Saltar al contingut principal

Odontòlegs i estomatòlegs, farmacèutics i veterinaris col·legiats. Províncies

Odontòlegs i estomatòlegs, farmacèutics i veterinaris col·legiats. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Odontòlegs i estomatòlegs 4.962 523 250 427 6.162 40.968 15,0
Farmacèutics 9.225 972 529 933 11.659 79.288 14,7
Veterinaris 2.974 614 604 447 4.639 36.337 12,8
Font: INE.

Darrera actualització: 30 de maig de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Col·legi professional
Corporació de dret públic que es configura com a instàncies de gestió dels interessos públics vinculats a l'exercici d'una professió determinada i com a vehicle de participació de les persones col·legiades en l'administració d'aquests interessos.
Professió sanitària
Aquella que està recollida a la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, o compleix els requisits establerts per aquesta.

Aspectes metodològics

L'Estadística de professionals sanitaris col·legiats que elabora l'INE proporciona anualment informació sobre el nombre de professionals sanitaris en situació de col·legiació a Espanya, segons els diferents consells i col·legis de professions sanitàries.

Per valorar adequadament les dades sobre professionals sanitaris, s'ha de tenir en compte que es tracta exclusivament de professionals col·legiats. Algunes persones, tot i ser col·legiades, no porten a terme cap activitat de la seva titulació. És també possible una col·legiació múltiple interprofessional.

Les dades són a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".