Saltar al contingut principal

Centres extrahospitalaris. Per titularitat. Comarques i Aran, i províncies

Centres extrahospitalaris. Per titularitat (1/2). Comarques i Aran, i províncies 2021
Sector Públic
Institut Català de la Salut (ICS) Generalitat Diputacions Ajuntaments Total
Alt Camp 26 0 0 0 26
Alt Empordà 71 1 0 1 73
Alt Penedès 30 0 0 1 31
Alt Urgell 24 0 0 0 24
Alta Ribagorça 10 0 0 0 10
Anoia 32 0 0 0 32
Aran 5 0 0 0 5
Bages 37 0 0 2 39
Baix Camp 26 0 0 1 27
Baix Ebre 23 0 0 3 26
Baix Empordà 21 0 1 0 22
Baix Llobregat 61 2 0 6 69
Baix Penedès 8 0 0 0 8
Barcelonès 92 30 2 30 154
Berguedà 25 0 0 0 25
Cerdanya 4 1 0 0 5
Conca de Barberà 21 0 0 0 21
Garraf 11 0 0 2 13
Garrigues 24 0 0 0 24
Garrotxa 18 0 0 2 20
Gironès 35 1 0 1 37
Maresme 41 0 0 3 44
Moianès 8 0 0 0 8
Montsià 19 0 0 5 24
Noguera 41 0 0 0 41
Osona 44 0 0 1 45
Pallars Jussà 19 0 0 0 19
Pallars Sobirà 18 0 0 1 19
Pla d'Urgell 18 0 0 0 18
Pla de l'Estany 10 0 0 0 10
Priorat 24 0 0 0 24
Ribera d'Ebre 16 0 0 0 16
Ripollès 14 1 0 0 15
Segarra 30 0 0 0 30
Segrià 45 3 0 2 50
Selva 15 0 0 0 15
Solsonès 4 0 0 0 4
Tarragonès 32 2 0 0 34
Terra Alta 12 0 0 1 13
Urgell 35 0 0 2 37
Vallès Occidental 51 3 0 7 61
Vallès Oriental 45 0 0 2 47
Catalunya 1.145 44 3 73 1.265
Barcelona 474 35 2 54 565
Girona 189 4 1 4 198
Lleida 275 3 0 5 283
Tarragona 207 2 0 10 219
Font: Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris.
Centres extrahospitalaris. Per titularitat (2/2). Comarques i Aran, i províncies 2021
Sector privat
Empresa privada Fundacions, associacions i Creu Roja Església CMCSS (1) Altres mútues Altres centres privats Total Total
Alt Camp 56 1 0 3 0 0 60 86
Alt Empordà 191 6 0 4 0 1 202 275
Alt Penedès 140 2 3 1 0 0 146 177
Alt Urgell 27 3 0 1 0 0 31 55
Alta Ribagorça 8 0 0 0 0 1 9 19
Anoia 108 7 1 6 0 0 122 154
Aran 17 0 0 1 0 0 18 23
Bages 254 10 0 5 0 1 270 309
Baix Camp 274 22 0 6 0 1 303 330
Baix Ebre 100 9 0 5 0 0 114 140
Baix Empordà 151 30 0 4 0 1 186 208
Baix Llobregat 909 27 12 26 1 5 980 1.049
Baix Penedès 99 10 0 1 1 0 111 119
Barcelonès 4.656 185 14 50 6 22 4.933 5.087
Berguedà 60 1 4 1 0 0 66 91
Cerdanya 24 14 0 0 0 0 38 43
Conca de Barberà 26 0 0 1 0 0 27 48
Garraf 189 9 1 2 0 0 201 214
Garrigues 14 2 0 0 0 0 16 40
Garrotxa 81 4 0 3 0 0 88 108
Gironès 392 17 0 9 0 2 420 457
Maresme 596 18 0 10 0 2 626 670
Moianès 9 0 0 0 0 0 9 17
Montsià 93 0 0 3 0 1 97 121
Noguera 38 2 0 0 0 0 40 81
Osona 187 4 0 5 0 0 196 241
Pallars Jussà 19 1 0 0 0 0 20 39
Pallars Sobirà 11 1 0 0 0 0 12 31
Pla d'Urgell 39 1 0 0 0 0 40 58
Pla de l'Estany 44 0 0 0 1 0 45 55
Priorat 6 0 0 0 0 0 6 30
Ribera d'Ebre 22 4 0 1 0 0 27 43
Ripollès 30 10 0 1 0 0 41 56
Segarra 28 1 0 2 0 0 31 61
Segrià 345 19 0 10 1 0 375 425
Selva 198 17 0 1 1 0 217 232
Solsonès 18 1 1 0 0 0 20 24
Tarragonès 397 27 0 8 0 1 433 467
Terra Alta 8 1 0 0 0 0 9 22
Urgell 52 3 0 0 0 0 55 92
Vallès Occidental 1.289 48 0 20 1 7 1.365 1.426
Vallès Oriental 526 12 5 13 4 0 560 607
Catalunya 11.731 529 41 203 16 45 12.565 13.830
Barcelona 8.924 323 40 139 12 37 9.475 10.040
Girona 1.108 94 0 22 2 4 1.230 1.428
Lleida 619 38 1 14 1 1 674 957
Tarragona 1.080 74 0 28 1 3 1.186 1.405
Font: Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris.
Nota: (1) Centres de Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.

Darrera actualització: 9 de maig de 2022.

Estadística EESRI

Nota metodològica

Definició de conceptes

Centre o servei extrahospitalari
Centre o servei que ofereix atenció sanitària a pacients que no són en règim d'internat. No s'hi inclouen les consultes externes dels centres hospitalaris.

Aspectes metodològics

Les dades sobre equipament hospitalari cal tenir en compte dues fonts provinents del Departament de Salut. En primer lloc, del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris s'obté, bàsicament, informació relacionada amb la localització territorial dels centres que han rebut l'autorització administrativa corresponent (mapa sanitari i comarcal). Una segona font de dades és l'Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internat (EESRI), de la qual s'obté informació anual sobre l'estructura, la dotació i l'activitat assistencial i econòmica dels centres hospitalaris ubicats a Catalunya. L'EESRI és una estadística gestionada des de l'any 1980 pel Departament de Salut i que està coordinada en l'àmbit estatal amb el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

Dades a 31 de desembre.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".