Saltar al contingut principal

Comptes de protecció social. Ingressos i despeses corrents

Comptes de protecció social. Ingressos i despeses corrents Catalunya. Import
Ingressos corrents Cotitzacions socials Dels ocupadors De les persones protegides Aportacions de les administracions públiques Administració central Administració autonòmica i local Altres ingressos Despeses corrents Prestacions de protecció social Sense control de recursos Prestacions en efectiu Prestacions en espècie Amb control de recursos Prestacions en efectiu Prestacions en espècie Despeses d'administració Altres despeses
2014 40.914.596 24.821.064 19.045.150 5.775.914 15.386.820 4.072.775 11.314.045 706.712 42.417.248 41.993.005 37.306.013 27.706.410 9.599.603 4.686.992 2.610.549 2.076.443 387.822 36.421
2013 40.802.202 24.534.316 18.977.474 5.556.841 15.542.982 4.802.076 10.740.906 724.904 42.275.616 41.852.110 36.787.256 27.289.220 9.498.036 5.064.854 2.958.844 2.106.010 386.426 37.081
2012 41.054.850 24.873.859 19.195.277 5.678.582 15.316.896 4.140.686 11.176.210 864.095 42.532.029 42.100.886 36.806.980 26.644.838 10.162.141 5.293.906 3.044.653 2.249.253 398.142 33.001
2011 43.140.975 25.993.427 20.163.064 5.830.362 16.166.113 3.581.268 12.584.845 981.435 43.040.463 42.467.996 37.000.307 26.162.730 10.837.577 5.467.689 3.100.161 2.367.527 527.644 44.823
2010 43.889.703 26.331.920 20.409.890 5.922.031 16.659.236 3.258.124 13.401.112 898.546 43.554.127 42.963.755 37.531.334 25.956.639 11.574.695 5.432.422 3.019.724 2.412.698 541.875 48.497
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes de la protecció social; Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2016.

CPS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes de la protecció social (CPS).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Els comptes de protecció social mostren les despeses i el finançament de la protecció social a Catalunya: com se'n distribueixen els recursos i com són els fluxos financers que en permeten el funcionament.

Les dades es presenten de manera que els resultats siguin comparables amb altres països i territoris i la metodologia que s'ha utilitzat és la del Sistema europeu d'estadístiques de protecció social d'Eurostat (SEEPROS). Aquesta metodologia parteix d'una concepció molt àmplia de la protecció social, en la que s'hi contempla tant l'acció de les entitats públiques com la de les privades, sempre que es realitzi amb l'objectiu de protegir a un tercer i que no existeixi contrapartida equivalent i simultània de la persona protegida.

La metodologia SEEPROS classifica les prestacions socials en les següents funcions protectores:

  • malaltia/assistència sanitària
  • discapacitat
  • vellesa
  • supervivència
  • família/fills
  • atur
  • habitatge
  • exclusió social no classificada en una altra part

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".