Saltar al contingut principal

Trasplantaments. Per tipus

Trasplantaments. Per tipus Catalunya. 2023
Valor Variació (%)
Òrgans sòlids 1.393 3,5
Cor 56 3,7
Fetge 226 11,3
Pàncrees 33 0,0
Pulmó 102 -4,7
Ronyó 976 2,8
Teixits 16.181 93,4
Còrnia 1.501 12,9
Teixit musculoesquelètic 5.968 -5,2
Teixit vascular 28 -24,3
Membrana amniòtica (fragments) 572 14,4
Membrana amniòtica (extracte) 7.902 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Esclera 210 2,4
Cèl·lules 630 3,3
Progenitors hemopoètics 630 3,3
Total 18.204 76,4
Font: Departament de Salut. Servei Català de la Salut.
Nota: A partir de l’any 2023, s’hi afegeix l'extracte de membrana amniòtica, atès que el seu trasplantament ha anat en augment i en els anys anteriors no es comptabilitzava.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 12 d'abril de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Progenitor hemopoètic
Trasplantament de cèl·lules progenitores d'hemopoesi obtingudes no només de la medul·la òssia, sinó també d'altres procedències (sang perifèrica i cordó umbilical, preferentment).
Transplantament
Tractament mèdic complex que consisteix a traslladar òrgans, teixits o cèl·lules d'una persona a una altra. L'òrgan trasplantat reemplaça i assumeix la funció de l'òrgan danyat del receptor, salvant-li la vida o millorant la seva qualitat de vida.

Aspectes metodològics

Es realitzen trasplantaments d'òrgans sòlids (ronyó, fetge, cor, pulmó i pàncrees), de teixits (còrnia, teixit musculoesquelètic, teixit vascular, membrana amniòtica i esclera) i cèl·lules progenitores de l'hemopoesi.

L'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) és un organisme dependent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'OCATT és responsable de planificar, regular, coordinar i avaluar les activitats relacionades amb la donació, extracció, conservació, distribució, intercanvi i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules.