Saltar al contingut principal
Adopció internacional. Sol·licituds d'adopció. Per països Catalunya
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Sol·licituds d'adopció 207 144 211 148 236 266 270 320 378 400 504 650 827 1.058 865 1.430 1.858 2.493 2.588 3.168 2.939 2.111 1.892 1.660 1.522 1.181
Total Europa 18 15 24 20 36 44 40 54 82 108 201 233 319 403 318 499 567 617 752 1.295 1.196 1.052 934 629 536 455
Bulgària 7 4 7 10 17 24 7 7 23 14 7 17 65 153 23 0 1 0 12 67 98 112 84 81 72 106
Hongria 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 2 5 4 5
Lituània 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldàvia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 5 6 70 0 0 0 0 0 0
R. Txeca 1 1 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polònia 0 0 2 1 0 0 1 8 22 24 16 6 10 4 4 7 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania 0 4 3 0 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 68 138 234
Rússia 0 0 0 0 3 4 7 21 36 62 169 204 235 223 277 466 536 586 639 882 751 695 470 261 141 78
Ucraïna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 6 23 14 22 9 19 89 266 252 232 322 213 180 25
Resta Europa 8 6 8 4 3 13 24 17 0 0 4 4 3 0 0 2 0 2 5 10 93 10 4 1 1 7
Total Àfrica 45 19 20 31 37 11 6 11 26 112 80 236 281 451 319 371 433 375 313 311 325 122 43 44 12 11
Burkina Faso 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 10 4 2 5 2 6 3 1 2
Camerun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cap Verd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa d'Ivori 8 7 9 17 28 0 0 0 1 3 6 61 6 22 61 22 9 3 1 13 6 10 4 4 1 0
Gàmbia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etiòpia 0 0 0 0 0 0 0 2 13 97 43 67 108 207 134 188 342 218 255 220 207 43 1 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 82 67 59 111 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madagascar 14 10 10 14 9 11 5 9 10 10 23 9 12 17 0 0 1 5 7 39 59 42 19 20 7 4
Nigèria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marroc, el 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 68 119 30 42 39 30 21 20 30 8 5 6 1 1
Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0
República Democràtica del Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 44 11 6 0 0 0 0 0 0
Senegal 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 7 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta Àfrica 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 2 2 2 3 0 0 4 14 11 18 17 8 11 2 4
Total Amèrica 77 51 77 45 95 96 93 119 119 57 111 106 167 143 133 165 275 233 223 240 388 398 305 353 555 462
Bolívia 31 15 33 4 5 9 11 20 0 0 0 0 1 0 5 8 59 22 19 36 26 17 3 6 29 20
Brasil 3 1 7 2 3 5 5 9 12 7 9 6 13 16 7 13 33 31 45 52 78 59 28 13 101 87
Colòmbia 21 15 21 8 15 7 9 3 3 12 44 79 110 92 82 81 78 63 82 61 118 131 99 85 110 94
Costa Rica 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 4 2 5 5 8 7
El Salvador 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 3 2 0 1 3 5 4 13 39 68 33 13 24 42
Equador 1 2 1 0 4 2 0 1 2 4 6 0 0 3 2 0 0 0 0 8 5 11 17 34 41 13
Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 14 14 11 7 23 38 31 59 79 34
Haití 0 0 0 3 33 39 32 37 61 0 0 0 0 0 0 0 28 48 35 20 32 25 3 2 0 2
Hondures 6 3 2 1 3 2 2 0 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 5 6 10 4 3 5 7 7
Mèxic 1 2 0 1 5 3 3 1 1 2 4 3 2 2 6 11 13 10 7 13 13 11 17 58 83 91
Panamà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 7 6 7 17 3 4 0 3 3 8 13 0 0 0 1 0 8 6 5
Perú 12 8 12 19 21 18 16 15 10 16 19 10 26 20 21 35 32 11 7 9 11 10 35 38 38 20
República Dominicana 1 3 1 3 5 10 13 25 21 0 8 1 6 4 2 1 3 11 3 5 17 12 20 13 17 20
Veneçuela 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 7 4 3
Xile 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 11 5 6 4 1 11
Resta Amèrica 0 1 0 1 1 0 2 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 3 1 4 0 1 2 3 7 6
Total Àsia 67 59 90 52 68 115 131 136 151 123 112 75 60 61 95 395 583 1.268 1.300 1.322 1.030 538 610 634 419 253
Filipines 2 2 4 8 13 13 18 27 19 22 8 6 17 6 19 18 21 2 8 23 0 0 0 0 0 0
Índia 7 8 17 11 12 20 30 30 15 14 16 12 15 20 22 16 9 34 37 43 29 26 48 75 85 77
Kazakhstan 0 0 0 1 4 11 3 0 2 5 54 34 0 2 2 40 147 50 91 52 0 0 0 0 0 0
Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 88 85 70 129 108 83 45 41 65 55
Tailàndia 4 3 1 1 4 10 0 4 2 6 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam 54 45 67 30 28 60 75 72 112 74 26 10 0 1 1 163 0 0 0 0 2 19 13 2 0 1
Xina 0 1 1 1 7 1 3 3 1 2 2 13 28 28 47 148 303 1.085 1.094 1.071 866 403 503 513 266 114
Resta Àsia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 25 7 1 3 3 6
Total Oceania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Font: Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.

Darrera actualització: 21 de febrer de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Adopció
Situació jurídica acordada judicialment per la qual s'origina una relació de filiació, amb efectes idèntics a la produïda per naturalesa i que causa parentiu entre un menor no emancipat o excepcionalment un major d'edat o un menor emancipat i una persona més gran de 25 anys o, conjuntament, per un matrimoni o parella de fet, sempre que hi hagi entre l'adoptat i els adoptants una diferència mínima d'edat de 14 anys. L'adopció internacional, però, presenta peculiaritats com ara l'adequació del procediment d'adopció a la legislació del país d'origen del menor i la inscripció de la resolució d'adopció plena en el Registre Civil Central, que produeix plens efectes executius a Espanya a més de l'adquisició de la nacionalitat espanyola del menor adoptat.

Aspectes metodològics

Acolliments i adopcions

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA), que depén del Departament de Benestar i Família, té com a finalitat primordial contribuir a potenciar una política global d'adopcions i d'acolliment simple en família aliena, d'agilitzar els processos de valoració de la idoneïtat de les persones o famílies que opten per l'acolliment o per l'adopció, i de tramitar, quan correspongui, l'adopció internacional.

L'adopció és un procés legal, psicològic i social d'integració plena i definitiva d'un infant en el si d'una família en la qual no ha nascut. Es tracta d'una mesura de protecció a la infància que proporciona una relació paternofilial amb els mateixos efectes legals que la paternitat biològica, alhora que desapareixen els vincles jurídics amb la família d'origen, sempre en interès de l'infant.

La legislació per la qual es regeix el procés de l'adopció és la següent: Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. Aquesta legislació estableix en l'article 235 punt 30 els requisits que han de complir les persones que desitgen adoptar:

  • Estar en ple exercici dels drets civils.
  • Ésser major de vint-i-cinc anys i tenir com a mínim catorze anys més que la persona adoptada.
  • Només s'admet l'adopció per a més d'una persona en el cas dels cònjuges o de les parelles que conviuen amb caràcter estable. En aquests casos, n'hi ha prou que una de les persones hagi complert vint-i-cinc anys.

Adopció internacional

El procés legal de l'adopció d'infants d'altres països es basa en el Conveni relatiu a la Protecció del Menor i a la Cooperació en Matèria d'Adopció Internacional, signat a la Haia el 29 de maig de 1993. Aquest Conveni vetlla perquè:

  • L'adopció sigui en benefici de l'infant.
  • L'infant sigui declarat adoptable.
  • La família sol·licitant disposi del certificat d'idoneïtat.
  • Cap persona que no sigui l'infant mateix no es pugui beneficiar indegudament d'aquesta adopció.

L'assignació d'un infant a una família depèn exclusivament de les decisions sobiranes dels països d'origen dels infants.

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció està certificat en el sistema de qualitat per a les activitats de: tramitació de la resolució d'idoneïtat per a l'adopció internacional, conforme amb els requisits de la norma ISO 9001: 2008.