Saltar al contingut principal

Activitats d'educació en el lleure per a menors de 18 anys. Activitats i assistents

Activitats d'educació en el lleure per a menors de 18 anys. Activitats i assistents Catalunya
Activitats Participants Dirigents Personal de suport Total assistents
2022 11.538 541.369 72.602 7.309 621.280
2021 11.710 516.608 71.556 7.645 595.809
2020 8.885 326.002 48.757 4.703 379.462
2019 11.215 524.498 71.612 6.756 602.866
2018 10.069 465.219 63.788 5.448 534.455
2017 8.819 414.953 56.945 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 471.898
2016 6.098 268.313 38.667 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 306.980
2015 5.514 245.644 34.283 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 279.927
2014 5.029 211.994 30.221 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 242.215
2013 4.906 194.350 28.005 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 222.355
2012 4.674 188.971 26.636 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 215.607
2011 4.785 202.677 27.592 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 230.269
2010 4.186 191.262 25.207 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 216.469
2009 4.297 198.623 29.455 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 228.078
2008 4.422 209.231 29.789 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 239.020
2007 4.316 201.204 29.122 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 230.326
2006 4.241 195.598 28.582 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 224.180
2005 4.009 186.335 26.600 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 212.935
2004 4.005 181.027 26.197 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 207.224
2003 3.324 147.597 22.907 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 170.504
2002 2.929 121.313 20.186 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 141.499
2001 2.850 108.203 18.261 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 126.464
2000 2.540 92.666 16.208 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 108.874
1999 2.596 91.739 16.260 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 107.999
1998 2.563 89.004 15.614 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 104.618
Font: Departament de Drets Socials. Direcció General de Joventut.
Nota: Activitats juvenils d'educació en el lleure notificades a la DGJ.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 de gener de 2023.

Estadística SIJOVE

Nota metodològica

Definició de conceptes

Activitats d'educació en el lleure
Activitats d'educació en el lleure (acampades, camps de treball, casals de vacances, colònies, rutes, casals esportius, estades o campus esportius i rutes esportives).

Aspectes metodològics

L'educació en el lleure designa un conjunt d'iniciatives, moviments i experiències que es realitzen en el temps lliure d'infants i joves amb una intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar.

Actualment dos grans sectors organitzen activitats d'educació en el lleure durant tot l'any i en períodes de vacances: les grans federacions, que representen l'associacionisme educatiu català i aglutinen centres d'esplai i agrupaments escoltes, i les empreses d'educació en el lleure, un sector empresarial dinàmic i que ofereix propostes educatives de qualitat.

La Direcció General de Joventut, que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, vetlla perquè l'educació en el lleure a Catalunya sigui de qualitat. Regula les activitats de lleure amb menors de 18 anys, la formació de les persones que dirigeixen aquestes activitats, i les instal·lacions juvenils on es duen a terme.

D'acord amb el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, s'hauran de notificar a la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les activitats amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives. Les activitats sense pernoctació s'han de notificar quan la seva durada sigui de quatre dies o més consecutius, sense comptar les interrupcions de cap de setmana.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".