Saltar al contingut principal

Serveis socials bàsics. Professionals. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Serveis socials bàsics. Professionals. Comarques i Aran, àmbits i províncies Catalunya
Diplomats en treball social Diplomats en educació social Atenció domiciliària (hores)
2022 1.968 1.145 9.545.817
2021 2.002 1.093 9.685.763
2020 1.715 1.026 10.009.821
2019 1.704 1.036 9.904.533
2018 1.644 1.052 10.030.403
2017 1.565 981 9.469.443
2016 1.470 943 8.512.933
2015 1.443 891 8.023.021
2014 1.443 891 7.503.222
Font:
2014-2017: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
2018-2022: Departament de Drets Socials. Secretaria General.
Notes:
Equips bàsics d'atenció social primària finançats pel Departament.
S’hi inclouen els tècnics de l’addenda covid (mesura 45.14) sobre el reforç dels serveis bàsics d’atenció social (SBAS).

Darrera actualització: 6 de febrer de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Servei social d'atenció primària
Punt d'accés immediat al sistema català de serveis socials, el primer nivell d'aquest i el més proper a l'usuari i als àmbits familiar i social. Aquests serveis es presten mitjançant equips multiprofessionals i són adreçats a totes les persones que viuen a Catalunya i especialment a aquelles que pateixen mancances socials.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Especialment va dirigit a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.