Saltar al contingut principal

Població penitenciària. Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte

Població penitenciària. Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Total Catalunya. 2021
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 3 11 10 24
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 1 7 4 12
Contra la llibertat sexual 0 0 0 0 0 0
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 0 0 3 3
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 2 4 3 9
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 219 768 3.391 2.986 358 7.722
De l'homicidi 14 62 353 370 66 865
De les lesions 9 25 142 96 3 275
Contra la llibertat 2 5 36 30 0 73
Tortures i contra la integritat moral 0 2 8 9 1 20
Contra la llibertat sexual 14 49 274 275 78 690
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 1 10 8 1 20
Contra l'honor 0 0 0 1 0 1
Contra les relacions familiars 0 0 4 5 1 10
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 2 5 2 2 11
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 161 449 1.503 1.035 81 3.229
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 13 12 25
Contra el dret dels treballadors 0 0 1 1 0 2
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 11 120 665 715 59 1.570
De les falsedats 0 3 18 23 7 51
Contra l'Administració pública 0 0 0 4 6 10
Contra l'Administració de justícia 1 6 43 44 0 94
Contra la Constitució 0 0 2 3 0 5
Contra l'ordre públic 4 10 59 56 2 131
Faltes 0 1 5 3 0 9
Violència de gènere 3 31 247 273 36 590
Altres 0 2 16 20 3 41
Total 219 768 3.394 2.997 368 7.746
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris.
Nota: (1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Població penitenciària. Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Homes Catalunya. 2021
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 3 10 10 23
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 1 7 4 12
Contra la llibertat sexual 0 0 0 0 0 0
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 0 0 3 3
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 2 3 3 8
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 212 723 3.182 2.759 336 7.212
De l'homicidi 12 58 335 329 63 797
De les lesions 9 25 131 86 3 254
Contra la llibertat 2 5 35 29 0 71
Tortures i contra la integritat moral 0 2 7 6 1 16
Contra la llibertat sexual 14 49 273 272 77 685
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 1 10 8 0 19
Contra l'honor 0 0 0 1 0 1
Contra les relacions familiars 0 0 4 5 1 10
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 2 4 1 2 9
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 157 432 1.415 958 72 3.034
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 10 11 21
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 1 0 1
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 10 100 592 649 54 1.405
De les falsedats 0 3 16 21 6 46
Contra l'Administració pública 0 0 0 3 5 8
Contra l'Administració de justícia 1 4 41 38 0 84
Contra la Constitució 0 0 2 3 0 5
Contra l'ordre públic 4 8 57 50 2 121
Faltes 0 1 3 1 0 5
Violència de gènere 3 31 247 273 36 590
Altres 0 2 10 15 3 30
Total 212 723 3.185 2.769 346 7.235
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos.
Nota: (1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Població penitenciària. Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Dones Catalunya. 2021
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat sexual 0 0 0 0 0 0
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 0 0 0 0
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 0 0 0 0
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 8 45 210 226 22 511
De l'homicidi 2 4 18 41 3 68
De les lesions 0 0 11 10 0 21
Contra la llibertat 0 0 1 1 0 2
Tortures i contra la integritat moral 0 0 1 3 0 4
Contra la llibertat sexual 0 0 1 3 1 5
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 0 0 0 1 1
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 0 0 0 0
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 0 1 1 0 2
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 4 17 88 77 9 195
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 3 1 4
Contra el dret dels treballadors 0 0 1 0 0 1
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 1 20 73 66 5 165
De les falsedats 0 0 2 2 1 5
Contra l'Administració pública 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 2 2 6 0 10
Contra la Constitució 0 0 0 0 0 0
Contra l'ordre públic 0 2 2 6 0 10
Faltes 0 0 2 2 1 5
Violència de gènere 0 0 0 0 0 0
Altres 1 0 7 5 0 13
Total 8 45 210 226 22 511
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos.
Nota: (1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.

Darrera actualització: 5 de maig de 2022.

Estadística PREC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població penitenciària
Conjunt de persones internades en els centres penitenciaris en compliment de les penes privatives de llibertat previstes en el Codi penal, i que es poden trobar en una de les següents situacions processals: penats, si se'ls ha condemnat, o preventius, si se'n tramita la causa.

Aspectes metodològics

L'entrada en vigor del nou Codi penal, l'1 de gener de 1996, obliga a classificar els presos a partir d'una nova tipologia de delictes, que coexistirà amb la classificació de l'antic Codi penal. A efectes estadístics cal remarcar, que cada pres es comptabilitza només per un únic delicte, aquell pel qual està subjecte a una condemna major.

S'ofereixen dades dels enjudiciats dels jutjats penals creats amb la competència d'enjudiciar i sentenciar els delictes menys greus i l'activitat de les audiències provincials. La informació de la població penitenciària és a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".