Saltar al contingut principal

Instal·lacions juvenils. Per tipus. Comarques i Aran

Instal·lacions juvenils. Centres. Per tipus. Comarques i Aran 2022
Cases de colònies Albergs de joventut Granges escola Aules de natura Campaments juvenils Total
Alt Camp 1 0 0 0 1 2
Alt Empordà 6 4 2 0 2 14
Alt Penedès 4 2 0 0 0 6
Alt Urgell 1 2 0 0 0 3
Alta Ribagorça 6 3 0 0 2 11
Anoia 4 2 0 0 1 7
Aran 0 3 0 0 0 3
Bages 6 3 0 1 0 10
Baix Camp 3 3 0 0 1 7
Baix Ebre 1 7 0 0 0 8
Baix Empordà 8 2 1 2 0 13
Baix Llobregat 4 5 0 1 0 10
Baix Penedès 3 1 0 0 0 4
Barcelonès 0 130 0 0 0 130
Berguedà 8 5 0 1 2 16
Cerdanya 5 7 0 0 1 13
Conca de Barberà 6 1 0 0 0 7
Garraf 3 2 1 1 0 7
Garrigues 1 1 3 0 0 5
Garrotxa 19 4 2 0 1 26
Gironès 9 3 0 0 1 13
Maresme 6 4 0 0 1 11
Moianès 6 0 0 0 0 6
Montsià 6 4 0 0 1 11
Noguera 7 8 0 0 3 18
Osona 25 1 0 0 4 30
Pallars Jussà 1 5 0 0 1 7
Pallars Sobirà 2 6 0 0 0 8
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 0
Pla de l'Estany 7 6 0 0 2 15
Priorat 1 1 0 0 0 2
Ribera d'Ebre 1 3 0 0 1 5
Ripollès 11 6 0 0 2 19
Segarra 3 2 0 0 0 5
Segrià 0 1 1 0 0 2
Selva 8 2 0 2 1 13
Solsonès 4 4 1 0 1 10
Tarragonès 1 3 0 0 0 4
Terra Alta 1 3 0 0 0 4
Urgell 1 0 0 0 0 1
Vallès Occidental 1 5 0 0 0 6
Vallès Oriental 14 3 4 2 2 25
Catalunya 204 257 15 10 31 517
Font: Departament de Drets Socials. Direcció General de Joventut.
Instal·lacions juvenils. Places. Per tipus. Comarques i Aran 2022
Cases de colònies Albergs de joventut Granges escola Aules de natura Campaments juvenils Total
Alt Camp 38 0 0 0 120 158
Alt Empordà 509 322 143 0 150 1.124
Alt Penedès 320 92 0 0 0 412
Alt Urgell 52 178 0 0 0 230
Alta Ribagorça 376 84 0 0 140 600
Anoia 323 78 0 0 80 481
Aran 0 295 0 0 0 295
Bages 612 243 0 36 0 891
Baix Camp 478 220 0 0 50 748
Baix Ebre 40 807 0 0 0 847
Baix Empordà 1.181 111 150 360 0 1.802
Baix Llobregat 284 801 0 36 0 1.121
Baix Penedès 462 290 0 0 0 752
Barcelonès 0 10.973 0 0 0 10.973
Berguedà 834 478 0 69 160 1.541
Cerdanya 332 1.326 0 0 100 1.758
Conca de Barberà 618 196 0 0 0 814
Garraf 340 124 80 48 0 592
Garrigues 97 18 340 0 0 455
Garrotxa 1.884 186 132 0 100 2.302
Gironès 629 378 0 0 188 1.195
Maresme 378 1.301 0 0 145 1.824
Moianès 788 0 0 0 0 788
Montsià 1.015 182 0 0 60 1.257
Noguera 679 253 0 0 202 1.134
Osona 2.203 168 0 0 635 3.006
Pallars Jussà 40 426 0 0 160 626
Pallars Sobirà 143 577 0 0 0 720
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 0
Pla de l'Estany 896 474 0 0 489 1.859
Priorat 18 34 0 0 0 52
Ribera d'Ebre 101 190 0 0 120 411
Ripollès 792 695 0 0 180 1.667
Segarra 183 76 0 0 0 259
Segrià 0 143 72 0 0 215
Selva 953 60 0 228 60 1.301
Solsonès 471 428 214 0 26 1.139
Tarragonès 196 314 0 0 0 510
Terra Alta 70 91 0 0 0 161
Urgell 80 0 0 0 0 80
Vallès Occidental 30 469 0 0 0 499
Vallès Oriental 1.543 54 660 103 300 2.660
Catalunya 19.988 23.135 1.791 880 3.465 49.259
Font: Departament de Drets Socials. Direcció General de Joventut.

Darrera actualització: 25 de gener de 2023.

Estadística SIJOVE

Nota metodològica

Definició de conceptes

Alberg de joventut
Instal·lació que permanentment o temporalment es destina a donar allotjament, com a lloc de pas, d'estada o de realització d'una activitat, a joves, en forma individual o col·lectiva, i també, en determinades condicions, a famílies, adults i grups d'infants.
Aula de natura
Casa de colònies amb allotjament que ofereix equipaments suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves sobre el coneixement del medi natural i sobre l'educació ambiental. S'inclouen en aquesta tipologia les instal•lacions juvenils anomenades escoles del mar, escoles del cel, centres d'educació o d'interpretació ambiental i altres de similars.
Campament juvenil
Instal·lació permanent, destinada a facilitar les activitats d'acampada de les entitats i dels grups infantils i juvenils. Està situat en un terreny convenientment delimitat, en el qual la pernoctació es realitza sota cobert de tendes de campanya, i està dotat d'uns equipaments bàsics.
Casa de colònies
Instal·lacions que permanentment o temporalment es destinen a donar allotjament a grups d'infants o de joves participants en activitats educatives en el temps lliure, culturals i de lleure.
Granja escola
Casa de colònies que ofereix equipaments suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes.
Instal·lacions juvenils
Cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils degudament legalitzats a Catalunya i que formen part de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils.

Aspectes metodològics

Les dades sobre instal·lacions juvenils provenen de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils (XCIJ) de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La XCIJ està formada per totes les cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils degudament legalitzats a Catalunya.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".