Saltar al contingut principal

Òrgans judicials en funcionament. Jutjats. Comarques i Aran

Òrgans judicials en funcionament. Jutjats. Comarques i Aran Catalunya
Sales TSJ Seccions Audiències provincials Jutjats 1a instància Jutjats de família Jutjats de capac. i estat civil Jutjats mercantils Jutjats instrucció Jutjats 1a instància i instrucció Violència sobre dona Jutjats penals Jutjats menors Jutjats de vigilància penitenciària Jutjats socials Jutjats contenciosos administratius Jutjats del registre civil exclusiu Jutjat degà únic Jutjats de pau
2022 3 32 118 24 3 14 79 173 19 69 9 6 58 23 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1 898
2021 3 32 119 23 3 14 79 173 19 69 9 6 58 23 4 1 898
2020 3 32 120 22 3 14 79 171 19 69 9 6 58 23 4 1 898
2019 3 32 117 22 4 13 79 171 19 69 9 6 57 23 4 1 898
2018 3 32 119 16 4 13 79 171 19 69 9 6 55 23 4 1 898
2017 3 32 111 16 4 12 79 170 19 69 9 6 55 23 4 1 898
2016 3 32 112 16 3 12 79 170 19 69 9 6 55 23 4 1 898
Font: Departament de Justícia. Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.
Nota: D’acord amb la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, en vigor des del 30 d’abril de 2021, segons la qual els quatre registres civils exclusius de Barcelona i Tarragona, considerats fins llavors òrgans judicials, es van convertir en oficines generals del Registre Civil, en les dades de l’any 2022 hi ha una disminució de 4 òrgans judicials respecte de les dades de l’any anterior.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 16 d'octubre de 2023.

JUTTRI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'Administració de Justícia (JUTTRI).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La presentació de les taules es fa seguint la tipologia dels diversos àmbits del dret dins de l'ordenament jurídic català i estatal a 31 de desembre:

  • penal
  • civil
  • contenciós administratiu
  • constitucional
  • social
  • familiar
  • juvenil

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, constituït el 1989, és la institució que culmina l'organització judicial de l'àmbit territorial de Catalunya i exhaureix les diverses instàncies processals, sens perjudici de les competències que corresponen al Tribunal Suprem.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) compta amb tres sales: sala civil i penal, sala contenciosa administrativa i sala social. La sala contenciosa administrativa està dividida en cinc seccions.

Cal tenir present que, llevat de pocs casos, no hi ha correspondència entre els límits territorials de les comarques i dels partits judicials. El nombre d'òrgans judicials que s'indica en el quadre correspon als que realment tenen la seu en la comarca de referència, prescindint de la comarca a què pertanyen els municipis als que s'estén la seva jurisdicció territorial.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".