Saltar al contingut principal

Jocs esportius escolars. Participants. Per tipus d'esport

Jocs esportius escolars. Participants. Per tipus d'esport Catalunya
Curs 2014/15
Aeròbic 963
Atletisme 10.934
Bàdminton 1.053
Basquetbol 22.873
Bitlles catalanes 393
Cros 34.865
Curses d'orientació 1.267
Dansa 1.498
Escacs 2.731
Esquí 944
Funky 1.329
Futbol 903
Futbol 5 35.971
Futbol 7 20.935
Gimnàstica artística 2.328
Gimnàstica rítmica 6.672
Handbol 6.929
Hip Hop 1.522
Hoquei patins 1.233
Judo 3.078
Korfball 384
Natació 7.061
Patinatge 7.438
Poliesportiu 14.272
Tennis de taula 1.872
Voleibol 8.672
Altres 7.834
Total 205.954
Font: Consell Català de l'Esport.
Nota: Només s'especifiquen aquells esports que des del curs escolar 1999-2000 han arribat a tenir 1.000 o més participants.

Darrera actualització: 14 d'abril de 2016.

EESP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'esport (EESP).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Jocs esportius escolars (JEEC)
Programa planificat i dirigit pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consell Català de l'Esport, i el Departament d'Ensenyament, que té com a objectiu principal impulsar un model d'esport escolar educatiu i participatiu que inclogui també els vessants recreatiu i competitiu. Els destinataris són els infants i joves de Catalunya que representin el centre educatiu, l'associació esportiva escolar o l'associació de mares i pares d'alumnes del centre educatiu en què estiguin matriculats, o d'altres entitats inscrites o adscrites al Registre d'entitats esportives del Consell Català de l'Esport.

Aspectes metodològics

Aquesta pràctica esportiva ha de permetre la màxima participació entre la població escolar, de manera especial de l'alumnat de secundària i l'alumnat nouvingut, i fer-la compatible amb la transmissió de valors educatius i cívics.

S'estructura per grups d'edats en funció dels cicles d'educació primària i secundària, tenint en compte que el motor de l'esmentada pràctica esportiva hauria de ser el centre educatiu.

Aquest programa preveurà actuacions que fomentin de manera activa la participació de més noies en la pràctica esportiva.

Les dades de clubs i llicències les faciliten els consells esportius i les federacions esportives, atès que les llicències esportives les tramiten les entitats esportives (Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, DOGC núm. 6139, de 31.05.2012).

Les dades de jocs esportius escolars són facilitades per la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) al Consell Català de l'Esport, que també fa el seguiment d'altres programes com són el de Tecnificació Esportiva i Alt Rendiment Esportiu.

La llicència escolar habilita per participar en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".