Saltar al contingut principal

Tractament per drogodependència. Per tipus de droga. Comarques i Aran, i àmbits

Tractament per drogodependència. Per tipus de droga. Comarques i Aran Catalunya
Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Altres Total
2021 1.209 3.229 1.914 405 5.877 789 13.423
2020 1.312 2.735 1.628 344 4.700 634 11.353
2019 1.521 3.582 2.045 520 6.130 730 14.528
2018 1.607 3.338 1.924 521 5.879 675 13.944
2017 1.754 3.041 1.705 530 5.952 734 13.716
2016 1.561 2.862 1.861 6.378 603 828 14.093
2015 1.683 2.473 1.903 502 6.534 684 13.779
Font: Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
Nota: Altres: S'hi inclouen opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Darrera actualització: 14 de setembre de 2022.

CIXAD

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística dels centres integrats a la xarxa d'atenció a les drogodependències (CIXAD).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Droga
Substància de qualsevol tipus que en ser introduïda a l'organisme actua sobre el sistema nerviós central i provoca canvis que poden afectar la conducta, l'estat d'ànim o la percepció.
Drogodependència
Trastorn que implica una dependència o addicció a les drogues fins a la incapacitat de reduir o controlar-ne el consum.

Aspectes metodològics

Nombre de tractaments iniciats a la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències per comarca de residència i droga principal que motiva el tractament.