 4 0 1 2 7 91.527
Segrià 15 2 2 11 30 895.980
Selva 15 0 0 3 18 330.750
Solsonès 2 0 0 3 5 42.628
Tarragonès 15 1 1 11 28 937.466
Terra Alta 4 0 0 1 5 60.193
Urgell 5 1 0 3 9 104.970
Vallès Occidental 35 0 11 23 69 2.300.486
Vallès Oriental 29 2 0 7 38 862.595
Catalunya 459 15 55 321 850 26.208.991
Metropolità 187 7 43 188 425 16.961.170
Comarques Gironines 64 2 1 34 101 2.502.342
Camp de Tarragona 38 1 1 26 66 1.894.846
Terres de l'Ebre 34 1 1 11 47 603.581
Ponent 47 3 3 21 74 1.406.275
Comarques Centrals 44 1 3 18 66 1.597.354
Alt Pirineu i Aran 11 0 2 11 24 287.780
Penedès 34 0 1 12 47 955.643
Barcelona 254 8 47 213 522 19.292.632
Girona 65 2 1 36 104 2.546.518
Lleida 59 3 5 33 100 1.692.507
Tarragona 81 2 2 39 124 2.677.334
Font: Idescat. Estadística de biblioteques.

Darrera actualització: 10 de desembre de 2019.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Biblioteca
Col·lecció organitzada de llibres i publicacions periòdiques impreses o de qualsevol altre document, en especial gràfics i audiovisuals, i el servei del personal que facilita als usuaris la utilització d'aquests documents, amb finalitats informatives, d'investigació, d'educació o recreatives. És també la unitat administrativa (una mateixa direcció) que pot compondre's d'un o diversos punts de servei. N'hi ha dels tipus següents:
Biblioteca d'institucions d'ensenyament superior
Biblioteca dedicada principalment al servei dels estudiants i del personal docent de les facultats universitàries, escoles tècniques superiors, escoles universitàries i altres centres d'ensenyament superior públics i privats.
Biblioteca especialitzada
Biblioteca que depèn d'una associació, servei oficial, centre d'investigació, institució cultural, museu o de qualsevol altre organisme dedicat a una disciplina o branca particular, la qual cosa determina el contingut documental de la biblioteca. Pot proporcionar documentació o servei a tothom que ho demani, o bé estar destinada essencialment a respondre a les necessitats d'informació d'un públic determinat.
Biblioteca nacional
Tipus de biblioteca que té per missió recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica catalana i la relacionada amb l'àmbit lingüístic català.
Biblioteca pública
Tipus de biblioteca que està al servei d'una comunitat, especialment d'una comunitat local, per atendre el públic en general (no s'hi inclouen les biblioteques militars). Inclou tant les biblioteques de titularitat pública com les finançades per entitats privades (caixes d'estalvi, associacions, etc.) que estan al servei d'una comunitat.

Aspectes metodològics

Les dades sobre biblioteques s'han obtingut a partir de l'Estadística de biblioteques, de periodicitat biennal, que fa l'Idescat a les biblioteques obertes al públic.

El principal objectiu d'aquesta operació és produir informació estadística sobre les principals característiques de les biblioteques, com ara:

  • estructura
  • funcionament
  • equipament
  • personal
  • despeses
  • serveis

Aquesta estadística ha estat realitzada d'acord amb el conveni de col·laboració signat entre l'INE i l'Idescat, i ha comptat amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta operació estadística recull informació de totes les biblioteques, independentment de la seva dependència administrativa. Tanmateix, hi ha diverses exclusions: d'una banda, les biblioteques privades, que pertanyen a particulars o a entitats, la utilització de les quals no està permesa al públic, ni tan sols en condicions especials. D'altra banda, no s'hi inclouen les biblioteques escolars. A partir de l'any 2016 s'obté informació de les biblioteques militars a Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".