Saltar al contingut principal

Instal·lacions juvenils. Centres. Comarques i Aran

Instal·lacions juvenils. Centres. Per tipus. Comarques i Aran Catalunya
Cases de colònies Albergs de joventut Granges escola Aules de natura Campaments juvenils Total
2023 205 258 15 10 29 517
2022 204 257 15 10 31 517
2021 205 253 15 10 30 513
2020 197 243 15 10 31 496
2019 218 257 17 11 30 533
2018 220 257 17 11 31 536
2017 220 252 17 11 30 530
2016 223 248 18 11 29 529
2015 218 233 18 11 29 509
Font:
2015-2019: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut.
2020-2023: Departament de Drets Socials. Direcció General de Joventut.

Darrera actualització: 14 de març de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Alberg de joventut
Instal·lació que permanentment o temporalment es destina a donar allotjament, com a lloc de pas, d'estada o de realització d'una activitat, a joves, en forma individual o col·lectiva, i també, en determinades condicions, a famílies, adults i grups d'infants.
Aula de natura
Casa de colònies amb allotjament que ofereix equipaments suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves sobre el coneixement del medi natural i sobre l'educació ambiental. S'inclouen en aquesta tipologia les instal•lacions juvenils anomenades escoles del mar, escoles del cel, centres d'educació o d'interpretació ambiental i altres de similars.
Campament juvenil
Instal·lació permanent, destinada a facilitar les activitats d'acampada de les entitats i dels grups infantils i juvenils. Està situat en un terreny convenientment delimitat, en el qual la pernoctació es realitza sota cobert de tendes de campanya, i està dotat d'uns equipaments bàsics.
Casa de colònies
Instal·lacions que permanentment o temporalment es destinen a donar allotjament a grups d'infants o de joves participants en activitats educatives en el temps lliure, culturals i de lleure.
Granja escola
Casa de colònies que ofereix equipaments suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes.
Instal·lacions juvenils
Cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils degudament legalitzats a Catalunya i que formen part de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils.

Aspectes metodològics

Les dades sobre instal·lacions juvenils provenen de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils (XCIJ) de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La XCIJ està formada per totes les cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils degudament legalitzats a Catalunya.