Saltar al contingut principal

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Pensions i pensió mitjana. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Pensions i pensió mitjana. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Invalidesa Jubilació
Pensions (nombre) Pensió mitjana (euros) Pensions (nombre) Pensió mitjana (euros)
Alt Camp 138 434 170 397
Alt Empordà 484 431 764 398
Alt Penedès 230 435 392 393
Alt Urgell 62 437 97 395
Alta Ribagorça 6 405 5 313
Anoia 407 441 479 396
Aran 10 464 24 401
Bages 427 430 622 396
Baix Camp 1.124 440 1.019 402
Baix Ebre 532 429 458 395
Baix Empordà 394 428 773 396
Baix Llobregat 2.160 428 3.261 391
Baix Penedès 436 434 696 394
Barcelonès 9.313 433 13.167 398
Berguedà 96 448 132 399
Cerdanya 25 402 48 365
Conca de Barberà 42 427 66 389
Garraf 354 440 757 395
Garrigues 52 447 101 385
Garrotxa 90 452 192 400
Gironès 707 436 790 401
Maresme 1.091 444 2.193 393
Moianès 20 460 41 416
Montsià 452 431 445 396
Noguera 122 456 201 392
Osona 212 435 540 398
Pallars Jussà 31 403 68 409
Pallars Sobirà 14 462 25 408
Pla d'Urgell 116 456 186 396
Pla de l'Estany 53 454 92 408
Priorat 33 399 47 393
Ribera d'Ebre 121 427 110 397
Ripollès 41 447 63 394
Segarra 59 436 76 389
Segrià 847 436 1.079 396
Selva 479 442 862 394
Solsonès 23 406 56 404
Tarragonès 1.108 426 1.269 392
Terra Alta 46 418 91 386
Urgell 116 445 185 399
Vallès Occidental 2.590 435 3.316 390
Vallès Oriental 886 436 1.403 390
Catalunya 25.549 434 36.361 395
Metropolità 16.046 434 23.356 395
Comarques Gironines 2.248 436 3.537 398
Camp de Tarragona 2.445 432 2.571 397
Terres de l'Ebre 1.151 429 1.104 395
Ponent 1.312 441 1.828 395
Comarques Centrals 792 435 1.402 398
Alt Pirineu i Aran 148 427 266 393
Penedès 1.407 437 2.297 394
Barcelona 17.790 434 26.299 395
Girona 2.264 436 3.577 397
Lleida 1.463 440 2.114 395
Tarragona 4.032 432 4.371 396
Font: Idescat. Estadística de pensions no contributives.
Nota: A 31 de desembre.

Darrera actualització: 18 de maig de 2023.

PPSR

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de pensions no contributives (PPSR).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Pensió d'Incapacitat permanent o invalidesa
Prestació que es reconeix al treballador quan, desprès d'haver estat sotmès al tractament prescrit i haver estat donat d'alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, previsiblement definitives, que disminueixin o anul•lin la seva capacitat laboral.
Pensió de Jubilació
Prestació econòmica que consisteix en una pensió vitalícia, única i imprescriptible que es concedeix al treballador quan per raó d'edat cessa en el lloc de treball.
Pensió no contributiva de la Seguretat Social
Ajuda econòmica incorporada al sistema de la Seguretat Social a favor de les persones que, trobant-se en estat de necessitat protegible, no tinguin recursos econòmics propis suficients per subsistir, encara que no hagin cotitzat mai o el temps suficient per tenir dret a les prestacions del nivell contributiu.

Aspectes metodològics

Les pensions no contributives de la Seguretat Social van ser creades a finals del 1990 (Llei 26/1990, de 20 de desembre) i van substituir els dos tipus de prestacions que fins aquell moment cobrien necessitats equiparables. Es tracta de les pensions assistencials per vellesa i malaltia i del subsidi de garantia d'ingressos mínims per a persones amb disminucions.

Hi ha dues modalitats de pensions no contributives, la de jubilació i la d'invalidesa. Accedeixen a la de jubilació les persones que hagin complert 65 anys, mentre que la d'invalidesa la reben les persones majors de 18 anys que presenten una disminució superior al 65%. En qualsevol cas, per obtenir-les cal que la renda sigui inferior a l'import bàsic de la pensió que correspondria a les característiques del sol·licitant. L'import a percebre es fixa de manera que la renda total del beneficiari no sigui superior a l'import bàsic de la pensió.

A partir de l'any 2014, les pensions d'invalidesa de les persones de més de 64 anys s'inclouen dins les pensions de jubilació.

Aquesta és l'única prestació econòmica de la Seguretat Social la gestió i concessió de la qual ha estat traspassada a la Generalitat, tot i que la Tresoreria General de la Seguretat Social n'efectua el pagament. Les dades són a 31 de desembre.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".