Saltar al contingut principal

Òrgans judicials en funcionament. Províncies

Òrgans judicials en funcionament. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sales 3 0 0 0 3
Audiències provincials
Seccions 22 4 2 4 32
Jutjats
De primera instància 92 5 7 14 118
De família 18 2 2 2 24
De capacitat i estat civil 3 0 0 0 3
Mercantils (1) 12 1 0 1 14
D'instrucció 61 4 4 10 79
De primera instància i instrucció 111 29 10 23 173
De violència sobre la dona (2) 14 1 1 3 19
Penals 49 8 3 9 69
De menors 6 1 1 1 9
De vigilància penitenciària (3) 5 0 1 0 6
Socials 47 4 2 5 58
Contenciosos administratius 17 3 1 2 23
Degà únic 1 0 0 0 1
De pau 286 212 224 176 898
Font: Departament de Justícia. Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.
Notes:
- (1) A Lleida, un dels jutjats de 1a. Instància s'encarrega dels assumptes mercantils en règim de compatibilitat amb la resta dels assumptes civils.
- (2) En els partits judicials on no hi ha jutjat de violència sobre la dona, un dels jutajts d'instrucció o de primera instància i instrucció assumeix la competència en aquesta matèria en regim de compatibilitat amb d'altres matèries.
- (3) Els 5 jutjats de vigilància penitenciària amb jurisdicció a les províncies de Barcelona i Girona s'han comptabilitzat en el total d'òrgans de la província de Barcelona perquè tenen la seu en la ciutat de Barcelona. El jutjat de vigilància penitenciària amb jurisdicció a les províncies de Lleida i Tarragona s'ha comptabilitzat en el total d'òrgans de la província de Lleida perquè té la seu en la ciutat de Lleida.

Darrera actualització: 16 d'octubre de 2023.

JUTTRI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'Administració de Justícia (JUTTRI).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La presentació de les taules es fa seguint la tipologia dels diversos àmbits del dret dins de l'ordenament jurídic català i estatal a 31 de desembre:

  • penal
  • civil
  • contenciós administratiu
  • constitucional
  • social
  • familiar
  • juvenil

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, constituït el 1989, és la institució que culmina l'organització judicial de l'àmbit territorial de Catalunya i exhaureix les diverses instàncies processals, sens perjudici de les competències que corresponen al Tribunal Suprem.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) compta amb tres sales: sala civil i penal, sala contenciosa administrativa i sala social. La sala contenciosa administrativa està dividida en cinc seccions.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".