Saltar al contingut principal

Serveis socials bàsics. Professionals. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Serveis socials bàsics. Professionals (1). Comarques i Aran, àmbits i províncies 2017
Diplomats en treball social Diplomats en educació social Atenció domiciliària (hores)
Alt Camp 13 5 22.690
Alt Empordà 32 19 54.692
Alt Penedès 22 15 65.242
Alt Urgell 6 1 5.574
Alta Ribagorça 2 1 8.119
Anoia 25 16 96.905
Aran 0 0 0
Bages 41 25 96.976
Baix Camp 43 26 131.262
Baix Ebre 19 9 46.425
Baix Empordà 29 21 55.997
Baix Llobregat 170 107 865.775
Baix Penedès 23 13 39.954
Barcelonès 421 281 5.083.758
Berguedà 10 8 50.763
Cerdanya 4 3 11.404
Conca de Barberà 6 2 11.686
Garraf 31 19 102.094
Garrigues 6 3 7.202
Garrotxa 14 7 84.690
Gironès 41 28 102.244
Maresme 90 58 395.498
Moianès 3 3 6.637
Montsià 16 9 27.392
Noguera 11 5 55.891
Osona 36 22 134.892
Pallars Jussà 3 2 23.056
Pallars Sobirà 3 2 9.310
Pla d'Urgell 7 2 23.735
Pla de l'Estany 8 4 47.140
Priorat 3 2 23.228
Ribera d'Ebre 5 4 25.645
Ripollès 6 5 23.203
Segarra 6 3 9.921
Segrià 42 28 114.049
Selva 35 26 105.356
Solsonès 3 2 28.100
Tarragonès 58 34 160.922
Terra Alta 3 2 16.182
Urgell 7 3 5.378
Vallès Occidental 186 111 1.044.402
Vallès Oriental 86 54 246.054
Catalunya 1.565 981 9.469.443
Metropolità 922 594 7.519.893
Comarques Gironines 144 85 403.018
Camp de Tarragona 119 69 422.625
Terres de l'Ebre 93 57 197.039
Ponent 58 39 164.505
Comarques Centrals 62 37 202.430
Alt Pirineu i Aran 50 28 189.377
Penedès 118 73 370.555
Barcelona 1.044 667 7.914.014
Girona 154 93 453.781
Lleida 117 72 370.129
Tarragona 251 150 731.519
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: (1) Equips bàsics d'atenció social primària finançats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Darrera actualització: 22 de gener de 2019.

Estadística SSBB

Nota metodològica

Definició de conceptes

Servei social d'atenció primària
Punt d'accés immediat al sistema català de serveis socials, el primer nivell d'aquest i el més proper a l'usuari i als àmbits familiar i social. Aquests serveis es presten mitjançant equips multiprofessionals i són adreçats a totes les persones que viuen a Catalunya i especialment a aquelles que pateixen mancances socials.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Especialment va dirigit a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".