Saltar al contingut principal
Metges col·legiats. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
2022 38.982 3.356 2.099 3.811 48.248 292.413 16,5
2021 37.780 3.200 2.034 3.676 46.690 283.811 16,5
2020 36.652 3.121 1.988 3.530 45.291 276.191 16,4
2019 35.646 3.006 1.932 3.414 43.998 267.995 16,4
2018 34.556 2.884 1.877 3.330 42.647 260.588 16,4
2017 33.565 2.637 1.815 3.390 41.407 253.796 16,3
2016 32.719 2.738 1.787 3.164 40.408 247.974 16,3
2015 31.972 2.695 1.747 3.023 39.437 242.840 16,2
2014 31.443 2.620 1.736 3.076 38.875 238.240 16,3
2013 31.116 2.603 1.721 3.094 38.534 232.816 16,6
2012 30.760 2.560 1.716 2.991 38.027 228.917 16,6
2011 30.655 2.534 1.693 2.983 37.865 226.424 16,7
2010 30.319 2.550 1.691 2.982 37.542 223.484 16,8
2009 29.542 2.492 1.665 2.917 36.616 219.031 16,7
2008 28.776 2.440 1.623 2.825 35.664 213.977 16,7
2007 27.889 2.375 1.572 2.675 34.511 208.098 16,6
2006 27.047 2.269 1.523 2.627 33.466 203.091 16,5
2005 26.404 2.205 1.472 2.534 32.615 199.123 16,4
2004 25.609 2.133 1.405 2.485 31.632 194.668 16,9
2003 24.909 2.061 1.372 2.429 30.779 190.665 17,4
2002 24.286 2.010 1.337 2.363 29.996 185.908 16,9
2001 23.678 1.955 1.321 2.329 29.283 180.417 16,8
2000 23.164 1.914 1.309 2.290 28.677 179.033 16,5
1999 22.529 1.867 1.286 2.251 27.933 174.916 16,1
1998 21.973 1.857 1.286 2.193 27.309 171.494 16,2
Font: INE.

Darrera actualització: 30 de maig de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Col·legi professional
Corporació de dret públic que es configura com a instàncies de gestió dels interessos públics vinculats a l'exercici d'una professió determinada i com a vehicle de participació de les persones col·legiades en l'administració d'aquests interessos.
Professió sanitària
Aquella que està recollida a la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, o compleix els requisits establerts per aquesta.

Aspectes metodològics

L'Estadística de professionals sanitaris col·legiats que elabora l'INE proporciona anualment informació sobre el nombre de professionals sanitaris en situació de col·legiació a Espanya, segons els diferents consells i col·legis de professions sanitàries.

Per valorar adequadament les dades sobre professionals sanitaris, s'ha de tenir en compte que es tracta exclusivament de professionals col·legiats. Algunes persones, tot i ser col·legiades, no porten a terme cap activitat de la seva titulació. És també possible una col·legiació múltiple interprofessional.

Les dades són a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".