Saltar al contingut principal

Malalties de declaració obligatòria individualitzada. Casos. Per sexe i grups d'edat

Malalties de declaració obligatòria individualitzada. Casos. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2017
Grups d'edat
< 5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 i més Total
Homes 3.756 2.982 823 451 3.173 3.094 1.843 658 562 17.342
Brucel·losi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Carboncle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tos ferina 239 218 166 19 17 39 58 19 28 803
Còlera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shigel·losi 6 9 2 3 22 41 25 4 3 115
Febre tifoide i paratifoide 1 1 1 1 3 3 3 0 1 14
Leishmaniosi 8 6 2 2 5 4 11 9 9 56
Lepra 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Leptospirosi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Malaltia meningocòccica 15 2 1 0 4 2 0 2 6 32
Paludisme 4 11 8 7 28 64 56 15 7 200
Parotiditis 53 81 131 91 171 85 30 15 12 669
Rubèola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febre botonosa 2 1 0 0 2 2 4 1 4 16
Triquinosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varicel·la 3.412 2.647 496 73 160 257 204 51 45 7.345
Infecció per Chlamydia trachomatis 1 0 2 92 922 639 272 71 27 2.026
Xarampió 2 1 0 1 4 11 5 0 0 24
Sífilis 0 0 0 19 284 475 394 167 105 1.444
Gonocòccia 1 0 1 128 1.261 1.006 425 129 32 2.983
Tètanus 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Hidatidosi 0 0 0 0 1 3 1 1 3 9
Sida (1) 0 0 0 0 6 21 24 12 7 70
Legionel·losi 0 0 0 1 4 9 31 65 227 337
Amebiasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hepatitis A 4 5 11 3 60 126 89 34 6 338
Hepatitis B 0 0 0 1 3 9 18 5 4 40
Rubèola congènita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sifilis congènita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botulisme 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Mal. inv. per h. influenzae B 3 0 0 0 0 0 1 0 4 8
Tètanus neonatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastroenteritis per e.coli o157:h7 2 0 1 0 2 0 2 0 1 8
Limfogranuloma veneri 0 0 0 2 46 89 74 7 2 220
VIH 0 0 0 7 153 192 93 39 11 495
Hepatitis C 0 0 0 0 4 8 13 7 9 41
Dengue 0 0 1 0 11 7 8 5 4 36
Encefalitis transmesa per paparres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaltia pel virus del chikungunya 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4
Febre del Nil Occidental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febre recurrent per paparres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toxoplasmosi congènita 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oftàlmia neonatal per clamídia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumònia neonatal per clamídia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oftàlmia neonatal per gonococ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dones 3.568 2.777 818 859 2.403 1.217 724 270 295 12.931
Brucel·losi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Carboncle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tos ferina 284 275 198 17 29 80 91 31 48 1.053
Còlera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shigel·losi 1 6 0 3 8 13 2 1 2 36
Febre tifoide i paratifoide 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5
Leishmaniosi 11 7 3 0 0 1 5 3 7 37
Lepra 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Leptospirosi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Malaltia meningocòccica 3 4 4 4 4 2 2 7 13 43
Paludisme 4 4 3 2 15 16 13 12 6 75
Parotiditis 34 58 80 57 133 60 24 18 12 476
Rubèola 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Febre botonosa 1 1 1 0 1 7 5 6 6 28
Triquinosi 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Varicel·la 3.215 2.410 505 53 212 251 132 42 45 6.865
Infecció per Chlamydia trachomatis 0 1 14 608 1.613 528 252 51 14 3.081
Xarampió 3 2 1 1 10 11 5 0 0 33
Sífilis 0 0 0 10 36 49 44 15 28 182
Gonocòccia 2 2 1 95 293 127 70 31 9 630
Tètanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidatidosi 0 0 0 0 2 1 2 1 5 11
Sida (1) 0 0 0 0 2 7 14 5 1 29
Legionel·losi 0 0 0 1 1 6 10 22 78 118
Amebiasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hepatitis A 2 5 5 3 5 7 17 6 2 52
Hepatitis B 0 0 0 0 0 7 4 3 0 14
Rubèola congènita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sifilis congènita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botulisme 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Mal. inv. per h. influenzae B 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5
Tètanus neonatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastroenteritis per e.coli o157:h7 1 1 0 0 0 1 1 0 2 6
Limfogranuloma veneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIH 0 0 0 4 26 27 16 8 2 83
Hepatitis C 0 0 0 0 0 1 1 3 8 13
Dengue 1 0 1 1 11 11 9 3 0 37
Encefalitis transmesa per paparres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaltia pel virus del chikungunya 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
Febre del Nil Occidental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febre recurrent per paparres 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Toxoplasmosi congènita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oftàlmia neonatal per clamídia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Pneumònia neonatal per clamídia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oftàlmia neonatal per gonococ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7.324 5.759 1.641 1.310 5.576 4.311 2.567 928 857 30.273
Font: Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
Notes:
- No s'hi inclouen els casos en què falta l'edat i/o el sexe.
- (1) Nombre de casos declarats.

Darrera actualització: 15 de setembre de 2021.

MDO

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de malalties de declaració obligatòria (MDO).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Malaltia de declaració obligatòria (MDO)
Malaltia transmissible que el metge està obligat a comunicar en ser d'especial importància per a la comunitat.
Síndrome d'immunodeficiència adquirida (SIDA)
Malaltia transmissible provocada pel virus de la immunodeficiència humana (VIH). Es caracteritza per l'aparició d'una o diverses malalties (per això s'anomena síndrome) que es desenvolupen com a conseqüència de l'alteració del sistema immunològic.

Aspectes metodològics

El sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO) gestiona la vigilància i el control de les principals malalties transmissibles, algunes de les quals estan sotmeses a programes de prevenció sistemàtica, com és el cas de les malalties immunoprevenibles.

El sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO) es basa en la declaració que fan els metges quan sospiten de l'existència de qualsevol de les malalties que conformen la llista de les MDO. Una de les funcions principals del MDO és la vigilància epidemiològica d'aquestes malalties i els brots epidèmics de qualsevol etiologia que s'han considerat objecte de control prioritari a Catalunya.

Les malalties que s'han de declarar de forma numèrica són les següents: enteritis i diarrees, escarlatina, grip, leptospirosi, varicella, infecció genital per clamídia, oftàlmia neonatal, altres infeccions de transmissió sexual, condiloma acuminat, herpes genital i infecció per tricomones.

L'any 1996, coincidint amb la publicació del Reial decret de creació de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica, el Grup de Treball de Vigilància Epidemiològica del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va consensuar unes definicions de cas de les malalties a declarar que permetessin distingir entre els casos declarats, els confirmats i els que no ho són de manera uniforme, en l'àmbit de tot l'Estat espanyol.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".