Saltar al contingut principal
Pràctiques culturals. Per nivells d'estudis Catalunya. 2006
Sense estudis Estudis primaris Estudis secundaris Estudis superiors Total
Lectura i escriptura
Llegir llibres 37,7 60,4 83,1 92,7 74,0
Llegir diaris 66,1 85,6 94,0 96,7 89,7
Llegir revistes 57,5 68,4 77,9 83,1 74,2
Escriure 8,0 13,9 21,7 30,0 19,8
Música
Escoltar música 81,8 94,2 98,4 98,8 95,9
Assistir a concerts 18,7 35,5 55,0 66,9 48,2
Arts escèniques
Anar al cinema 25,9 55,8 79,8 83,8 68,5
Anar al teatre 18,4 30,5 43,3 58,8 40,3
Audiovisuals
Mirar la televisió 98,2 98,2 97,2 97,3 97,7
Escoltar la ràdio 59,4 73,9 79,3 80,2 76,3
Mirar vídeo/DVD 39,8 74,4 90,2 91,1 81,3
Tecnologies d'informació
Ús d'ordinador 9,1 35,3 73,9 87,8 58,5
Ús d'Internet 10,4 39,4 79,0 91,2 62,7
Altres pràctiques culturals
Anar a biblioteques 18,4 33,5 49,9 60,2 44,0
Anar a arxius 3,7 5,9 10,9 15,5 9,5
Visitar museus 20,5 35,2 52,4 72,7 48,4
Visitar exposicions 14,7 27,5 40,6 56,8 37,7
Visitar monuments 21,3 36,1 51,4 66,8 47,2
Associacionisme 36,4 34,9 34,5 44,1 36,8
Unitats: Tant per cent.
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i Idescat.

Darrera actualització: 2 de novembre de 2009.

ECPC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de consum i pràctiques culturals (ECPC).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".