Saltar al contingut principal

Interrupció voluntària de l'embaràs. Per motius, tipus de centre, estat civil i edat de la dona

Interrupció voluntària de l'embaràs. Per motius, tipus de centre, estat civil i edat de la dona Catalunya
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Motiu legal (1)
Perill per a la vida, salut física o psíquica de la dona .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25.290 26.268 23.088 21.371 17.783 16.639 16.044 16.137 14.681 13.595 12.201 11.075 10.506
Tares del fetus .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 602 643 709 604 650 638 561 572 524 538 504 426 406
Violació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2 0 2 1 1 1 0 1 2 3 2 0 1
Més d'un motiu .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 152 21 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
A petició de la dona 20.107 17.862 18.077 19.822 18.894 17.626 17.605 17.433 16.963 19.750 19.053 18.697 9.130 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Perill salut embarassada-causes mèdiques 1.171 1.071 1.128 1.473 1.481 1.421 1.377 1.357 1.465 1.667 2.199 3.108 14.478 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Risc anomalies fetals 544 557 551 577 576 582 599 666 627 583 621 659 601 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Anomalies fetals incompatibles amb la vida 63 45 44 62 63 54 80 65 70 81 77 75 24 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Combinació de motius 0 24 0 2 1 3 0 0 5 2 6 75 72 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Tipus de centre
Extrahospitalari (1) 19.243 17.415 17.798 19.844 19.149 18.216 18.226 18.012 17.389 20.251 21.015 21.685 23.536 25.302 26.185 23.066 21.370 17.786 16.632 16.041 16.173 14.692 13.655 12.190 11.059 10.472
Hospitalari 2.642 2.144 2.002 2.092 1.866 1.470 1.435 1.509 1.741 1.832 941 929 769 744 747 733 606 648 646 564 537 515 481 517 442 441
Estat civil
Soltera 15.887 14.240 14.210 16.025 14.981 14.034 13.732 13.214 12.871 14.959 14.700 14.856 16.113 17.694 18.590 16.565 15.148 12.582 11.793 11.246 10.938 9.951 9.331 8.290 7.385 6.875
Casada 4.677 3.939 4.114 4.356 4.415 4.130 4.367 4.527 4.639 5.324 5.301 5.840 5.985 5.975 6.212 5.340 4.916 4.229 3.885 3.797 4.057 3.761 3.475 3.240 3.041 2.991
Vídua 44 43 34 55 40 43 49 42 47 47 60 77 72 81 114 96 97 84 65 106 108 91 78 81 109 116
Divorciada 575 551 635 704 651 702 664 735 655 777 736 745 818 951 876 648 539 357 379 331 318 295 271 270 219 209
Separada 383 408 517 492 584 549 568 628 603 673 671 874 1.142 1.211 1.056 1.114 1.251 1.137 1.142 1.118 1.276 1.100 965 817 745 719
No hi consta 319 378 290 304 344 228 281 375 315 303 488 222 175 134 84 36 25 45 14 7 13 9 16 9 2 3
Edat
<15 anys 56 59 44 72 53 79 70 45 81 92 99 85 83 92 86 106 100 78 83 74 71 44 44 37 25 26
15-19 anys 2.247 2.043 1.824 2.254 2.141 1.912 1.954 1.978 1.963 2.475 2.543 2.516 2.708 2.822 2.947 2.991 2.776 2.476 2.395 2.284 2.291 2.211 2.201 2.084 1.797 1.728
20-24 anys 5.060 4.134 4.255 4.749 4.663 4.232 4.047 3.894 3.630 4.403 4.307 4.607 5.172 5.887 6.495 5.852 5.259 4.687 4.436 4.312 4.457 4.223 4.040 3.560 3.250 3.077
25-29 anys 4.749 4.189 4.397 4.737 4.494 4.148 4.106 4.089 3.934 4.634 4.837 5.103 5.783 6.324 6.906 5.920 5.615 4.524 4.239 4.112 4.010 3.462 3.120 2.710 2.490 2.372
30-34 anys 4.358 3.947 4.007 4.426 4.228 3.922 4.101 4.335 4.229 4.893 5.052 5.103 5.376 5.814 5.578 4.746 4.236 3.480 3.220 3.016 3.035 2.689 2.338 2.198 1.967 1.793
35-39 anys 3.569 3.429 3.473 3.828 3.667 3.700 3.738 3.584 3.701 4.006 3.650 3.737 3.723 3.709 3.562 3.033 2.875 2.249 2.080 2.016 2.006 1.830 1.710 1.471 1.343 1.337
40-44 anys 1.684 1.622 1.645 1.710 1.633 1.566 1.510 1.465 1.469 1.465 1.372 1.363 1.366 1.289 1.262 1.074 1.049 874 773 727 768 689 613 595 586 527
45 anys i més 162 136 155 160 136 127 135 131 123 115 96 100 94 109 96 77 66 66 52 64 71 57 59 52 43 52
No hi consta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 0 0 1
Total 21.885 19.559 19.800 21.936 21.015 19.686 19.661 19.521 19.130 22.083 21.956 22.614 24.305 26.046 26.932 23.799 21.976 18.434 17.278 16.605 16.710 15.207 14.136 12.707 11.501 10.913
Font:
1997-2011: Departament de Salut. Estadística de la interrupció voluntària de l'embaràs, Servei d'Informació i Estudis, Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.
2012-2022: Departament de Salut. Estadística de la interrupció voluntària de l'embaràs.
Notes:
A partir de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs (BOE 2010; (55):1-14), els motius legals presenten una altra classificació.
(1) Centres autoritzats.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 2 de novembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Avortament
Interrupció d'un embaràs abans que el fetus sigui capaç de sobreviure independentment.
Centre hospitalari
Centre que presta un servei permanent, en règim d'internat, amb atenció mèdica i d'infermeria, i proveït de llits amb atenció continuada. Els centres hospitalaris es classifiquen segons el tipus d'atenció hospitalària —aguda, sociosanitària o psiquiàtrica— a la qual dedica el 80% o més dels seus llits en funcionament. Si un centre realitza més d'un tipus d'atenció, sense que cap d'ells arribi al 80% de la seva dotació, se'l cataloga de centre mixt.
Centre o servei extrahospitalari
Centre o servei que ofereix atenció sanitària a pacients que no són en règim d'internat. No s'hi inclouen les consultes externes dels centres hospitalaris.

Aspectes metodològics

La interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) es va despenalitzar per primera vegada a Espanya l'any 1985, en tres supòsits: perill greu per a la vida o la salut de l'embarassada, presumpció dedefectes en el fetus i violació.

El 5 de juliol de 2010, va entrar en vigor la Llei de salut sexual i reproductiva que regula legalment la pràctica de l'avortament, per tal de garantir una millor atenció a la salut de les dones. Els terminis i els motius autoritzats actualment són: dins de les primeres 14 setmanes de gestació a petició de la dona, i dins de les primeres 22 setmanes de gestació, sempre que hi hagi risc greu per a la vida o la salut de l'embarassada o sempre que hi hagi anomalies greus en el fetus. Més enllà de la vint-i-dosena setmana de gestació, la Llei preveu dos supòsits excepcionals d'interrupció de l'embaràs: quan es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida, o quan es detecti en el fetus una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic i així ho confirmi un comitè clínic. La Llei estableix, a més, un conjunt de garanties relatives a l'accés efectiu a la prestació sanitària de la interrupció voluntària de l'embaràs i a la protecció de la intimitat i confidencialitat de les dones.

La interrupció voluntària de l'embaràs es pot realitzar en tots els centres sanitaris públics i privats acreditats. Aquests centres han de proporcionar, d'acord amb l'Ordre del Departament de Salut de 1986, la informació que nodreix la base de dades del Registre d'interrupció voluntària de l'embaràs. El primer centre sanitari extrahospitalari per aquesta intervenció mèdica no va ser acreditat fins al 19 de desembre de 1988.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".