Saltar al contingut principal

Titulats en infermeria i protètics dentals col·legiats. Províncies

Titulats en infermeria i protètics dentals col·legiats. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Titulats en infermeria 47.804 4.668 2.483 4.314 59.269 330.745 17,9
Protètics dentals 775 86 62 76 999 7.497 13,3
Font: INE.

Darrera actualització: 22 de juny de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Col·legi professional
Corporació de dret públic que es configura com a instàncies de gestió dels interessos públics vinculats a l'exercici d'una professió determinada i com a vehicle de participació de les persones col·legiades en l'administració d'aquests interessos.

Aspectes metodològics

L'Estadística de professionals sanitaris col·legiats que elabora l'INE proporciona anualment informació sobre el nombre de professionals sanitaris en situació de col·legiació a Espanya, segons els diferents consells i col·legis de professions sanitàries.

Per valorar adequadament les dades sobre professionals sanitaris, s'ha de tenir en compte que es tracta exclusivament de professionals col·legiats. Algunes persones, tot i ser col·legiades, no porten a terme cap activitat de la seva titulació. És també possible una col·legiació múltiple interprofessional.

Les dades són a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".