Saltar al contingut principal

Equipaments per a la gent gran. Centres de dia. Per titularitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Equipaments per a a la gent gran. Centres de dia. Centres i places. Per titularitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Centres Places
Iniciativa mercantil Iniciativa social Iniciativa pública Total Iniciativa mercantil Iniciativa social Iniciativa pública Total
Alt Camp 3 3 2 8 49 90 60 199
Alt Empordà 5 4 3 12 79 140 84 303
Alt Penedès 8 4 3 15 98 70 70 238
Alt Urgell 1 1 0 2 10 30 0 40
Alta Ribagorça 0 0 1 1 0 0 12 12
Anoia 6 1 7 14 86 36 240 362
Aran 0 0 1 1 0 0 22 22
Bages 6 10 12 28 102 172 236 510
Baix Camp 12 3 9 24 297 111 186 594
Baix Ebre 4 2 3 9 120 75 90 285
Baix Empordà 6 2 3 11 94 55 110 259
Baix Llobregat 69 17 12 98 1.302 518 313 2.133
Baix Penedès 8 2 2 12 76 66 75 217
Barcelonès 152 24 37 213 2.992 615 1.078 4.685
Berguedà 6 2 4 12 149 40 105 294
Cerdanya 0 1 1 2 0 25 15 40
Conca de Barberà 1 0 4 5 15 0 62 77
Garraf 8 3 3 14 308 114 110 532
Garrigues 1 1 3 5 10 24 82 116
Garrotxa 5 2 2 9 126 40 125 291
Gironès 8 2 4 14 235 50 90 375
Maresme 48 15 6 69 1.101 316 106 1.523
Moianès 1 2 2 5 11 22 14 47
Montsià 3 2 5 10 130 55 93 278
Noguera 3 0 4 7 30 0 41 71
Osona 1 10 10 21 20 330 235 585
Pallars Jussà 1 0 2 3 20 0 39 59
Pallars Sobirà 0 0 2 2 0 0 16 16
Pla d'Urgell 5 1 4 10 65 24 105 194
Pla de l'Estany 11 1 0 12 151 15 0 166
Priorat 2 0 1 3 17 0 16 33
Ribera d'Ebre 0 0 6 6 0 0 93 93
Ripollès 0 1 4 5 0 16 66 82
Segarra 0 3 2 5 0 90 28 118
Segrià 24 3 7 34 463 76 225 764
Selva 11 2 4 17 179 17 94 290
Solsonès 0 2 0 2 0 54 0 54
Tarragonès 9 4 5 18 217 119 95 431
Terra Alta 0 1 8 9 0 30 116 146
Urgell 5 2 5 12 97 55 56 208
Vallès Occidental 72 6 16 94 1.180 233 436 1.849
Vallès Oriental 33 13 8 54 433 322 225 980
Catalunya 538 152 217 907 10.262 4.045 5.264 19.571
Metropolità 374 76 80 530 7.008 2.011 2.168 11.187
Comarques Gironines 46 14 20 80 864 333 569 1.766
Camp de Tarragona 27 10 21 58 595 320 419 1.334
Terres de l'Ebre 7 5 22 34 250 160 392 802
Ponent 38 10 25 73 665 269 537 1.471
Comarques Centrals 14 25 28 67 282 611 620 1.513
Alt Pirineu i Aran 2 2 7 11 30 55 104 189
Penedès 30 10 14 54 568 286 455 1.309
Barcelona 410 107 120 637 7.782 2.788 3.168 13.738
Girona 46 15 20 81 864 358 569 1.791
Lleida 40 13 32 85 695 353 641 1.689
Tarragona 42 17 45 104 921 546 886 2.353
Font: Departament de Drets Socials. Registre d'Establiments Socials.

Darrera actualització: 31 de juliol de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Centre de dia per a gent gran
Centre que ofereix els serveis d'acolliment diürn i d'assistència a l'activitat de la vida diària per a persones grans amb dependències. Aquests serveis es poden prestar en un establiment específic o bé com a servei integrat en els espais assistencials generals i en el programa funcional d'activitats diürnes d'una residència. Poden ser de caràcter temporal o permanent. Els destinataris són persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència tècnica en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social familiar.
Servei social d'atenció especialitzada
Nivell d'actuació específica dirigida al diagnòstic, la valoració, el tractament i el suport dels dèficits socials de les persones pertanyents a col·lectius o segments de la població caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats. Aquests serveis actuen mitjançant professionals especialitzats i, segons els casos, amb recursos comunitaris, diürns o residencials o amb altres recursos que siguin adequats.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Especialment va dirigit a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.

L'equip de professionals que treballa en un centre de dia per a gent gran és pluridisciplicar. L'assignació d'un centre de dia es duu a terme a través del Programa individual d'atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics i que determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".