Saltar al contingut principal

Malalties de declaració obligatòria numèrica. Casos. Comarques i Aran, i àmbits

Malalties de declaració obligatòria numèrica. Casos. Comarques i Aran 2015
Enteritis i diarrees Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la
Alt Camp 2.334 31 564 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 347
Alt Empordà 6.262 162 2.423 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 643
Alt Penedès 1.664 49 732 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 393
Alt Urgell 979 30 341 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 35
Alta Ribagorça 128 3 72 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 32
Anoia 5.453 185 1.488 1 454
Aran 498 99 178 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 42
Bages 8.309 247 3.274 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.828
Baix Camp 11.493 186 3.636 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 823
Baix Ebre 4.229 88 1.438 1 373
Baix Empordà 3.724 89 1.980 1 751
Baix Llobregat 45.453 1.501 15.690 1 6.304
Baix Penedès 2.514 40 1.194 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 261
Barcelonès 94.919 2.809 35.718 3 14.419
Berguedà 1.603 21 612 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 73
Cerdanya 707 9 483 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47
Conca de Barberà 894 25 470 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 135
Garraf 9.242 251 2.533 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 756
Garrigues 792 21 424 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 36
Garrotxa 1.839 49 1.015 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 575
Gironès 9.891 505 4.941 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.739
Maresme 15.421 413 6.501 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.085
Montsià 3.324 43 1.435 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 409
Noguera 2.120 41 1.303 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 168
Osona 6.732 224 3.149 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.134
Pallars Jussà 405 24 153 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 48
Pallars Sobirà 324 12 213 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28
Pla d'Urgell 1.151 60 757 1 199
Pla de l'Estany 1.802 27 726 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 230
Priorat 346 1 330 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15
Ribera d'Ebre 1.116 22 705 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 99
Ripollès 940 15 1.324 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 90
Segarra 981 22 470 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 215
Segrià 13.688 292 5.355 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.837
Selva 6.922 173 3.434 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.148
Solsonès 200 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 135 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30
Tarragonès 8.822 321 3.006 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.313
Terra Alta 446 8 261 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14
Urgell 2.054 95 1.085 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 449
Vallès Occidental 34.834 994 15.819 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.127
Vallès Oriental 17.432 542 8.449 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.966
Catalunya 331.987 9.729 133.816 8 49.670
Font: Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 17 d'octubre de 2018.

MDO

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de malalties de declaració obligatòria (MDO).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Malaltia de declaració obligatòria (MDO)
Malaltia transmissible que el metge està obligat a comunicar en ser d'especial importància per a la comunitat.

Aspectes metodològics

El sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO) gestiona la vigilància i el control de les principals malalties transmissibles, algunes de les quals estan sotmeses a programes de prevenció sistemàtica, com és el cas de les malalties immunoprevenibles.

El sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO) es basa en la declaració que fan els metges quan sospiten de l'existència de qualsevol de les malalties que conformen la llista de les MDO. Una de les funcions principals del MDO és la vigilància epidemiològica d'aquestes malalties i els brots epidèmics de qualsevol etiologia que s'han considerat objecte de control prioritari a Catalunya.

Les malalties que s'han de declarar de forma numèrica són les següents: enteritis i diarrees, escarlatina, grip, leptospirosi, varicel·la, infecció genital per clamídia, oftàlmia neonatal, altres infeccions de transmissió sexual, condiloma acuminat, herpes genital i infecció per tricomones.

L'any 1996, coincidint amb la publicació del Reial decret de creació de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica, el Grup de Treball de Vigilància Epidemiològica del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va consensuar unes definicions de cas de les malalties a declarar que permetessin distingir entre els casos declarats, els confirmats i els que no ho són de manera uniforme, en l'àmbit de tot l'Estat espanyol.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".