Saltar al contingut principal
Trasplantaments Catalunya
Òrgans sòlids Cor Fetge Pàncrees Pulmó Ronyó Teixits Progenitors hemopoètics Còrnia Teixit musculoesquelètic Teixit vascular Membrana amniòtica Esclera Total
2018 1.151 71 182 21 104 773 7.063 593 1.456 4.438 25 373 178 8.214
2017 1.106 60 160 17 89 780 7.224 573 1.310 4.852 36 301 152 8.330
2016 1.017 55 167 14 73 708 5.752 589 1.313 3.299 68 332 151 6.769
2015 954 66 161 22 58 647 5.026 533 1.216 2.844 50 264 119 5.980
2014 908 56 162 19 67 604 4.825 474 1.135 2.848 55 158 155 5.733
2013 847 52 168 19 69 539 4.668 508 1.038 2.642 110 251 119 5.515
2012 873 52 180 15 66 560 4.199 484 988 2.216 106 260 145 5.072
2011 892 54 187 23 49 579 4.640 498 1.004 2.647 97 287 107 5.532
2010 747 43 158 23 61 462 4.790 428 1.056 2.828 50 334 94 5.537
2009 844 45 202 25 51 524 4.560 384 1.009 2.744 76 270 77 5.404
2008 832 55 217 37 51 471 4.205 377 981 2.425 58 288 76 5.037
2007 788 39 211 25 43 470 4.004 430 1.006 2.178 53 280 57 4.792
2006 707 39 205 28 27 408 3.642 397 910 1.976 105 199 55 4.349
2005 830 56 227 24 34 489 3.739 371 929 2.006 102 320 11 4.569
2004 737 51 202 15 31 438 3.653 393 1.005 1.876 58 265 56 4.390
2003 748 46 230 24 23 425 3.557 365 926 2.059 48 159 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.305
2002 681 50 204 19 36 372 3.468 386 996 1.866 54 159 7 4.149
2001 699 53 200 23 29 394 3.162 441 912 1.660 76 70 3 3.861
Font: Departament de Salut. Servei Català de la Salut.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de juny de 2019.

Estadística TRAS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Progenitor hemopoètic
Trasplantament de cèl·lules progenitores d'hemopoesi obtingudes no només de la medul·la òssia, sinó també d'altres procedències (sang perifèrica i cordó umbilical, preferentment).
Transplantament
Tractament mèdic complex que consisteix a traslladar òrgans, teixits o cèl·lules d'una persona a una altra. L'òrgan trasplantat reemplaça i assumeix la funció de l'òrgan danyat del receptor, salvant-li la vida o millorant la seva qualitat de vida.

Aspectes metodològics

Es realitzen trasplantaments d'òrgans sòlids (ronyó, fetge, cor, pulmó, pàncrees i intestí), i també de teixit osteotendinós, pell, vàlvules cardíaques, vasos sanguinis, teixit ocular i cèl·lules progenitores de l'hemopoesi, entre d'altres.

L'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) és un organisme dependent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'OCATT és responsable de planificar, regular, coordinar i avaluar les activitats relacionades amb la donació, extracció, conservació, distribució, intercanvi i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".