Saltar al contingut principal

Centres extrahospitalaris. Per titularitat. Comarques i Aran, i províncies

Centres extrahospitalaris. Per titularitat. Comarques i Aran, i províncies 2022
Sector Públic
Institut Català de la Salut (ICS) Generalitat Diputacions Ajuntaments Total
Alt Camp 26 0 0 0 26
Alt Empordà 71 1 0 1 73
Alt Penedès 30 0 0 1 31
Alt Urgell 24 0 0 0 24
Alta Ribagorça 10 0 0 0 10
Anoia 31 0 0 0 31
Aran 5 0 0 0 5
Bages 37 0 0 2 39
Baix Camp 26 0 0 1 27
Baix Ebre 23 0 0 3 26
Baix Empordà 21 0 1 0 22
Baix Llobregat 61 2 0 6 69
Baix Penedès 8 0 0 0 8
Barcelonès 92 30 2 30 154
Berguedà 25 0 0 0 25
Cerdanya 4 1 0 0 5
Conca de Barberà 21 0 0 0 21
Garraf 11 0 0 2 13
Garrigues 24 0 0 0 24
Garrotxa 18 0 0 2 20
Gironès 35 1 0 1 37
Maresme 40 0 0 3 43
Moianès 8 0 0 0 8
Montsià 19 0 0 5 24
Noguera 41 0 0 0 41
Osona 44 0 0 1 45
Pallars Jussà 19 0 0 0 19
Pallars Sobirà 18 0 0 1 19
Pla d'Urgell 18 0 0 0 18
Pla de l'Estany 10 0 0 0 10
Priorat 24 0 0 0 24
Ribera d'Ebre 16 0 0 0 16
Ripollès 14 1 0 0 15
Segarra 30 0 0 0 30
Segrià 45 3 0 2 50
Selva 15 0 0 0 15
Solsonès 4 0 0 0 4
Tarragonès 32 2 0 0 34
Terra Alta 12 0 0 1 13
Urgell 35 0 0 2 37
Vallès Occidental 51 3 0 7 61
Vallès Oriental 46 0 0 2 48
Catalunya 1.144 44 3 73 1.264
Barcelona 473 35 2 54 564
Girona 189 4 1 4 198
Lleida 275 3 0 5 283
Tarragona 207 2 0 10 219
Font: Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris.
Centres extrahospitalaris. Per titularitat (2/2). Comarques i Aran, i províncies 2022
Sector privat
Empresa privada Fundacions, associacions i Creu Roja Església CMCSS (1) Altres mútues Altres centres privats Total Total
Alt Camp 58 1 0 3 0 0 62 88
Alt Empordà 192 7 0 4 0 1 204 277
Alt Penedès 141 2 5 1 0 0 149 180
Alt Urgell 28 3 0 1 0 0 32 56
Alta Ribagorça 8 0 0 0 0 1 9 19
Anoia 109 7 1 6 0 0 123 154
Aran 17 0 0 1 0 0 18 23
Bages 259 10 0 5 0 1 275 314
Baix Camp 280 23 0 6 0 1 310 337
Baix Ebre 104 9 0 5 0 0 118 144
Baix Empordà 159 30 0 4 0 2 195 217
Baix Llobregat 933 27 13 26 1 5 1.005 1.074
Baix Penedès 102 10 0 1 1 0 114 122
Barcelonès 4.706 189 14 49 6 24 4.988 5.142
Berguedà 60 1 4 1 0 0 66 91
Cerdanya 24 14 0 0 0 0 38 43
Conca de Barberà 27 0 0 1 0 0 28 49
Garraf 195 8 2 2 0 0 207 220
Garrigues 14 2 0 0 0 0 16 40
Garrotxa 83 4 0 3 0 0 90 110
Gironès 408 17 0 9 0 2 436 473
Maresme 603 19 0 10 0 2 634 677
Moianès 9 0 0 0 0 0 9 17
Montsià 93 0 0 3 0 1 97 121
Noguera 40 2 0 0 0 0 42 83
Osona 193 4 0 5 0 0 202 247
Pallars Jussà 20 2 0 0 0 0 22 41
Pallars Sobirà 12 1 0 0 0 0 13 32
Pla d'Urgell 41 1 0 0 0 0 42 60
Pla de l'Estany 44 0 0 0 1 0 45 55
Priorat 7 0 0 0 0 0 7 31
Ribera d'Ebre 22 4 0 1 0 0 27 43
Ripollès 31 10 0 1 0 0 42 57
Segarra 28 1 0 2 0 0 31 61
Segrià 352 20 0 10 1 0 383 433
Selva 203 17 0 1 1 1 223 238
Solsonès 18 1 1 0 0 0 20 24
Tarragonès 406 27 0 8 1 1 443 477
Terra Alta 8 1 0 0 0 0 9 22
Urgell 53 3 0 0 0 0 56 93
Vallès Occidental 1.303 51 0 20 1 8 1.383 1.444
Vallès Oriental 544 12 5 13 4 0 578 626
Catalunya 11.937 540 45 202 17 50 12.791 14.055
Barcelona 9.056 330 44 138 12 40 9.620 10.184
Girona 1.141 95 0 22 2 6 1.266 1.464
Lleida 634 40 1 14 1 1 691 974
Tarragona 1.106 75 0 28 2 3 1.214 1.433
Font: Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris.
Nota: (1) Centres de Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.

Darrera actualització: 3 de maig de 2023.

EESRI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística d'establiments sanitaris en règim d'internat (EESRI).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Centre o servei extrahospitalari
Centre o servei que ofereix atenció sanitària a pacients que no són en règim d'internat. No s'hi inclouen les consultes externes dels centres hospitalaris.

Aspectes metodològics

Les dades sobre equipament hospitalari cal tenir en compte dues fonts provinents del Departament de Salut. En primer lloc, del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris s'obté, bàsicament, informació relacionada amb la localització territorial dels centres que han rebut l'autorització administrativa corresponent (mapa sanitari i comarcal). Una segona font de dades és l'Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internat (EESRI), de la qual s'obté informació anual sobre l'estructura, la dotació i l'activitat assistencial i econòmica dels centres hospitalaris ubicats a Catalunya. L'EESRI és una estadística gestionada des de l'any 1980 pel Departament de Salut i que està coordinada en l'àmbit estatal amb el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

Dades a 31 de desembre.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".