Saltar al contingut principal
Despesa pública en cultura. Per administracions i àmbits d'actuació Catalunya
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Generalitat 277.913,10 266.031,30 255.176,10 245.437,00 241.734,10 283.318,00 325.981,20 378.161,90 374.243,04 390.378,81 366.480,66 328.485,59 271.808,13 217.376,81 195.022,92 187.973,82
Direcció i serveis generals .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 36.831,00 34.854,40 31.105,00 33.982,20 39.192,30 40.829,70 29.576,70 35.410,19 43.959,42 36.099,46 42.594,53 33.583,70 35.383,36 29.880,64 28.538,90
Arqueologia i patrimoni .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.754,30 9.019,20 8.720,50 8.869,40 10.605,30 12.125,80 12.905,19 16.200,69 19.650,01 18.871,22 15.521,60 12.237,54 11.238,23 11.015,70 6.727,77
Biblioteques .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20.842,80 22.258,30 21.296,60 22.024,00 26.056,80 26.771,90 37.684,54 38.024,17 35.450,73 35.132,83 33.027,27 29.176,42 19.043,09 16.651,06 16.737,16
Arxius .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.682,40 10.057,20 8.755,90 8.443,80 9.509,70 10.956,80 12.121,94 11.623,60 14.090,25 12.320,66 10.929,56 10.087,19 7.803,20 5.582,20 6.346,79
Museus .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 40.698,20 39.669,70 37.410,30 32.914,80 34.562,90 39.122,50 47.844,22 49.172,05 50.311,23 34.351,87 34.568,82 33.755,77 24.439,14 25.684,27 26.303,26
Arts visuals .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.022,20 7.822,20 8.200,20 9.182,70 12.419,50 17.812,70 21.572,60 14.149,84 15.994,16 14.432,19 14.740,34 16.095,12 11.462,37 11.015,74 8.993,62
Cinema i vídeo .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22.400,80 24.684,90 17.837,00 18.046,90 25.432,60 25.941,60 37.376,45 34.911,12 26.225,83 27.552,48 28.981,59 15.664,24 10.830,52 10.191,43 12.655,45
Lletres .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.582,90 6.630,60 7.349,10 6.989,90 5.393,40 12.365,10 15.136,79 13.536,56 10.142,63 21.756,94 17.418,86 16.383,05 14.238,25 12.284,81 11.914,15
Música .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27.807,20 27.557,50 33.186,30 23.111,90 28.601,90 40.249,00 63.794,96 68.796,37 69.785,07 69.444,13 40.359,16 32.083,82 26.500,48 23.722,22 20.547,02
Teatre i dansa .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 31.717,00 28.139,40 29.382,00 33.594,40 40.889,40 46.229,10 54.292,83 51.174,33 59.974,06 53.085,84 45.975,84 38.268,48 31.025,52 25.156,71 26.517,27
Cultura popular .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.367,40 6.714,50 6.222,60 6.565,20 8.235,40 8.550,60 11.067,57 8.862,01 10.436,48 9.796,23 9.071,42 8.642,43 7.075,15 5.484,21 4.870,13
Normalització lingüística .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 39.325,10 37.768,20 35.971,50 38.008,90 42.418,80 45.026,40 34.788,10 32.382,10 34.358,95 33.636,80 35.296,60 25.830,36 18.337,50 18.353,93 17.822,30
Consells comarcals 6.546,40 5.051,50 5.632,50 4.946,40 5.022,10 5.700,30 7.489,50 7.877,00 6.863,61 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.838,25 5.108,46 5.877,21 4.649,51 4.939,96
Direcció i serveis generals 791,30 523,30 1.035,50 854,10 714,80 684,70 726,20 1.201,60 1.513,40 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 839,90 877,10 1.061,90 754,40 907,80
Arqueologia i patrimoni 880,10 412,70 286,60 325,20 366,70 452,30 896,00 968,80 827,60 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 849,90 582,30 861,50 724,30 1.110,60
Biblioteques i arxius 2.296,30 1.748,20 1.515,70 1.271,50 1.233,80 1.345,90 1.684,30 1.774,70 1.181,70 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 848,30 855,10 570,70 389,00 440,40
Museus 783,60 805,10 699,50 515,80 801,90 630,20 1.011,40 789,50 462,60 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 705,40 586,30 733,60 596,20 317,40
Promoció cultural 1.350,80 1.350,80 1.350,80 1.360,00 1.405,00 2.009,30 2.334,20 2.299,20 1.658,10 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.689,40 1.342,80 2.282,40 1.952,60 1.920,10
Acció cultural 114,50 322,80 350,50 332,70 212,40 253,60 508,70 441,70 941,30 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 559,40 574,70 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Normalització lingüística 456,40 339,90 393,90 287,10 287,50 324,30 328,60 401,70 279,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 345,90 290,20 366,70 232,70 243,40
Diputacions 102.650,70 94.715,00 100.158,60 96.685,10 92.963,10 95.798,70 117.043,60 128.022,51 123.802,53 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 93.237,24 84.642,60 82.862,09 81.160,14 76.757,12
Direcció i serveis generals 4.064,70 2.841,00 4.845,50 4.783,00 4.130,00 4.562,80 5.580,50 2.635,47 14.093,23 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.233,06 6.311,80 5.857,59 8.853,03 9.499,95
Arqueologia i patrimoni 6.841,80 7.703,40 9.685,90 8.654,50 7.955,90 8.117,80 9.952,30 11.295,04 14.946,98 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.126,43 9.054,70 11.655,33 10.656,64 12.332,24
Biblioteques i arxius 42.307,60 40.272,30 41.423,60 41.806,30 39.600,70 38.064,70 45.807,80 51.223,58 43.957,48 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 36.640,42 31.493,90 32.428,92 30.516,23 28.389,18
Museus 16.104,80 14.509,10 13.533,70 12.593,70 12.723,80 16.367,80 18.241,70 17.551,57 15.259,82 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.339,49 9.771,90 8.947,61 8.989,35 8.232,83
Promoció cultural 32.744,90 28.953,60 28.764,00 27.366,40 27.124,50 27.076,20 35.192,40 43.607,55 30.996,04 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25.321,98 25.508,20 23.606,06 21.714,75 17.917,23
Acció cultural (1) 175,70 259,70 1.669,10 1.266,00 1.356,20 1.530,50 2.107,70 1.446,91 4.102,71 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.462,88 2.408,20 0,00 0,00 0,00
Normalització lingüística 411,10 175,90 236,80 215,20 72,00 78,90 161,20 262,39 446,27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 112,98 93,90 366,58 430,14 385,69
Ajuntaments 523.743,10 537.600,00 524.364,80 501.105,70 464.131,90 474.950,10 583.670,90 665.509,90 677.715,19 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 509.939,50 444.442,40 433.905,49 412.495,31 391.347,07
Direcció i serveis generals 76.679,90 70.700,00 69.498,10 60.598,20 57.188,80 52.020,80 65.632,40 62.072,34 76.133,10 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 59.665,40 54.540,90 48.488,22 41.062,54 53.086,26
Arqueologia i patrimoni 13.716,80 22.900,00 15.574,70 15.794,70 12.220,60 11.817,00 20.889,50 35.976,51 55.962,87 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 24.716,16 23.059,10 22.478,97 23.817,17 20.453,61
Biblioteques i arxius 76.082,70 73.200,00 78.142,60 84.252,50 76.111,90 76.672,20 85.181,50 103.797,94 103.659,60 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 66.755,34 53.667,90 61.131,63 54.880,32 45.648,56
Museus 87.226,60 64.400,00 78.140,70 69.233,40 68.103,60 71.780,10 104.766,00 95.503,81 82.588,66 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 76.635,02 58.445,80 58.836,27 57.379,32 51.184,78
Promoció cultural 156.528,20 143.000,00 157.926,10 159.055,30 155.073,60 157.642,70 180.999,80 233.194,37 212.495,85 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 181.167,42 147.673,90 239.162,65 231.527,49 217.601,70
Acció cultural 109.187,40 159.500,00 120.978,60 108.102,80 91.104,30 100.617,30 121.001,50 129.981,53 142.120,27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 96.764,69 103.074,40 0,00 0,00 0,00
Normalització lingüística 4.321,50 3.900,00 4.104,00 4.068,80 4.329,10 4.400,00 5.200,20 4.983,40 4.754,84 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.235,47 3.980,40 3.807,75 3.828,47 3.372,16
Estat 18.689,10 18.074,70 14.776,70 15.767,50 18.085,80 36.976,80 62.410,50 71.793,60 73.991,90 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 930.946,30 930.414,00 900.108,70 863.941,70 821.937,00 896.743,90 1.096.595,70 1.251.364,91 1.256.616,27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 937.500,59 806.001,59 740.021,60 693.327,88 661.017,97
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament de Cultura.
Notes:
(1) Fins l'any 2004, acció cultural quedava inclosa dins l'àmbit de promoció cultural.
A partir de l'any 2012, el total de despesa de les Diputacions no inclou la despesa corresponent als actius financers (capítol VIII).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 3 d'octubre de 2019.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Arxiu
Centre que disposa d'un fons històric, un responsable efectiu i que té ordenat i reglamentat l'accés i la consulta dels seus fons al servei dels investigadors, sigui quina en sigui la dependència administrativa.
Biblioteca
Col·lecció organitzada de llibres i publicacions periòdiques impreses o de qualsevol altre document, en especial gràfics i audiovisuals, i el servei del personal que facilita als usuaris la utilització d'aquests documents, amb finalitats informatives, d'investigació, d'educació o recreatives. És també la unitat administrativa (una mateixa direcció) que pot compondre's d'un o diversos punts de servei. N'hi ha dels tipus següents:
Biblioteca d'institucions d'ensenyament superior
Biblioteca dedicada principalment al servei dels estudiants i del personal docent de les facultats universitàries, escoles tècniques superiors, escoles universitàries i altres centres d'ensenyament superior públics i privats.
Biblioteca especialitzada
Biblioteca que depèn d'una associació, servei oficial, centre d'investigació, institució cultural, museu o de qualsevol altre organisme dedicat a una disciplina o branca particular, la qual cosa determina el contingut documental de la biblioteca. Pot proporcionar documentació o servei a tothom que ho demani, o bé estar destinada essencialment a respondre a les necessitats d'informació d'un públic determinat.
Biblioteca pública
Tipus de biblioteca que està al servei d'una comunitat, especialment d'una comunitat local, per atendre el públic en general (no s'hi inclouen les biblioteques militars). Inclou tant les biblioteques de titularitat pública com les finançades per entitats privades (caixes d'estalvi, associacions, etc.) que estan al servei d'una comunitat.

Aspectes metodològics

La informació pressupostària relativa a la despesa pública en cultura s'ha elaborat a partir d'una enquesta adreçada a diputacions i ajuntaments de Catalunya. Les dades fan referència a la despesa consolidada internament i no inclouen la despesa en joventut i esports. Per a la comparabilitat de les dades entre les tres administracions (Generalitat, diputacions i ajuntaments), s'ha de tenir en compte el diferent grau competencial que tenen en determinats àmbits culturals.

Així mateix, la informació pressupostària relativa a la despesa en cultura de la Generalitat s'ha obtingut dels pressupostos anuals liquidats del Departament de Cultura.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".