Saltar al contingut principal

Tractament per drogodependència. Per tipus de droga. Comarques i Aran, i àmbits

Tractament per drogodependència. Per tipus de droga. Comarques i Aran 2021
Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Altres Total
Alt Camp 20 18 11 4 17 4 74
Alt Empordà 15 57 17 0 75 3 167
Alt Penedès 8 47 20 2 54 8 139
Alt Urgell 0 0 0 1 0 1 2
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0 0
Anoia 17 44 38 1 86 24 210
Aran 0 0 1 0 1 0 2
Bages 12 87 31 1 145 20 296
Baix Camp 27 112 58 16 168 20 401
Baix Ebre 14 44 27 0 54 5 144
Baix Empordà 8 56 31 3 90 8 196
Baix Llobregat 120 343 173 24 584 69 1.313
Baix Penedès 17 37 19 1 49 12 135
Barcelonès 545 927 606 129 2.095 368 4.670
Berguedà 5 26 9 1 55 4 100
Cerdanya 0 2 1 0 10 1 14
Conca de Barberà 4 13 3 0 12 1 33
Garraf 24 66 21 0 115 10 236
Garrigues 3 5 2 0 8 1 19
Garrotxa 2 38 25 18 57 3 143
Gironès 12 70 30 2 100 8 222
Maresme 31 178 184 45 324 31 793
Moianès 1 1 3 0 7 1 13
Montsià 5 38 26 0 56 6 131
Noguera 9 11 6 0 9 1 36
Osona 8 96 29 3 137 11 284
Pallars Jussà 1 2 1 0 0 0 4
Pallars Sobirà 0 0 0 0 1 0 1
Pla d'Urgell 2 8 3 0 22 0 35
Pla de l'Estany 1 9 4 0 13 1 28
Priorat 1 4 0 0 8 0 13
Ribera d'Ebre 5 13 3 0 13 0 34
Ripollès 1 14 4 0 22 1 42
Segarra 2 5 3 0 5 1 16
Segrià 34 29 29 0 70 13 175
Selva 12 59 27 1 95 6 200
Solsonès 0 7 0 0 3 1 11
Tarragonès 70 110 69 14 166 25 454
Terra Alta 0 2 4 0 6 1 13
Urgell 6 8 1 0 20 0 35
Vallès Occidental 105 418 261 33 643 85 1.545
Vallès Oriental 29 140 96 106 291 28 690
Desconegut 33 85 38 0 191 7 354
Catalunya 1.209 3.229 1.914 405 5.877 789 13.423
Font: Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
Nota: Altres: S'hi inclouen opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Darrera actualització: 14 de setembre de 2022.

CIXAD

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística dels centres integrats a la xarxa d'atenció a les drogodependències (CIXAD).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Droga
Substància de qualsevol tipus que en ser introduïda a l'organisme actua sobre el sistema nerviós central i provoca canvis que poden afectar la conducta, l'estat d'ànim o la percepció.
Drogodependència
Trastorn que implica una dependència o addicció a les drogues fins a la incapacitat de reduir o controlar-ne el consum.

Aspectes metodològics

Nombre de tractaments iniciats a la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències per comarca de residència i droga principal que motiva el tractament.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".