Saltar al contingut principal

Equipaments per a la gent gran. Residències. Per titularitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Equipaments per a la gent gran. Residències. Places. Per titularitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Places
Iniciativa pública Iniciativa social Iniciativa mercantil Total
Alt Camp 0 243 147 390
Alt Empordà 84 364 339 787
Alt Penedès 188 273 338 799
Alt Urgell 0 113 93 206
Alta Ribagorça 38 0 0 38
Anoia 159 240 505 904
Aran 44 0 0 44
Bages 585 787 336 1.708
Baix Camp 488 141 894 1.523
Baix Ebre 0 221 394 615
Baix Empordà 302 280 375 957
Baix Llobregat 732 1.425 4.324 6.481
Baix Penedès 140 32 541 713
Barcelonès 2.840 2.446 11.804 17.090
Berguedà 197 285 271 753
Cerdanya 30 88 0 118
Conca de Barberà 220 0 60 280
Garraf 203 299 640 1.142
Garrigues 144 22 66 232
Garrotxa 153 260 213 626
Gironès 519 201 562 1.282
Maresme 426 1.175 3.652 5.253
Moianès 74 127 156 357
Montsià 70 160 390 620
Noguera 205 147 138 490
Osona 233 946 227 1.406
Pallars Jussà 73 150 77 300
Pallars Sobirà 74 0 0 74
Pla d'Urgell 98 33 232 363
Pla de l'Estany 0 138 526 664
Priorat 0 0 169 169
Ribera d'Ebre 238 0 0 238
Ripollès 237 59 0 296
Segarra 22 324 0 346
Segrià 289 265 1.726 2.280
Selva 252 127 462 841
Solsonès 0 150 0 150
Tarragonès 117 263 972 1.352
Terra Alta 114 0 0 114
Urgell 155 127 302 584
Vallès Occidental 520 929 4.394 5.843
Vallès Oriental 127 781 1.959 2.867
Catalunya 10.390 13.621 37.284 61.295
Metropolità 4.719 6.810 26.185 37.714
Comarques Gironines 1.547 1.429 2.477 5.453
Camp de Tarragona 825 647 2.242 3.714
Terres de l'Ebre 422 381 784 1.587
Ponent 913 918 2.464 4.295
Comarques Centrals 1.015 2.241 938 4.194
Alt Pirineu i Aran 259 351 170 780
Penedès 690 844 2.024 3.558
Barcelona 6.284 9.713 28.606 44.603
Girona 1.547 1.517 2.477 5.541
Lleida 1.172 1.331 2.634 5.137
Tarragona 1.387 1.060 3.567 6.014
Font: Departament de Drets Socials. Registre d'Establiments Socials.

Darrera actualització: 31 de juliol de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Residència per a gent gran
Centre que ofereix els serveis d'acolliment residencial de caràcter permanent o temporal per a persones grans. Aquests serveis adopten dues modalitats: serveis de llar residència i serveis de residència assistida. Els primers van adreçats a persones grans amb un grau d'autonomia suficient per a les activitats de la vida diària, que requereixen determinat nivell d'organització i suport personal. Els segons, d'assistència integral, van adreçats a persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten atenció i supervisió constants, i que tenen unes circumstàncies sociofamiliars que requereixen la substitució de la llar.
Servei social d'atenció especialitzada
Nivell d'actuació específica dirigida al diagnòstic, la valoració, el tractament i el suport dels dèficits socials de les persones pertanyents a col·lectius o segments de la població caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats. Aquests serveis actuen mitjançant professionals especialitzats i, segons els casos, amb recursos comunitaris, diürns o residencials o amb altres recursos que siguin adequats.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Especialment va dirigit a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.

Els serveis d'acolliment s'adrecen a persones de 65 anys i més en situació de dependència. L'assignació d'un centre residencial es duu a terme a través del Programa individual d'atenció (PIA), desenvolupat pels serveis socials públics i que determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell.

Aquests serveis inclouen dues modalitats: serveis de llar residència i serveis de residència assistida.

És de caràcter temporal o permanent i es destina a persones grans amb un grau d'autonomia suficient per a les activitats de la vida diària, que requereixen un determinat nivell d'organització i suport personal. L'objectiu principal és facilitar un entorn substitutori de la llar.

Les funcions que compleix aquest servei són: allotjament, manutenció, acolliment, convivència i suport personal.

La llar residència consta d'un habitatge amb serveis comuns i d'un equip professional format per un/a responsable del servei, un/a responsable higienicosanitari i de personal suficient per a la prestació adequada de les funcions d'allotjament, manutenció, acolliment, convivència i suport personal de manera que s'asseguri la presència permanent i continuada durant les 24 hores del dia.

Són de caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral, adreçades a persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar. El servei s'adapta al grau de dependència de les persones usuàries, i l'equip professional que hi treballa és multidisciplinari.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".