Saltar al contingut principal

Població penitenciària. Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte

Població reclusa. Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Total Catalunya. 2022
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 3 9 7 19
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 1 5 3 9
Contra la llibertat sexual 0 0 0 0 0 0
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 0 0 2 2
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 2 4 2 8
Faltes 0 0 0 0 0 0
No hi consta 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 194 790 3.327 2.963 420 7.694
De l'homicidi 15 59 323 373 73 843
De les lesions 11 26 133 96 8 274
Contra la llibertat 1 8 28 41 1 79
Tortures i contra la integritat moral 0 2 7 9 0 18
Contra la llibertat sexual 12 49 301 280 83 725
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 0 6 11 1 18
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 3 9 0 12
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 1 1 2 1 5
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 133 504 1.466 1.023 93 3.219
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 8 10 18
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 9 92 650 694 74 1.519
De les falsedats 0 1 9 37 9 56
Contra l'Administració pública 0 0 1 2 8 11
Contra l'Administració de justícia 1 5 59 41 4 110
Contra la Constitució 0 0 1 2 0 3
Contra l'ordre públic 6 15 77 49 2 149
Faltes 0 1 7 1 0 9
Violència de gènere 5 27 239 262 46 579
No hi consta 1 0 16 23 7 47
Total 194 790 3.330 2.972 427 7.713
Font: Departament de Justícia. Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.
Nota: (1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Població reclusa. Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Homes Catalunya. 2022
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 3 9 7 19
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 1 5 3 9
Contra la llibertat sexual 0 0 0 0 0 0
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 0 0 2 2
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 2 4 2 8
Faltes 0 0 0 0 0 0
No hi consta 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 188 753 3.131 2.758 388 7.218
De l'homicidi 13 55 305 340 70 783
De les lesions 11 26 125 89 8 259
Contra la llibertat 1 8 28 38 1 76
Tortures i contra la integritat moral 0 2 7 7 0 16
Contra la llibertat sexual 12 49 300 277 83 721
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 0 6 11 1 18
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 3 8 0 11
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 1 1 2 1 5
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 131 487 1.381 943 81 3.023
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 6 7 13
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 8 80 584 638 67 1.377
De les falsedats 0 1 7 35 7 50
Contra l'Administració pública 0 0 1 2 4 7
Contra l'Administració de justícia 1 5 51 38 3 98
Contra la Constitució 0 0 1 2 0 3
Contra l'ordre públic 5 11 73 44 2 135
Faltes 0 1 6 1 0 8
Violència de gènere 5 27 239 262 46 579
No hi consta 1 0 13 15 7 36
Total 188 753 3.134 2.767 395 7.237
Font: Departament de Justícia. Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.
Nota: (1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Població reclusa. Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Dones Catalunya. 2022
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat sexual 0 0 0 0 0 0
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 0 0 0 0
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 0 0 0 0
Faltes 0 0 0 0 0 0
No hi consta 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 6 37 196 205 32 476
De l'homicidi 2 4 18 33 3 60
De les lesions 0 0 8 7 0 15
Contra la llibertat 0 0 0 3 0 3
Tortures i contra la integritat moral 0 0 0 2 0 2
Contra la llibertat sexual 0 0 1 3 0 4
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 0 0 0 0 0
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 0 1 0 1
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 0 0 0 0 0
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 2 17 85 80 12 196
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 2 3 5
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 1 12 66 56 7 142
De les falsedats 0 0 2 2 2 6
Contra l'Administració pública 0 0 0 0 4 4
Contra l'Administració de justícia 0 0 8 3 1 12
Contra la Constitució 0 0 0 0 0 0
Contra l'ordre públic 1 4 4 5 0 14
Faltes 0 0 0 0 0 0
Violència de gènere 0 0 0 0 0 0
No hi consta 0 0 4 8 0 12
Total 6 37 196 205 32 476
Font: Departament de Justícia. Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.
Nota: (1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.

Darrera actualització: 25 de maig de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població penitenciària
Conjunt de persones internades en els centres penitenciaris en compliment de les penes privatives de llibertat previstes en el Codi penal, i que es poden trobar en una de les següents situacions processals: penats, si se'ls ha condemnat, o preventius, si se'n tramita la causa.

Aspectes metodològics

L'entrada en vigor del nou Codi penal, l'1 de gener de 1996, obliga a classificar els presos a partir d'una nova tipologia de delictes, que coexistirà amb la classificació de l'antic Codi penal. A efectes estadístics cal remarcar, que cada pres es comptabilitza només per un únic delicte, aquell pel qual està subjecte a una condemna major.

S'ofereixen dades dels enjudiciats dels jutjats penals creats amb la competència d'enjudiciar i sentenciar els delictes menys greus i l'activitat de les audiències provincials. La informació de la població penitenciària és a 31 de desembre.