Saltar al contingut principal

Tractament per drogodependència. Per tipus de droga, sexe, grups d'edat, situació laboral i nivell d'instrucció

Tractament per drogodependència. Per tipus de droga, sexe, grups d'edat, situació laboral i nivell d'instrucció Catalunya. 2021
Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Altres Total
Per sexe 1.209 3.229 1.914 405 5.877 789 13.423
Homes 1.057 2.649 1.468 214 4.331 580 10.299
Dones 152 580 446 191 1.546 209 3.124
Per grups d'edat 1.209 3.229 1.914 405 5.877 789 13.423
<15 anys 0 0 18 0 1 0 19
15-19 anys 3 27 396 7 40 20 493
20-24 anys 18 168 352 5 148 51 742
25-29 anys 53 314 329 8 312 74 1.090
30-34 anys 136 471 245 16 430 110 1.408
35-39 anys 198 676 207 21 678 114 1.894
40-44 anys 249 700 149 52 882 137 2.169
45-49 anys 246 471 109 60 943 116 1.945
50-54 anys 154 248 49 65 877 61 1.454
55-59 anys 93 117 29 68 632 44 983
60 anys i més 56 33 29 103 928 61 1.210
Desconegut 3 4 2 0 6 1 16
Per situació laboral 1.209 3.229 1.914 405 5.877 789 13.423
Contracte indefinit o autònom 100 990 402 184 1.972 186 3.834
Contracte temporal 71 396 222 23 477 62 1.251
Treball sense sou 10 17 7 4 23 10 71
Sense experiència laboral 94 96 152 9 119 41 511
Atur 477 1.034 597 54 1.717 244 4.123
Incapacitat permanent o pensionista 206 297 104 116 972 145 1.840
Estudiant 5 24 290 4 33 13 369
Feines de la llar 3 2 2 0 25 4 36
Altra situació 109 157 44 9 148 39 506
Desconeguda 134 216 94 2 391 45 882
Per nivell d'instrucció 1.209 3.229 1.914 405 5.877 789 13.423
No sap llegir o escriure 18 28 5 1 19 15 86
Fins a 5è EGB o primària incompleta 248 278 128 34 407 68 1.163
Certificat escolar o primària 325 751 418 120 1.163 137 2.914
EGB o ESO 254 936 620 98 1.437 182 3.527
BUP, COU, FP o batxillerat 142 631 369 61 1.297 176 2.676
Altres titulacions 15 84 53 14 153 34 353
Títol universitari grau mitjà 27 108 95 28 354 50 662
Títol universitari grau superior 19 83 87 40 359 58 646
Altres títols superiors 4 8 6 2 34 9 63
Desconegut 157 322 133 7 654 60 1.333
Font: Departament de Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya.
Notes:
- Altres: S'hi inclouen opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.
- Altres titulacions: Ensenyaments que requereixen el graduat escolar, l'ESO o equivalents.

Darrera actualització: 14 de setembre de 2022.

CIXAD

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística dels centres integrats a la xarxa d'atenció a les drogodependències (CIXAD).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Droga
Substància de qualsevol tipus que en ser introduïda a l'organisme actua sobre el sistema nerviós central i provoca canvis que poden afectar la conducta, l'estat d'ànim o la percepció.
Drogodependència
Trastorn que implica una dependència o addicció a les drogues fins a la incapacitat de reduir o controlar-ne el consum.

Aspectes metodològics

Nombre de tractaments iniciats a la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".