Saltar al contingut principal

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Pensions i pensió mitjana. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Pensions i pensió mitjana. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Invalidesa Jubilació
Pensions (nombre) Pensió mitjana (euros) Pensions (nombre) Pensió mitjana (euros)
Alt Camp 143 425 154 386
Alt Empordà 485 418 686 385
Alt Penedès 216 424 366 381
Alt Urgell 61 429 89 376
Alta Ribagorça 6 409 5 305
Anoia 429 429 464 383
Aran 11 418 21 373
Bages 446 418 578 380
Baix Camp 1.126 427 960 389
Baix Ebre 515 419 446 383
Baix Empordà 390 416 691 382
Baix Llobregat 2.186 415 3.133 378
Baix Penedès 442 424 650 382
Barcelonès 9.649 421 12.440 385
Berguedà 98 434 125 389
Cerdanya 25 372 45 347
Conca de Barberà 40 419 65 383
Garraf 375 424 673 382
Garrigues 53 428 90 375
Garrotxa 85 435 179 388
Gironès 711 425 706 388
Maresme 1.126 431 2.084 379
Moianès 22 453 34 396
Montsià 460 420 416 386
Noguera 121 446 201 378
Osona 226 425 511 384
Pallars Jussà 35 407 63 399
Pallars Sobirà 15 433 19 397
Pla d'Urgell 115 444 175 382
Pla de l'Estany 49 428 93 394
Priorat 33 384 41 386
Ribera d'Ebre 127 416 97 381
Ripollès 44 433 55 381
Segarra 61 427 70 380
Segrià 875 423 1.028 381
Selva 470 423 797 383
Solsonès 24 424 49 389
Tarragonès 1.122 415 1.163 381
Terra Alta 48 405 91 366
Urgell 115 436 176 386
Vallès Occidental 2.576 421 3.119 376
Vallès Oriental 948 424 1.311 378
Catalunya 26.104 421 34.159 382
Metropolità 16.491 421 22.100 382
Comarques Gironines 2.234 422 3.207 385
Camp de Tarragona 2.464 421 2.383 385
Terres de l'Ebre 1.150 418 1.050 383
Ponent 1.340 428 1.740 381
Comarques Centrals 835 425 1.310 384
Alt Pirineu i Aran 153 414 242 377
Penedès 1.437 424 2.127 382
Barcelona 18.303 421 24.831 382
Girona 2.249 422 3.247 384
Lleida 1.496 428 1.998 381
Tarragona 4.056 420 4.083 384
Font: Idescat. Estadística de pensions no contributives.
Nota: A 31 de desembre.

Darrera actualització: 18 de maig de 2022.

Estadística PPSR

Nota metodològica

Definició de conceptes

Pensió d'Incapacitat permanent o invalidesa
Prestació que es reconeix al treballador quan, desprès d'haver estat sotmès al tractament prescrit i haver estat donat d'alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, previsiblement definitives, que disminueixin o anul•lin la seva capacitat laboral.
Pensió de Jubilació
Prestació econòmica que consisteix en una pensió vitalícia, única i imprescriptible que es concedeix al treballador quan per raó d'edat cessa en el lloc de treball.
Pensió no contributiva de la Seguretat Social
Ajuda econòmica incorporada al sistema de la Seguretat Social a favor de les persones que, trobant-se en estat de necessitat protegible, no tinguin recursos econòmics propis suficients per subsistir, encara que no hagin cotitzat mai o el temps suficient per tenir dret a les prestacions del nivell contributiu.

Aspectes metodològics

Les pensions no contributives de la Seguretat Social van ser creades a finals del 1990 (Llei 26/1990, de 20 de desembre) i van substituir els dos tipus de prestacions que fins aquell moment cobrien necessitats equiparables. Es tracta de les pensions assistencials per vellesa i malaltia i del subsidi de garantia d'ingressos mínims per a persones amb disminucions.

Hi ha dues modalitats de pensions no contributives, la de jubilació i la d'invalidesa. Accedeixen a la de jubilació les persones que hagin complert 65 anys, mentre que la d'invalidesa la reben les persones majors de 18 anys que presenten una disminució superior al 65%. En qualsevol cas, per obtenir-les cal que la renda sigui inferior a l'import bàsic de la pensió que correspondria a les característiques del sol·licitant. L'import a percebre es fixa de manera que la renda total del beneficiari no sigui superior a l'import bàsic de la pensió.

A partir de l'any 2014, les pensions d'invalidesa de les persones de més de 64 anys s'inclouen dins les pensions de jubilació.

Aquesta és l'única prestació econòmica de la Seguretat Social la gestió i concessió de la qual ha estat traspassada a la Generalitat, tot i que la Tresoreria General de la Seguretat Social n'efectua el pagament. Les dades són a 31 de desembre.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".