Saltar al contingut principal

Serveis socials bàsics. Professionals. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Serveis socials bàsics. Professionals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Diplomats en treball social Diplomats en educació social Atenció domiciliària (hores)
Alt Camp 12 8 32.140
Alt Empordà 35 21 64.026
Alt Penedès 24 16 71.453
Alt Urgell 7 3 5.069
Alta Ribagorça 2 1 11.243
Anoia 35 17 86.777
Aran 0 0 14.170
Bages 45 27 135.951
Baix Camp 51 28 160.745
Baix Ebre 20 13 52.156
Baix Empordà 36 22 71.648
Baix Llobregat 191 124 1.089.642
Baix Penedès 28 17 38.841
Barcelonès 613 324 4.352.957
Berguedà 11 8 54.162
Cerdanya 5 3 11.152
Conca de Barberà 7 2 11.098
Garraf 34 23 160.894
Garrigues 7 3 7.873
Garrotxa 14 10 53.368
Gironès 48 28 127.343
Maresme 121 70 557.688
Moianès 4 3 8.335
Montsià 17 13 28.375
Noguera 12 6 66.589
Osona 41 25 155.304
Pallars Jussà 5 2 18.770
Pallars Sobirà 3 2 10.907
Pla d'Urgell 9 5 35.015
Pla de l'Estany 9 5 34.035
Priorat 3 2 25.418
Ribera d'Ebre 7 4 19.341
Ripollès 10 2 23.556
Segarra 6 3 15.837
Segrià 55 35 105.121
Selva 41 29 132.697
Solsonès 4 3 25.901
Tarragonès 68 37 152.418
Terra Alta 4 2 21.436
Urgell 8 6 14.370
Vallès Occidental 220 134 1.189.907
Vallès Oriental 103 67 292.092
Catalunya 1.968 1.145 9.545.817
Metropolità 1.247 719 7.482.286
Comarques Gironines 192 116 506.672
Camp de Tarragona 141 76 381.819
Terres de l'Ebre 48 31 121.308
Ponent 97 58 244.805
Comarques Centrals 104 65 379.652
Alt Pirineu i Aran 21 10 71.310
Penedès 121 72 357.965
Barcelona 1.439 836 8.155.162
Girona 197 118 517.824
Lleida 117 69 330.863
Tarragona 216 123 541.968
Font: Departament de Drets Socials. Secretaria General.
Notes:
Equips bàsics d'atenció social primària finançats pel Departament.
S’hi inclouen els tècnics de l’addenda covid (mesura 45.14) sobre el reforç dels serveis bàsics d’atenció social (SBAS).

Darrera actualització: 6 de febrer de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Servei social d'atenció primària
Punt d'accés immediat al sistema català de serveis socials, el primer nivell d'aquest i el més proper a l'usuari i als àmbits familiar i social. Aquests serveis es presten mitjançant equips multiprofessionals i són adreçats a totes les persones que viuen a Catalunya i especialment a aquelles que pateixen mancances socials.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Especialment va dirigit a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.