Saltar al contingut principal
Activitats de temps lliure. Per nivells d'estudis Catalunya. 2006
Sense estudis Estudis primaris Estudis secundaris Estudis superiors Total
Activitats realitzades (1)
Passejar 31,2 27,5 19,4 16,8 22,7
Mirar TV o vídeo 19,1 17,6 15,4 12,4 15,9
Reunions de família/amics 17,2 20,9 22,0 18,8 20,5
Llegir 6,0 7,6 11,7 18,1 11,2
Feines de la llar/cuinar 6,6 5,2 3,3 2,7 4,1
Dormir/reposar 4,9 6,9 5,5 4,1 5,7
Fer esport .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,5 12,1 11,3 10,6
Sortida a bars .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,7 5,5 4,4 4,3
Estudiar/classes .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,2 7,0 5,5 5,1
Activitats d'ordinador .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,9 6,8 4,7 4,9
Unitats: Tant per cent.
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i Idescat.
Nota: (1) Activitats dutes a terme durant el temps lliure el dia laborable i el cap de setmana anteriors al dia de l'entrevista. Es poden donar fins a deu respostes.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 2 de novembre de 2009.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Es presenten els resultats de la segona edició de l'Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya, que té com a objectiu principal conèixer el consum i les pràctiques culturals de la població catalana en el seu temps de lleure. L'àmbit temporal de l'enquesta, realitzada pel Departament de Cultura amb la col·laboració de l'Idescat, són els darrers dotze mesos comptats des del dia de l'entrevista (del 19 de novembre al 28 de desembre del 2006).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".