Saltar al contingut principal

Titulats en infermeria i protètics dentals col·legiats. Províncies

Titulats en infermeria i protètics dentals col·legiats. Províncies Catalunya
Titulats en infermeria Protètics dentals
2022 60.471 999
2021 59.269 999
2020 57.802 1.008
2019 56.262 1.038
2018 54.759 1.046
2017 53.508 1.039
2016 51.919 1.044
2015 50.401 1.029
2014 49.042 1.021
2013 48.257 1.032
2012 47.890 1.029
2011 48.181 1.025
2010 47.994 1.018
2009 46.279 1.000
2008 44.690 972
2007 43.316 966
2006 41.967 992
2005 40.709 968
2004 39.267 961
2003 38.718 961
2002 38.074 954
Font:
2002-2013: Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya. INE.
2014: Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya; INE.
2015-2022: INE.

Darrera actualització: 30 de maig de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Col·legi professional
Corporació de dret públic que es configura com a instàncies de gestió dels interessos públics vinculats a l'exercici d'una professió determinada i com a vehicle de participació de les persones col·legiades en l'administració d'aquests interessos.

Aspectes metodològics

L'Estadística de professionals sanitaris col·legiats que elabora l'INE proporciona anualment informació sobre el nombre de professionals sanitaris en situació de col·legiació a Espanya, segons els diferents consells i col·legis de professions sanitàries.

Per valorar adequadament les dades sobre professionals sanitaris, s'ha de tenir en compte que es tracta exclusivament de professionals col·legiats. Algunes persones, tot i ser col·legiades, no porten a terme cap activitat de la seva titulació. És també possible una col·legiació múltiple interprofessional.

Les dades són a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".