Saltar al contingut principal

Persones en seguiment de mesures penals alternatives. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat

Persones en seguiment de mesures penals alternatives. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat Catalunya
Per sexe Homes Dones Per edats De 18 a 20 anys De 21 a 25 anys De 26 a 40 anys De 41 a 60 anys De 61 anys i més No hi consta Per nacionalitat Espanyols Estrangers
2022 15.108 13.646 1.462 15.108 323 1.558 6.307 6.135 639 146 15.108 10.377 4.731
2021 14.793 13.400 1.393 14.793 309 1.503 6.324 5.876 616 165 14.793 10.723 4.070
2020 12.715 11.517 1.198 12.715 211 1.362 5.557 4.817 455 313 12.715 9.429 3.286
2019 14.890 13.813 1.077 14.890 291 1.612 6.569 5.599 488 331 14.890 12.337 2.553
2018 15.302 14.124 1.178 15.302 282 1.625 6.912 5.625 529 329 15.302 12.637 2.665
2017 15.275 14.069 1.206 15.275 290 1.592 7.029 5.569 532 263 15.275 12.466 2.809
2016 13.762 12.493 1.269 13.762 272 1.455 6.468 4.846 721 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.762 10.375 3.387
2015 13.854 12.554 1.300 13.854 308 1.445 6.625 4.821 396 259 13.854 10.498 3.356
2014 13.700 12.386 1.314 13.700 332 1.530 6.635 4.584 387 232 13.700 10.376 3.324
2013 13.483 12.247 1.236 13.483 392 1.610 6.650 4.405 385 41 13.483 10.081 3.402
2012 14.852 13.560 1.292 14.852 355 1.818 7.485 4.510 430 254 14.852 10.814 4.038
2011 18.375 16.867 1.508 18.375 452 2.405 9.232 5.346 467 473 18.375 13.368 5.007
2010 17.895 16.407 1.488 17.895 480 2.480 8.784 4.777 402 972 17.895 13.003 4.892
2009 13.866 12.713 1.153 13.866 374 1.874 7.023 3.730 288 577 13.866 9.950 3.916
2008 8.956 8.231 725 8.956 125 890 4.627 2.825 227 262 8.956 6.545 2.411
2007 7.194 6.638 556 7.194 182 829 3.653 2.059 180 291 7.194 5.306 1.888
2006 5.208 4.794 414 5.208 148 619 2.599 1.473 129 240 5.208 3.949 1.259
2005 2.878 2.620 258 2.878 79 369 1.416 784 80 150 2.878 2.272 606
2004 1.535 1.354 181 1.535 40 243 777 370 57 48 1.535 1.332 203
2003 1.122 985 137 1.122 30 148 608 256 37 43 1.122 952 170
2002 1.002 869 133 1.002 20 141 529 235 30 47 1.002 829 173
Font:
2002-2021: Departament de Justícia. Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil.
2022: Departament de Justícia. Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 de maig de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Mesures penals alternatives
Compliment d'obligacions o tractaments imposats a l'autor d'un delicte per un jutge o tribunal com a pena alternativa a l'internament a la presó. Les mesures penals alternatives s'articulen entorn als supòsits previstos al Codi Penal del 1995, com a acords judicials que permeten donar una resposta als fets delictius d'una manera menys aflictiva que l'internament. Algunes d'aquestes mesures penals alternatives són treballs en benefici de la comunitat, compareixences davant l'Administració, participació en programes formatius, internament en centres psiquiàtrics, etc.

Aspectes metodològics

L'entrada en vigor del nou Codi penal, l'1 de gener de 1996, obliga a classificar els presos a partir d'una nova tipologia de delictes, que coexistirà amb la classificació de l'antic Codi penal. A efectes estadístics cal remarcar, que cada pres es comptabilitza només per un únic delicte, aquell pel qual està subjecte a una condemna major.

S'ofereixen dades dels enjudiciats dels jutjats penals creats amb la competència d'enjudiciar i sentenciar els delictes menys greus i l'activitat de les audiències provincials. La informació de la població penitenciària és a 31 de desembre.