Saltar al contingut principal

Equipaments per a la infància i l'adolescència. Centres i places. Per tipus. Comarques i Aran

Equipaments per a la infància i l'adolescència. Centres i places. Per tipus. Comarques i Aran 2023
Centres residencials d'acció educativa Centres oberts Centres d'acolliment Centres residencials d'educació intensiva
Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places
Alt Camp 0 0 4 110 0 0 1 20
Alt Empordà 2 28 3 116 0 0 0 0
Alt Penedès 3 48 3 76 0 0 0 0
Alt Urgell 1 10 1 20 0 0 0 0
Alta Ribagorça 0 0 1 12 0 0 0 0
Anoia 2 34 5 144 0 0 0 0
Aran 0 0 0 0 0 0 0 0
Bages 5 44 12 246 1 44 0 0
Baix Camp 3 76 13 379 1 20 0 0
Baix Ebre 3 36 4 110 0 0 0 0
Baix Empordà 1 12 2 45 0 0 0 0
Baix Llobregat 8 153 26 1.012 0 0 1 15
Baix Penedès 1 20 8 170 0 0 0 0
Barcelonès 30 552 78 3.909 9 251 0 0
Berguedà 1 16 1 40 0 0 0 0
Cerdanya 0 0 2 30 0 0 0 0
Conca de Barberà 2 26 3 42 0 0 0 0
Garraf 1 9 7 267 0 0 0 0
Garrigues 1 20 1 60 0 0 0 0
Garrotxa 1 12 1 12 0 0 0 0
Gironès 10 113 14 400 2 71 1 20
Maresme 6 146 14 512 2 54 1 20
Moianès 1 27 1 10 0 0 0 0
Montsià 2 23 2 70 1 26 0 0
Noguera 0 0 1 40 0 0 0 0
Osona 4 78 9 247 1 20 0 0
Pallars Jussà 1 10 0 0 0 0 0 0
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 1 28 1 40 0 0 0 0
Pla de l'Estany 1 10 4 87 0 0 0 0
Priorat 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 0 0 1 20 0 0 0 0
Ripollès 0 0 5 135 0 0 0 0
Segarra 0 0 1 20 0 0 0 0
Segrià 9 171 14 480 3 88 1 24
Selva 2 20 6 185 0 0 0 0
Solsonès 0 0 1 20 0 0 0 0
Tarragonès 6 76 18 725 3 82 0 0
Terra Alta 0 0 0 0 0 0 0 0
Urgell 0 0 5 174 0 0 0 0
Vallès Occidental 7 152 21 745 1 20 1 42
Vallès Oriental 7 143 11 330 1 15 1 20
Catalunya 122 2.093 304 11.040 25 691 7 161
Font: Departament de Drets Socials. Registre d'Establiments Socials.
Nota: Centres oberts amb finançament de la DGAIA.

Darrera actualització: 16 d'abril de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Centre d'acolliment
Centre residencial per a l'atenció immediata i transitòria de l'infant i adolescent de zero a divuit anys que ha de ser separat del seu nucli familiar mentre es realitza el diagnòstic de la situació i es determina la mesura que cal aplicar. L'objectiu d'aquest tipus de centre és, per tant, l'observació, el diagnòstic, la guarda i l'educació en les situacions d'urgència de les persones menors en alt risc social.
Centre obert per a infants i adolescents
Servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. L'objectiu és proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l'adquisició d'aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.
Centre residencial d'acció educativa
Institució per a la guarda i educació dels menors als quals s'aplica la mesura d'acolliment simple en institució, d'acord amb la mesura que consti en l'informe previ dels equips tècnics competents. Ofereix a l'infant o adolescent de zero a divuit anys un recurs alternatiu a un medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. El CRAE pot ser de titularitat pròpia de la Generalitat de Catalunya o pertànyer a una entitat d'iniciativa social concertada.
Centre residencial d'educació intensiva
Servei residencial d'acolliment d'estada limitada que disposa de mesures estructurals de protecció per a la guarda i educació de les persones adolescents i joves de dotze a divuit anys tutelades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i que té com a objectiu donar resposta educativa i assistencial a adolescents i joves que presenten alteracions conductuals que requereixen d'uns sistemes d'educació intensiva. El servei es pot complementar amb unitats específiques per als menors que presenten un rebuig manifest i notori a les mesures residencials de protecció.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Especialment va dirigit a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.

Els serveis de residència poden ser temporals o permanents.