Saltar al contingut principal

Òrgans judicials en funcionament. Províncies

Òrgans judicials en funcionament. Províncies Catalunya
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sales Audiències provincials Seccions Jutjats De primera instància De família De capacitat i estat civil Mercantils (1) D'instrucció De primera instància i instrucció De violència sobre la dona (2) Penals De menors De vigilància penitenciària (3) Socials Contenciosos administratius De registre civil exclusiu Degà únic De pau
2022 3 32 118 24 3 14 79 173 19 69 9 6 58 23 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1 898
2021 3 32 119 23 3 14 79 173 19 69 9 6 58 23 4 1 898
2020 3 32 120 22 3 14 79 171 19 69 9 6 58 23 4 1 898
2019 3 32 117 22 4 13 79 171 19 69 9 6 57 23 4 1 898
2018 3 32 119 16 4 13 79 171 19 69 9 6 55 23 4 1 898
2017 3 32 111 16 4 12 79 170 19 69 9 6 55 23 4 1 898
2016 3 32 112 16 3 12 79 170 19 69 9 6 55 23 4 1 898
2015 3 32 112 16 3 12 79 170 19 69 9 6 55 23 4 1 898
2014 3 32 112 16 3 12 79 170 19 68 9 6 55 23 4 1 898
2013 3 32 112 16 3 12 79 170 19 68 9 6 55 23 4 1 898
2012 3 32 112 16 3 12 79 170 19 68 9 6 55 23 4 1 898
Font: Departament de Justícia. Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.
Notes:
- (1) A Lleida, un dels jutjats de 1a. Instància s'encarrega dels assumptes mercantils en règim de compatibilitat amb la resta dels assumptes civils.
- (2) En els partits judicials on no hi ha jutjat de violència sobre la dona, un dels jutajts d'instrucció o de primera instància i instrucció assumeix la competència en aquesta matèria en regim de compatibilitat amb d'altres matèries.
- (3) Els 5 jutjats de vigilància penitenciària amb jurisdicció a les províncies de Barcelona i Girona s'han comptabilitzat en el total d'òrgans de la província de Barcelona perquè tenen la seu en la ciutat de Barcelona. El jutjat de vigilància penitenciària amb jurisdicció a les províncies de Lleida i Tarragona s'ha comptabilitzat en el total d'òrgans de la província de Lleida perquè té la seu en la ciutat de Lleida.
- D’acord amb la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, en vigor des del 30 d’abril de 2021, segons la qual els quatre registres civils exclusius de Barcelona i Tarragona, considerats fins llavors òrgans judicials, es van convertir en oficines generals del Registre Civil, en les dades de l’any 2022 hi ha una disminució de 4 òrgans judicials respecte de les dades de l’any anterior.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 16 d'octubre de 2023.

JUTTRI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'Administració de Justícia (JUTTRI).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La presentació de les taules es fa seguint la tipologia dels diversos àmbits del dret dins de l'ordenament jurídic català i estatal a 31 de desembre:

  • penal
  • civil
  • contenciós administratiu
  • constitucional
  • social
  • familiar
  • juvenil

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, constituït el 1989, és la institució que culmina l'organització judicial de l'àmbit territorial de Catalunya i exhaureix les diverses instàncies processals, sens perjudici de les competències que corresponen al Tribunal Suprem.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) compta amb tres sales: sala civil i penal, sala contenciosa administrativa i sala social. La sala contenciosa administrativa està dividida en cinc seccions.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".